Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN KUSTANNUSSÄÄSTÖTOIMENPITEET, JOILLA TAVOITELTIIN NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA SÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Huhtikuu 04, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN KUSTANNUSSÄÄSTÖTOIMENPITEET, JOILLA TAVOITELTIIN NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA SÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 4. huhtikuuta 2013 kello 21.30

ELEKTROBIT OYJ (EB) ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN KUSTANNUSSÄÄSTÖTOIMENPITEET, JOILLA TAVOITELTIIN NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA SÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Elektrobit Oyj (EB) on saanut päätökseen 19.2.2013 aloittamansa kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Niiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta.

Kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat. Wireless-liiketoimintasegmentissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 538 henkilöä.

Toimenpiteiden kustannussäästövaikutukset ja kertaluonteiset kulut on huomioitu yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 19.2.2013 antamassa ohjauksessa vuodelle 2013.

Oulussa, 4.4.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
                                                            
Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com