Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) MUUTTAA EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAPAA MIKÄ PIENENTÄÄ SIITÄ EB-KONSERNIIN YHDISTELTÄVÄÄ LIIKEVAIHTOA JA LIIKETULOSTA

Helmikuu 19, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) MUUTTAA EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAPAA MIKÄ PIENENTÄÄ SIITÄ EB-KONSERNIIN YHDISTELTÄVÄÄ LIIKEVAIHTOA JA LIIKETULOSTA


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ (EB) MUUTTAA EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAPAA MIKÄ PIENENTÄÄ SIITÄ EB-KONSERNIIN YHDISTELTÄVÄÄ LIIKEVAIHTOA JA LIIKETULOSTA

Elektrobit Oyj (EB) alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta EB-konserniin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden EB-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuonna 2012 EB-konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa. Jos suhteellista yhdistelytapaa olisi sovellettu e.solutions GmbH:n osalta jo vuonna 2012, EB-konsernin liikevaihto olisi ollut 11,6 miljoonaa euroa pienempi ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käytetyn 100 % yhdistelytavan tuloksena edellä on esitetty. Vuonna 2012 e.solutions GmbH:n konsernin ulkopuolinen liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB tulee esittämään vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot pro forma -periaatteella olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä EB-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS10 "konsernitilinpäätös"- ja IFRS11 "yhteisjärjestelyt" -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä.  Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko "yhteisyritykseksi" tai "yhteiseksi toiminnoksi".  e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän "yhteisen toiminnon" määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.

Tänään julkistetun vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu edellä esitetyn konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Vuoden 2013 liikevaihto- ja liiketulosohjauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja olettaen, että e.solutions GmbH:n liikevaihdon ja liiketuloksen yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012. EB:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .

Oulussa, 19.2.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com

e.solutions GmbH, kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita tällä hetkellä Volkswagen-konsernin automalleihin.