Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) TAVOITTELEE NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Helmikuu 19, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) TAVOITTELEE NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ (EB) TAVOITTELEE NOIN 2 MILJOONAN EURON VUOTUISIA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Elektrobit Oyj (EB) käynnistää kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla tavoitellaan noin 2 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä Wireless-liiketoimintasegmentissä. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla ovat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Osana kustannusrakenteen parantamiseen tähtääviä toimia EB suunnittelee vähentävänsä Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä noin 30 henkilöä. Tämän johdosta Suomessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut enintään 9 henkilön irtisanomiseksi. Asiakasprojekteissa täysipäiväisesti työskentelevät henkilöt on rajattu näiden Suomen yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle. EB aikoo myös keskittää joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirtää sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat. 15.2.2013 Wireless-liiketoimintasegmentissä työskenteli yhteensä 575 henkilöä.

Wireless-liiketoimintasegmentissä tammikuussa päättyi liikesuhde rahoitusvaikeuksiin joutuneen yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa ja sille suunniteltu tuote- ja palvelumyynti jää tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumatta. Asiakkaan rahoitusvaikeuksien johdosta EB kirjasi jo aiemmin yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka heikensivät vuoden 2012 viimeistä neljännestä. Lisäksi Wireless-liiketoimintasegmenttiin kuuluneen Test Tools -tuoteliiketoiminnan 31.1.2013 toteutetun kaupan yhteydessä osa myydyn liiketoiminnan kantamista yleisistä Wireless-liiketoimintasegmentin kustannuksista ei siirtynyt kaupan mukana ostajalle.

Käynnistettävien toimenpiteiden arvioidut kustannussäästövaikutukset ja niistä johtuvat arvioidut kertaluonteiset kulut on huomioitu yhtiön tänään tilinpäätöstiedotteessaan antamassa ohjauksessa vuodelle 2013. Yhtiön tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

Oulussa, 19.2.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com