Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012

Helmikuu 19, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012

VUODEN 2012 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT SELVÄSTI EDELLISVUODESTA

 

EB:n vuoden 2012 luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä tilinpäätöksessä Wireless-liiketoimintasegmentin katsauskauden jälkeen 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Yhteenveto jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista on esitetty osiossa "Yhteenveto jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista".

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2012, JATKUVAT TOIMINNOT
       

 • Neljännen vuosineljänneksen luvut sisältävät yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen Wireless-liiketoimintasegmentin asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
   
 • EB:n neljännen vuosineljänneksen liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 52,6 miljoonaa euroa (44,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011), nousten 19,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 29,2 prosenttia 36,2 miljoonaan euroon (28,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 1,6 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon (16,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011).
 • EB:n liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 0,2 miljoonaa euroa sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (2,2 miljoonaa euroa, 4Q 2011, sisältäen 0,7 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kulut).  EB:n liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 4,3 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa, 4Q 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011).
 • Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista liiketoiminnoista oli -3,2 miljoonaa euroa sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011, sisältäen 0,7 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset erät). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, 4Q 2011).
 • Käyttökate jatkuvista toiminnoista oli 2,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa, 4Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 4,5 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate jatkuvista toiminnoista oli -2,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, 4Q 2011).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 6,0 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa, 4Q 2011). Nettokassavirta oli -2,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa, 4Q 2011). Kassavirrat sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
 • Tulos osaketta kohti jatkuvista toiminnoista oli 0,00 euroa (0,01 euroa, 4Q 2011).
 • 26.10.2012 EB ilmoitti, että Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH ja AUDI AG:n tytäryhtiö Audi Electronics Venture GmbH (AEV) laajentavat yhteisyrityksensä e.solutions GmbH:n liiketoimintaa viihde- ja viestintäohjelmistoista kattamaan myös järjestelmäsuunnittelua ja järjestelmäintegraatiopalveluja AUDI AG:n sekä muiden Volkswagen-konsernin yhtiöiden tuleviin viihde- ja viestintäratkaisuihin. Rakentaakseen vaadittavan tuotekehityksen osaamistason ja kapasiteetin, yhteisyritys perusti uuden toimipisteen Ulmiin Saksaan ja aikoo palkata vuoden 2013 loppuun mennessä noin 100 tuotekehitysinsinööriä.

YHTEENVETO TAMMI-JOULUKUU 2012, JATKUVAT TOIMINNOT

 • Vuoden 2012 luvut sisältävät seuraavat yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät: TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä saadun 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon ja noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen kolmannella vuosineljänneksellä, sekä yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännelle vuosineljännekselle.
   
 • EB:n katsauskauden liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua 25,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta (148,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 24,3 prosenttia 122,1 miljoonaan euroon (98,3 miljoonaa euroa, vuonna 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 27,7 prosenttia 63,5 miljoonaan euroon (49,8 miljoonaa euroa, vuonna 2011).
 • EB:n liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (liiketappio -5,5 miljoonaa euroa, vuonna 2011, sisältäen 0,9 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kuluerät). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllämainittuja kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,6 miljoonaa euroa, vuonna 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, vuonna 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista oli -2,2 miljoonaa euroa sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-6,2 miljoonaa euroa, vuonna 2011, sisältäen 0,9 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kuluerät). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 1,8 miljoonaa euroa (liiketappio -5,3 miljoonaa euroa, vuonna 2011).
 • Käyttökate jatkuvista toiminnoista oli 9,8 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa vuonna 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 9,0 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate jatkuvista toiminnoista oli 0,7 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa vuonna 2011).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 8,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa vuonna 2011), sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä saadun sovintosuorituksen positiivisen, noin 10,8 miljoonan euron kassavirtavaikutuksen. Nettokassavirta oli 5,5 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa vuonna 2011). Kassavirrat sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
 • Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat 15,5 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa vuonna 2011).
 • Omavaraisuusaste oli 54,7 prosenttia (62,8 prosenttia vuonna 2011).
 • Tulos osaketta kohti jatkuvista toiminnoista oli 0,01 euroa (-0,05 euroa vuonna 2011).
 • Hallitus ehdottaa 11.4.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.294.126,90 euroa.

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"Vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä EB:n liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. Liiketulos jatkuvista toiminnoista jäi vain hieman voitolliseksi johtuen 4,0 miljoonan euron kertaluonteisista eristä, jotka jouduttiin kirjaamaan erään Wireless-liiketoimintasegmentin yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusongelmien takia. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihdon kasvu ja liikevoitto olivat tavoitteiden mukaisia. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mutta liiketulos painui tappiolliseksi mainittujen kertaerien takia. Näitä kertaeriä lukuun ottamatta Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja liiketulos kehittyivät suunnitellusti.

Tammikuun 2013 lopussa EB myi Anitelle Test Tools -tuoteliiketoimintansa 31,0 miljoonalla eurolla. Tämä kauppa tuo merkittävän kertaluonteisen tulosvaikutuksen ja kassavarojen kasvun ja siten vahvistaa EB:n taloudellista asemaa. Kaupan jälkeen Wireless-liiketoimintasegmenttimme on entistä keskittyneempi liiketoiminta-alueisiin, jotka tarjoavat EB:lle pitkäaikaisia kasvumahdollisuuksia.

Koko vuonna 2012 EB:n jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi vahvasti, noin 25 %, molempien liiketoimintasegmenttien kasvun ansiosta.  Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi jo useita vuosia jatkunutta vahvaa kasvuaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteiden ja ohjelmistojen kehityspalveluiden markkinoilla. Erityisen ilahduttavaa oli Wireless-liiketoimintasegmentin kääntyminen kasvuun, joka syntyi puolustus-, turvallisuus- ja muiden viranomaisten markkinoilla sekä tietoliikenneverkkolaitteiden ja muiden langatonta teknologiaa hyödyntävien tuotteiden kehityspalveluiden markkinoilla.

EB:n liiketulos vuonna 2012 parani selvästi edellisvuodesta ja oli 2,5 miljoonaa euroa voitollinen. Liiketulos jäi tavoittelemaamme alemmaksi kertaerien ja myös joidenkin projektien ennakoitua suurempien kulujen takia. Liiketulos ilman kertaeriä oli 6,5 miljoonaa euroa. 

Elokuun aikana tehty sovintosopimus TerreStar Corporationin kanssa ja sen perusteella saamamme 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräinen maksu päätti yli 1,5 vuotta jatkuneen saataviemme perintäprossin tämän yhtiön saneerausmenettelyssä Yhdysvalloissa. TerreStar Networksin purkamismenettely on edelleen kesken.

EB:n tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoimme säilyvän hyvänä vuonna 2013 ja tavoitteenamme on liikevoiton kasvattaminen edellisvuodesta.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuoden 2013 alusta alkaen EB alkaa soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audin kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. EB omistaa yhtiöstä 51 % ja Audi 49 %. Aiemmin e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä, ja se on yhdistelty täysimääräisenä EB-konsernin tilinpäätökseen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta EB-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät. Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu edellä esitetyn konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Vuoden 2013 liikevaihto- ja liiketulosohjauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.  Lisätietoja asiasta on esitetty tänään 19.2.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa ja tässä tilinpäätöstiedotteessa osiossa "EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. Kokonaismarkkinan kasvutahti hidastunee kuitenkin edellisvuodesta Euroopan taloudellisten epävarmuuksien takia. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet hyvin myös 2012 loppuvuoden aikana ja markkinamuutokset vaikuttavat erilailla eri autonvalmistajiin.  Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n kohdemarkkinoilla kysyntää luovat matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita, sekä yritysten kasvava tarve liittää kuluttajille ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteitaan langattomasti osaksi laajempia ratkaisuja. Julkisen sektorin yleiset säästötoimenpiteet heijastuvat viranomaismarkkinoiden kysyntään Euroopassa.

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (pro forma liikevaihto 173,8 miljoonaa euroa, pro forma liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Vuoden 2013 toisella puoliskolla liiketuloksen odotetaan olevan selvästi parempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen tuotelisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä Automotive-liiketoimintasegmentissä ja Wireless-liiketoimintasegmentissä ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuvista kustannussäästötoimenpiteistä. Wireless-liiketoimintasegmentin kustannussäästötoimenpiteiden taustalla ovat liikesuhteen päättyminen tammikuussa rahoitusvaikeuksiin joutuneen yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa, jolle suunniteltu tuote- ja palvelumyynti jää toteutumatta, ja aikaisemmin Test Tools -tuoteliiketoiminnalle kohdistetut Wireless-liiketoimintasegmentin yleiset kustannukset, joista osa ei siirtynyt ostajalle tämän liiketoiminnan kaupan mukana.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyvää kertaluonteista noin 23 miljoonan euron nettotulosta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole myöskään huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2012 tilinpäätöstiedotetta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 19.2.2013 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012

EB:n vuoden 2012 luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä tilinpäätöksessä Wireless-liiketoimintasegmentin katsauskauden jälkeen 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Yhteenveto jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista on esitetty osiossa "Yhteenveto jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista".

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-JOULUKUU 2012, JATKUVAT TOIMINNOT
(Suluissa vuoden 2011 tammi-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

Vuoden 2012 luvut sisältävät seuraavat yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät:

 • TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä saadun 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon ja noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännelle vuosineljännekselle.

EB:n tammi-joulukuun 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi vahvasti, 25,3 prosenttia, 185,4 miljoonaan euroon (148,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät oli 2,5 miljoonaa euroa (liiketappio -5,5 miljoonaa euroa, sisältäen 0,9 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kuluerät). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllämainittuja kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,6 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-joulukuussa 24,3 prosenttia, 122,1 miljoonaan euroon (98,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2012 tammi-joulukuussa kasvoi 27,7 prosenttia vuoden 2012 tammi-joulukuussa 63,5 miljoonaan euroon (49,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla ja tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista tammi-joulukuussa 2012 oli -2,2 miljoonaa euroa sisältäen yllämainitut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-6,2 miljoonaa euroa, sisältäen 0,9 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kuluerät). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllämainittuja kertaluonteisia eriä oli 1,8 miljoonaa euroa (liiketappio -5,3 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-12 2012 1-12 2011
12 kk 12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 185,4 148,0
  Liikevoitto / -tappio 2,5 -5,5
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,4
  Tulos ennen veroja 2,0 -5,9
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 2,1 -6,5
TILIKAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 1,2 1,5
TILIKAUDEN TULOS 3,3 -5,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,5 -5,2
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 2,3 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille 1,0 0,2
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 2,5 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille 1,0 0,2
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,01 -0,05
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä sovintosuorituksen positiivisen, noin 10,8 miljoonan euron kassavirtavaikutuksen. Kassavirrat sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
 • Omavaraisuusaste oli 54,7 % (62,8 %).
 • Nettovelkaantumisaste oli 4,1 % (-1,4 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, jatkuvat toiminnot, MEUR

4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11
Liikevaihto 52,6 44,3 43,6 45,0 44,1
Liikevoitto /-tappio 0,2 2,2 -0,7 0,8 2,2
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 4,3 1,0 0,2 1,1 2,9
Tulos ennen veroja -0,2 2,0 -0,3 0,4 2,4
Katsauskauden tulos 1,3 1,8 -0,1 0,3 3,2

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja liiketulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä, MEUR

4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11
Liikevaihto 16,4 14,1 16,6 16,4 16,1
Liikevoitto /-tappio -3,2 2,0 -0,9 -0,1 0,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,8 0,0 0,2 0,8

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Yllä olevissa taulukoissa mainitut kertaluonteiset erät ovat TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta kertynyttä tuloa, sekä vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Nämä kertaluonteiset erät on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista, MEUR

4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11
Automotive 36,2 30,2 27,0 28,7 28,0
Wireless 16,4 14,1 16,6 16,4 16,1
Koko konserni 52,6 44,3 43,6 45,0 44,1

Liikevaihto markkina-alueittain jatkuvista toiminnoista, MEUR ja %

4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11
Aasia 2,4
4,5 %
3,1
7,1 %
1,1
2,6 %
1,9
4,2 %
3,1
7,0 %
Amerikat 6,4
12,1 %
7,6
17,2 %
7,5
17,2 %
7,1
15,9 %
6,3
14,2 %
Eurooppa 43,8
83,4 %
33,5
75,7 %
34,9
80,2 %
36,0
79,9 %
34,8
78,8 %

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista sekä muu liiketoiminta, MEUR

4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
36,2
0,0
3,3
30,2
0,0
0,2
27,0
0,0
0,2
28,7
0,0
0,9
28,0
0,0
2,1
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
16,4
0,0
-3,2
14,1
0,0
2,0
16,6
0,0
-0,9
16,3
0,2
-0,1
16,1
0,1
0,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio
0,0
0,1
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
0,0
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
52,6
0,2
44,3
2,2
43,6
-0,7
45,0
0,8
44,1
2,2

YHTEENVETO JATKUVISTA JA LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

2012 4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12
Liikevaihto
  Jatkuvat toiminnot 185,4 52,6 44,3 43,6 45,0
  Lopetetut toiminnot 16,1 5,4 2,7 4,4 3,6
  Yhteensä 201,5 57,9 47,0 48,0 48,6
Liikevoitto / -tappio
  Jatkuvat toiminnot 2,5 0,2 2,2 -0,7 0,8
  Lopetetut toiminnot 1,3 1,0 -0,1 0,3 0,1
  Yhteensä 3,7 1,2 2,1 -0,4 0,9

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti edellisen tilikauden tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ettei osinkoa makseta, vahvisti hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä heidän palkkionsa. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

11.5.2012 EB kertoi allekirjoittaneensa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sitovat luottolimiittisopimukset, joiden mukaan 30.6.2012 päättyvää 10 miljoonan euron luottolimiittisopimusta jatkettiin ja lisäksi solmittiin uusi 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.

21.6.2012 EB alensi ensimmäisen vuosipuoliskon ja täsmensi koko vuoden 2012 liiketulosta koskevaa ohjaustaan tarkentuneiden näkymien pohjalta niin, että EB odotti vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän alle vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tason (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2012), ja että EB odotti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan lähellä nollatasoa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). EB ilmoitti, että alentuneen ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosennusteen takia myös koko vuoden 2012 liiketulosennuste on alentunut, mutta EB odottaa edelleen vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Syynä tulosnäkymän muutokseen oli se, että yhtiö kirjasi 0,8 miljoonan euron suuruisen varauksen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvien ennakoitujen kulujen takia, ja lisäksi oli käynyt ilmeiseksi, että sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmentit jäävät jonkin verran liikevoittotavoitteistaan toisella vuosineljänneksellä, lähinnä ennakoitua suurempien projektikustannusten takia. Liikevaihdon osalta näkymät eivät muuttuneet.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat 2.8.2012 erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä. Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi sovintosopimuksen 24.8.2012. Elektrobit Inc. vastaanotti 28.8.2012 sovintosopimuksen perusteella TerreStar Corporationilta lopullisena riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,8 miljoonaa euroa). Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadulla sovintosuorituksella oli EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,2 miljoonaa euroa) määräinen kertaluonteinen tulosvaikutus ja 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,8 miljoonaa) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

26.10.2012 EB ilmoitti, että Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH ja AUDI AG:n tytäryhtiö Audi Electronics Venture GmbH (AEV) laajentavat yhteisyrityksensä e.solutions GmbH:n liiketoimintaa viihde- ja viestintäohjelmistoista kattamaan myös järjestelmäsuunnittelua ja järjestelmäintegraatiopalveluja AUDI AG:n sekä muiden Volkswagen-konsernin yhtiöiden tuleviin viihde- ja viestintäratkaisuihin. Rakentaakseen vaadittavan tuotekehityksen osaamistason ja kapasiteetin yhteisyritys ilmoitti perustavansa uuden toimipisteen Ulmiin Saksaan. Vuoden 2013 loppuun mennessä, e.solutions suunnittelee palkkaavansa noin 100 tuotekehitysinsinööriä Ulmiin hyödyntääkseen alueen järjestelmäintegraatio- ja ohjelmistosuunnitteluosaamista. EB ilmoitti, että yhteisyrityksen laajennuksella ei ole merkittävää vaikutusta EB:n liikevaihtoon, tulokseen tai taseeseen vuonna 2012 ja 2013, eikä EB:n vuoden 2012 näkymään.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2012 LOKA-JOULUKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2011 loka-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun ja ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluohjelmisto EB Assist ADTF. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa, ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisyritys e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita tällä hetkellä Volkswagen-konsernin automalleihin. EB omistaa yhteisyrityksestä 51 % ja AEV 49 %. Vuosina 2009 - 2012 e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen EB:n tytäryhtiönä. Vuoden 2013 alusta alkaen e.solutions GmbH sisällytetään konsernitilinpäätökseen IFRS-standardien suhteellista yhdistelytapaa noudattaen EB:n omistusosuuden mukaisella 51 % osuudella. Vuoden 2012 lopussa yhteisyrityksellä oli yli 200 työntekijää ja sen päätoimipaikka on Ingolstadtissa Saksassa. EB myös toimittaa yhteisyritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita.

Vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa (28,0 miljoonaa euroa) kasvaen 29,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

EB:n Automotive-liiketoiminta jatkoi tasaista kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien (infotainment), ajamista auttavien ohjelmistosovellusten (driver assistance) ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. Lokakuussa EB julkaisi uuden version EB GUIDE 5.4, autojen käyttöliittymien kehitykseen tarkoitetusta tuotteestaan, johon sisältyy puheentunnistus, sekä monikosketus- ja eleohjaus. Lisäksi siinä on esittelyversio teknologiasta www-pohjaisten sovellusten, kuten HTML5, integroimista varten.

e.solutions GmbH kehittyi tavoitteidensa mukaisesti uuden viihde- ja viestintäjärjestelmäohjelmiston kehittämisessä. Lokakuussa EB ilmoitti, että e.solutions GmbH:n liiketoimintaa on päätetty laajentaa viihde ja viestintäohjelmistoista kattamaan myös järjestelmäsuunnittelua ja järjestelmäintegraatiopalveluja AUDI AG:n sekä muiden Volkswagen-konsernin yhtiöiden tuleviin viihde- ja viestintäratkaisuihin. Rakentaakseen vaadittavan tuotekehityksen osaamistason ja kapasiteetin yhteisyritys perusti uuden toimipisteen Ulmiin Saksaan ja aikoo palkata vuoden 2013 loppuun mennessä noin 100 tuotekehitysinsinööriä hyödyntäen Ulmin alueen järjestelmäintegraatio- ja ohjelmistosuunnitteluosaamista.

Joulukuussa EB kertoi, että uudessa syksyllä 2012 markkinoille tuodussa VW Gold VII -mallin vakiotason viihde- ja viestintäjärjestelmässä on EB:n puheenohjausohjelmisto EB GUIDE STF ja navigointiohjelmisto EB street director.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2013 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Viime aikoina kansainvälisten automarkkinoiden epävarmuus on kasvanut erityisesti Euroopassa, missä myytävien autojen määrän on vuositasolla ennustettu laskevan vuoden 2013 aikana. Samanaikaisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla myytävien autojen määrän ennustetaan kasvavan. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet hyvin myös loppuvuoden 2012 aikana ja markkinamuutokset vaikuttavat erilailla eri autonvalmistajiin. Markkinoiden hidastuminen vaikuttaa vähentävästi myös autovalmistajien tuotekehitysinvestointeihin. Tästä huolimatta autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2013, mutta hitaammalla tahdilla kuin aikaisempina vuosina. 

Työmarkkinoilla kilpailu osaavista työntekijöistä on säilynyt kireänä etenkin Saksassa, mikä hieman hidastaa henkilöstömäärän ja palveluliiketoiminnan kasvattamista. Yhteisyrityksemme Audin kanssa e.solutions GmbH onnistui kasvattamaan henkilömääräänsä merkittävästi vuoden 2012 loppupuolella lokakuussa julkistetun laajentumispäätöksen myötä, ja yhteisyrityksen kasvunäkymä vuodelle 2013 on hyvä.

Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Markkinakasvua on odotettavissa mm. ajamista auttavissa Driver Assistance -sovelluksissa ja autoon langattomasti verkottuneissa Connected Car -ratkaisuissa. Pilviyhteydet tarjoavat monia parannuksia navigointiin. EB tekee jo yhteistyötä Inrixin ja muiden liikennetietojen tarjoajien kanssa luodakseen reaaliaikaista liikennetietoa, joka toimiessaan täsmällisesti voi tarjota kuljettajille merkittävää navigointiapua päivittäin. Audi Connect -paketti on yksi esimerkki kehittyneestä auton sisäisestä verkottuneesta palvelusta.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet sekä kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2019 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,5 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2012 neljännen neljänneksen ennuste).

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoja puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön, sekä tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille, ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä kuluttajille tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin laitteisiinsa.  Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään sekä EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB:n RCIED-häirintälähetin elektroniseen sodankäyntiin, EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin sekä EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia, laite- sekä ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

28.1.2013 EB allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myi Wireless-liiketoimintasegmentin Test Tools -tuoteliiketoiminnan Anite plc:lle. Kauppa astui voimaan 31.1.2013. EB raportoi vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin liiketoimintoihin. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Wireless-liiketoimintasegmentin Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna liiketoimintana. Seuraavassa ilmoitetut liikevaihto- ja liiketulosluvut sisältävät ainoastaan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto- ja liiketulosluvut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 1,6 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon (16,1 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista oli -3,2 miljoonaa euroa sisältäen yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in Wireless-liiketoimintasegmentin erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa sisältäen 0,7 miljoonan euron TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvät kertaluonteiset kuluerät). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa).

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvissa toiminnoissa puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Neljännen vuosineljänneksen aikana EB toimitti Suomen Puolustusvoimille taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Tactical Wireless IP Network -järjestelmän ensimmäiset tuotteet.

Wireless-markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönotto jatkuu merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena, ja siihen perustuvien hankkeiden osuuden EB:n Wireless-liiketoiminnasta odotetaan vuonna 2013 säilyvän samalla tasolla kuin vuonna 2012. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla.

Kansainvälisten puolustusmarkkinoiden odotetaan säilyvän vuoden 2013 aikana vakaana. EB on tuomassa kehittämiään tuotteita kansainvälisille puolustusmarkkinoille tavoitteenaan tuotemyynnin kasvu vähitellen lähivuosien aikana. Puolustusbudjetit vaihtelevat maantieteellisesti siten, että tällä hetkellä länsimarkkinoilla puolustusbudjetit ovat pienentyneet julkisen sektorin säästötoimenpiteiden takia ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa markkinat puolestaan ovat kasvaneet. Taktisessa viestinnässä armeijajoukkojen tilannetiedon tarve kasvaa luoden kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille. Puolustusmarkkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa sekä valittujen tuotteiden hankintojen ajoittuminen useille vuosille.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisten markkinoille EB tarjoaa tuotealustoihinsa pohjautuvia asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n ja älypuhelinten ohjelmistosovellusten käytön näillä viranomaismarkkinoilla odotetaan lisääntyvän. Viranomaisille on varattu LTE-teknologian käytölle omia taajuusalueita, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille. Näillä markkinoilla on erityisiä teknisiä vaatimuksia ja niiden tuotevolyymit ovat pienemmät kuin tietoliikenteen massamarkkinoilla. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden markkinat kehittyvät lähivuosina hitaasti kohti kansallista viranomaisten LTE-verkkoa.

Langattoman tietoliikenteen verkkomarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönoton odotetaan jatkuvan voimakkaana luoden kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. LTE:lle allokoidut taajuudet ovat globaalisti varsin laajat. Tämän seurauksena samasta tuotteesta joudutaan kehittämään useita taajuusversioita, mikä luo kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Muilla toimialoilla tuotekehityspalveluiden kysyntä erilaisten laitteiden verkottamiseksi muiden laitteiden kanssa nousi esiin vuoden 2012 aikana ja kysynnän odotetaan kasvavan myös vuonna 2013.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvissa toiminnoissa puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2012 tammi-joulukuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvista toiminnoista olivat 22,2 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa euroa, vuonna 2011) vastaten 12,0 prosenttia liikevaihdosta (15,0 prosenttia, vuonna 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 18,1 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 4,1 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Tämän lisäksi tutkimus- ja kehitysinvestoinnit lopetettuihin toimintoihin olivat 2,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,9 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (6,6 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun päättyessä oli 13,5 miljoonaa euroa. Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuoden 2013 alusta alkaen EB alkaa soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audin kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. EB omistaa yhtiöstä 51 % ja Audi 49 %. Aiemmin e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä, ja se on yhdistelty täysimääräisenä EB-konsernin tilinpäätökseen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta EB-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät. Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu edellä esitetyn konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Vuoden 2013 liikevaihto- ja liiketulosohjauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.  Lisätietoja asiasta on esitetty tänään 19.2.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa ja tässä tilinpäätöstiedotteessa osiossa "EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. Kokonaismarkkinan kasvutahti hidastunee kuitenkin edellisvuodesta Euroopan taloudellisten epävarmuuksien takia. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet hyvin myös 2012 loppuvuoden aikana ja markkinamuutokset vaikuttavat erilailla eri autonvalmistajiin.  Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n kohdemarkkinoilla kysyntää luovat matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita, sekä yritysten kasvava tarve liittää kuluttajille ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteitaan langattomasti osaksi laajempia ratkaisuja. Julkisen sektorin yleiset säästötoimenpiteet heijastuvat viranomaismarkkinoiden kysyntään Euroopassa.

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (pro forma liikevaihto 173,8 miljoonaa euroa, pro forma liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Vuoden 2013 toisella puoliskolla liiketuloksen odotetaan olevan selvästi parempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen tuotelisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä Automotive-liiketoimintasegmentissä ja Wireless-liiketoimintasegmentissä ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuvista kustannussäästötoimenpiteistä. Wireless-liiketoimintasegmentin kustannussäästötoimenpiteiden taustalla ovat liikesuhteen päättyminen tammikuussa rahoitusvaikeuksiin joutuneen yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa, jolle suunniteltu tuote- ja palvelumyynti jää toteutumatta, ja aikaisemmin Test Tools -tuoteliiketoiminnalle kohdistetut Wireless-liiketoimintasegmentin yleiset kustannukset, joista osa ei siirtynyt ostajalle tämän liiketoiminnan kaupan mukana.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyvää kertaluonteista noin 23 miljoonan euron nettotulosta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole myöskään huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin.

Eräät EB:n liiketoiminnot ovat muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,3 miljoonan euron 18.2.2013 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta maksettavaksi näiden saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 18.2.2013 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18.2.2013 valuuttakurssin mukaan 20,9 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman tai muun saneeraustuomioistuimen määräyksen nojalla.

TerreStar Networksille purkamissuunnitelma tuli voimaan 29.3.2012. Samana päivänä EB vastaanotti 650 890 Yhdysvaltain dollarin suuruisen ja Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaan etuoikeutetun erän vaateistaan TerreStar Networksiltä. Suunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen ja suunnitelman vahvistamisen jälkeen saneerausvelallisten jättämien raporttien sisältämän sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus suunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella.

Osana luvun 11 mukaista saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella. Vaikka EB vastaanotti määrältään yhteensä noin 2,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset maksut 90 päivää ennen TerreStar Networks Inc:in saneerausmenettelyn käynnistymistä, ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) harkitsee toimenpiteiden käynnistämistä tiettyjä osapuolia vastaan, mukaan lukien EB, vaatiakseen takaisin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väittämiään suorituksia, EB uskoo pystyvänsä menestyksekkäästi puolustautumaan tällaisessa oikeudenkäynnissä. Näin ollen EB tulee vahvasti riitauttamaan mahdolliset takaisinsaantikanteet, mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi oikeudenkäynnin EB:tä vastaan. EB on sopinut pesänselvittäjän kanssa takaisinsaantikanteiden jättämiselle laissa asetetun kahden vuoden määräajan pidentämisestä siten, että määräaika päättyy 19.10.2012 sijaan vasta 23.4.2013, selvittääkseen voisivatko osapuolet päästä sopimukseen näistä kysymyksistä ilman oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja.

Edelleen, täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. Tähän mennessä TerreStar Networks tai TerreStar Networksin pesänselvittäjä ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssä. EB tulee kuitenkin täsmentämään vaadettaan ja toimittamaan pesänselvittäjälle lisätietoja ja dokumentteja tukeakseen tiettyjä vaateidensa osa-alueita, jotka on aiemmin esitetty arvioina tai realisoitumattomina määrinä. Mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi takaisinsaantia koskevan oikeudenkäynnin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitettyjen suoritusten palauttamiseksi, EB ennakoi pesänselvittäjän pyrkivän myös viivästyttämään EB:n vaateelle tulevan jako-osuuden maksamista kunnes takaisinsaantioikeudenkäynti olisi saatu ratkaisuun ja, EB:lle epäedullisen tuomion tapauksessa, takaisinmaksu pesälle olisi suoritettu. Tällä hetkellä mahdollista takaisinsaantikanteen todennäköisyyttä tai sen lopputulosta ei voida varmuudella arvioida.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien 2.8.2012 solmiman erinäisiä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä nousseita osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan lopullisen sovintosopimuksen. Tehdyn sovinnon perusteella TerreStar Corporation maksoi Elektrobit Inc.:lle 28.8.2012, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sovinto ei koskenut TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamismenettelyä eikä sisältänyt tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.  24.10.2012 Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi TerreStar Corporationin ja eräiden sen tytäryhtiöiden (poislukien TerreStar Networks Inc.) saneeraussuunnitelman, joka sisältää nimenomaisen määräyksen EB:n TerreStar Networksia kohtaan esittämiin vaateisiin liittyvien, EB:n ja muiden asianosaisten oikeuksien säilymisestä.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB ei pystyisi aikanaan kotiuttamaan täysimääräisesti suhteellista jako-osuuttaan vakuudettomalle velalleen TerreStar Networksin saneerauspesästä. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelystä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Mikäli EB:n vakuudettoman velan jako-osuutta TerreStar Networksin saneerauspesästä ei saataisi perittyä lainkaan ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä jättäisi takaisinsaantikanteen, jonka ratkaisuna EB joutuisi palauttamaan täysimääräisesti velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitetyt suoritukset, prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

EB:n saaman tiedon mukaan Yhdysvaltain veroviranomainen (Internal Revenue Service, IRS) on kiistänyt EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen.  EB on valittanut Yhdysvaltain veroviranomaisen päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), josta päätöstä odotetaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.  Ensimmäisen valitusasteen päätöksestä on mahdollista valittaa Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen (the United States Tax Court), jossa valituksen käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi vuotta.

Mikäli asian käsittely etenisi Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen ja oikeudenkäynnin lopputuloksena EB:n vuoden 2010 verotuksessa tekemää vähennystä ei hyväksyttäisi miltään osin, EB joutuisi maksamaan takaisin veronpalautuksen täysimääräisesti korkoineen. Pahimmillaan tästä aiheutuisi EB:lle veronpalautuksen takaisinmaksun, korkokulujen ja oikeudenkäyntikulujen seurauksena arviolta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron negatiivinen vaikutus kassavirtaan (2.7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 18.2.2013 valuuttakurssin mukaan).  Valitusprosessin etenemisestä riippuen vaikutukset ajoittuisivat todennäköisesti valtaosin vuodelle 2016.  EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että veroviranomaisen tekemä päätös vuoden 2010 verotuksesta jäisi voimaan valistusprosessissa. On mahdollista, että valitusprosessista myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. On myös mahdollista, että valitusprosessin kuluessa osapuolet päätyvät asiassa sovintoratkaisuun. 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com . Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20. ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

31.12.2012 taseen lukuja on verrattu 31.12.2011 taseeseen (miljoonaa euroa).

12/2012 12/2011
Pitkäaikaiset varat 47,8 44,1
Lyhytaikaiset varat 87,2 71,0
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
Varat yhteensä 142,7 115,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 53.7 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,5 1,5
Oma pääoma yhteensä 69.1 67,0
Pitkäaikaiset velat 7.9 6,9
Lyhytaikaiset velat 61.2 41,3
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 142.7 115,1

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +12,6 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos  -3,3 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -1,3 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  +8,1 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -8,7 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta    +6,1 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   +5,5 miljoonaa euroa

Käyttöpääoman kasvu katsauskaudella johtuu pääosin siitä, että EB:llä on asiakasprojekteja, joiden maksuerien välit ovat aikaisempaa pidempiä.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 75,9 miljoonaa euroa, sisältäen myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä 4,5 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 52,8 miljoonaa euroa, sisältäen myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyviä velkoja 4,3 miljoonaa euroa (36,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2011).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 12,2 miljoonaa euroa sisältäen 2,9 miljoonan euron tuotekehityskulujen aktivoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 7,3 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,0 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 18,3 miljoonaa euroa, sisältäen myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyviä velkoja 0,3 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,1 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,8 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot  0,2 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 54,7 prosenttia (62,8 prosenttia 31.12.2011). Omavaraisuusasteen alenemisen keskeisimpänä syynä oli korollisten velkojen lisääntyminen kauden aikana.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 15,5 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa 31.12.2011). Kassavaroja kasvattivat ennen kaikkea TerreStar Corporationilta saatu 13,5 miljoonaan Yhdysvaltain dollarin määräinen sovintosuoritus sekä katsauskauden aikana nostetut luotot. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 11,3 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 7,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2012 tammi-joulukuussa keskimäärin 1713 henkilöä. Joulukuun lopussa yhtiössä oli 1870 työntekijää (1607 vuoden 2011 lopussa). Näistä 54 henkilöä työskenteli lopetetuissa toiminnoissa. Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

10.1.2013 yhtiö ilmoitti alentavansa vuoden 2012 tulosohjaustaan ennakoitua heikomman neljännen vuosineljänneksen johdosta. Syynä neljännen vuosineljänneksen heikentymiseen oli EB:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:in, erään yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja tämän johdosta kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Alentuneen tulosohjauksen mukaan, EB odotti vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisälsi tulosohjauksen alentamiseen johtaneet ja Wireless segmentin liiketulosta neljännellä vuosineljänneksellä heikentäneet kertaluonteiset erät sekä aiemmin kirjatut TerreStar -yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut. Liikevaihdon Yhtiö odotti kehittyvän aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa vuonna 2011).

28.1.2013 EB kertoi allekirjoittaneensa Anite plc:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kaupan voimaantulo oli sovittu tapahtuvan 31.1.2013, mikäli kaupan toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot, kuten kauppahinnan maksu käteisellä, täyttyy. Sopimuksen mukaan Anite maksaa EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupassa siirtyvien Test Tools -tuoteliiketoiminnan nettovarojen 31.1.2013 arvioitiin olevan noin 5 miljoonaa euroa.

Lisäksi 28.1.2013 EB antoi ennakkotietoa sen neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2012 liikevaihdosta ja tuloksesta. EB kertoi myös raportoivansa vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin, ja luokittelevansa Test Tools -tuoteliiketoiminnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä lopetettuihin toimintoihin.

31.1.2013 EB ilmoitti, että Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti Anite plc:lle ("Anite") on toteutunut. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistiin kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa parantaa kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla.

19.2.2013 vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä EB ilmoitti, että se alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta EB-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden EB-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle. 

19.2.2013 EB ilmoitti myös käynnistävänsä toimenpiteet, joilla tavoitellaan noin 2 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä Wireless-liiketoimintasegmentissä. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla ovat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Osana kustannusrakenteen parantamiseen tähtääviä toimia EB suunnittelee vähentävänsä Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä noin 30 henkilöä.

EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAVAN MUUTOS 1.1.2013 ALKAEN

EB alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta EB-konserniin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden EB-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuonna 2012 EB-konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa. Jos suhteellista yhdistelytapaa olisi sovellettu e.solutions GmbH:n osalta jo vuonna 2012, EB-konsernin liikevaihto olisi ollut 11,6 miljoonaa euroa pienempi ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käytetyn 100 % yhdistelytavan tuloksena edellä on esitetty. Vuonna 2012 e.solutions GmbH:n konsernin ulkopuolinen liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB tulee esittämään vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot pro forma -periaatteella olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä EB-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS10 "konsernitilinpäätös"- ja IFRS11 "yhteisjärjestelyt" -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä.  Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko "yhteisyritykseksi" tai "yhteiseksi toiminnoksi".  e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän "yhteisen toiminnon" määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 104.362.407,50 euroa, josta tilikauden tappio on -119.399,75 euroa.

Hallitus ehdottaa 11.4.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.294.126,90 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on tiistai 23.4.2013.

Hallitus on osingonjakoehdotuksensa perusteena painottanut 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta kertynyttä tulosta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.4.2013 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään maanantaina 18.3.2013.

Oulu 19.2.2013

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 18.2.2013.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)   1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO   185,4 148,0
Liiketoiminnan muut tuotot   2,3 2,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   -0,2 0,0
Valmistus omaan käyttöön   0,6 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -7,4 -6,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -105,5 -92,7
Poistot   -7,3 -8,5
Liiketoiminnan muut kulut   -65,4 -48,4
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   2,5 -5,5
Rahoituskulut (netto)   -0,5 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA   2,0 -5,9
Tuloverot   0,1 -0,6
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA   2,1 -6,5
Lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,2 1,5
TILIKAUDEN TULOS 3,3 -5,1
Muut laajan tuloksen erät:
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot   0,2 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä   0,2 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   3,5 -5,2
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille   2,3 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille   1,0 0,2
 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille   2,5 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille   1,0 0,2
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton   0,01 -0,05
  Laimennettu   0,01 -0,05
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,01 0,01
  Laimennettu 0,01 0,01
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,02 -0,04
  Laimennettu 0,02 -0,04
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl   129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu   130 238 130 051
KONSERNITASE (MEUR)   31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   9,2 9,0
  Liikearvo   19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet   18,2 15,7
  Muut rahoitusvarat   0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset   0,9 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä   47,8 44,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus   0,4 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   71,3 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
  9,7
  Rahavarat   5,8 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä   87,2 71,0
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät   7,7  
VARAT YHTEENSÄ   142,7 115,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma   12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   38,7 38,7
  Muuntoerot   0,6 0,4
  Kertyneet voittovarat   14,3 13,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus   2,5 1,5
Oma pääoma yhteensä   69,1 67,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat   0,7 1,0
  Eläkevelvoitteet   1,4 1,3
  Varaukset   0,5 0,5
  Korolliset velat   5,4 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä   7,9 6,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat   46,4 34,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,0 0,3
  Varaukset   2,2 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat   12,7 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   61,2 41,3
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat   4,5  
Velat yhteensä   73,6 48,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   142,7 115,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista   2,1 -6,5
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista   1,2 1,5
Suoriteperusteisten erien oikaisu   9,3 7,1
Käyttöpääoman muutokset   -3,3 0,6
Maksetut korot liiketoiminnasta   -0,9 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta   0,1 0,3
Muut rahoituserät   0,0 0,0
Maksetut välittömät verot   -0,4 2,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA   8,1 5,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
  -0,8
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin   -3,2 -1,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -5,9 -8,5
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,4 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA   -8,7 -11,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot   16,6 0,2
Lainojen takaisinmaksut   -7,5 -2,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -2,9 -2,8
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA   6,1 -4,7
RAHAVAROJEN MUUTOS   5,5 -10,6
Rahavarat tilikauden alussa   10,0 20,5
Rahavarat tilikauden lopussa   15,5 10,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Yhteensä
F = Määräysvallattomien omistajien osuus
G = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 12,9 38,7 0,6 18,3 70,5 1,3 71,8
Laaja tulos    
  Tilikauden tulos -5,3 -5,3 0,2 -5,1
  Muuntoerot -0,2 -0,2   -0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,2 -5,3 -5,5 0,2 -5,2
Liiketoimet omistajien kanssa    
  Osakepalkitsemisen kustannus   0,4 0,4   0,4
Muut erät   0,1 0,1   0,1
Oma pääoma 31.12.2011 12,9 38,7 0,4 13,4 65,5 1,5 67,0
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 0,4 13,4 65,5 1,5 67,0
Laaja tulos    
  Tilikauden tulos 2,3 2,3 1,0 3,3
  Muuntoerot 0,2 0,2   0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,2 2,3 2,5 1,0 3,5
Liiketoimet omistajien kanssa    
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,3 0,3   0,3
Muut erät -1,7 -1,7 -1,7
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3 66,6 2,5 69,1

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Lopetetut toiminnot:
Vuoden 2012 tilinpäätöksessä EB luokittelee Wireless segmenttiin kuuluvan Test Tools -tuoteliiketoiminnan Lopetettuihin toimintoihin, koska loppuvuodesta 2012 ostajan kanssa käytyjen neuvotteluiden ja käynnissä olleen due diligencen aikana kävi erittäin todennäköiseksi, että liiketoimintakauppa tulee toteutumaan ja EB oli sitoutunut myyntiä koskevaan suunnitelmaan.

Osingonmaksu:
26.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT   1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen   122,1 98,3
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,1 0,0
  Liikevaihto yhteensä   122,1 98,3
  Liikevoitto (-tappio)   4,7 0,8
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen   63,3 49,4
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,3 0,4
  Liikevaihto yhteensä   63,5 49,8
  Liikevoitto (-tappio)   -2,2 -6,2
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen   0,1 0,4
  Liikevoitto (-tappio)   0,0 -0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille   -0,3 -0,4
  Liikevoitto (-tappio)   0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen   185,4 148,0
  Liikevoitto (-tappio)   2,5 -5,5

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)    1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa   148,3 120,6
  Amerikat   28,6 20,3
  Aasia   8,5 7,2
Liikevaihto yhteensä   185,4 148,0

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa   1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
  1,3 1,6


TULOSLASKELMA
10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2012 2012 2012 2012 2011
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 52,6 44,3 43,6 45,0 44,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos -0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,3
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,0 -1,5 -2,3 -1,6 -1,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28,8 -25,1 -25,2 -26,5 -24,6
Poistot -2,1 -1,8 -1,8 -1,6 -1,7
Liiketoiminnan muut kulut -20,3 -14,6 -15,6 -14,8 -14,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,2 2,2 -0,7 0,8 2,2
Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,2 0,4 -0,4 0,2
TULOS ENNEN VEROJA -0,2 2,0 -0,3 0,4 2,4
Tuloverot 0,6 -0,1 -0,2 -0,1 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA 0,4 1,9 -0,5 0,3 1,8
Lopetetut toiminnot     
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,9 -0,1 0,3 0,1 1,4
KAUDEN TULOS 1,3 1,8 -0,1 0,3 3,2
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,2 -0,0 -0,0 0,0 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,5 1,8 -0,2 0,3 3,2
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 0,8 1,6 -0,3 0,2 3,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,0 1,6 -0,3 0,2 3,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
KONSERNITASE (MEUR) 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12.
2012 2012 2012 2012 2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 9,2 9,8 9,7 9,3 9,0
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 18,2 17,8 17,8 17,2 15,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,9 0,0 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,8 47,1 47,0 46,0 44,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,4 2,7 2,5 2,0 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 71,3 75,2 68,0 62,1 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 9,7 0,1 0,1
  Rahavarat 5,8 18,3 8,6 7,3 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 87,2 96,3 79,1 71,4 71,0
Myytävänä oleviksi luokitellut     
pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7     
VARAT YHTEENSÄ 142,7 143,4 126,2 117,4 115,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4
  Kertyneet voittovarat 14,3 15,1 13,4 13,7 13,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus 2,5 2,0 1,8 1,7 1,5
Oma pääoma yhteensä 69,1 69,2 67,4 67,5 67,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0
  Eläkevelvoitteet 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
  Varaukset 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5
  Korolliset velat 5,4 10,8 4,9 3,7 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,9 13,3 7,6 6,7 6,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 46,4 46,1 40,3 35,5 34,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,0 0,1 0,3
  Varaukset 2,2 1,7 1,4 0,7 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 12,7 13,0 9,4 7,1 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 61,2 60,8 51,2 43,2 41,3
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin     
omaisuuseriin liittyvät velat 4,5     
Velat yhteensä 73,6 74,2 58,8 49,9 48,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 142,7 143,4 126,2 117,4 115,1

KONSERNIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
RAHAVIRTALASKELMA 2012 2012 2012 2012 2011
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 6,0 2,1 0,8 -0,9 7,1
  Investointien nettorahavirta -2,7 -1,3 -2,1 -2,5 -3,7
  Rahoituksen nettorahavirta -6,1 8,9 2,6 0,7 -0,6
  Rahavarojen muutos -2,8 9,7 1,3 -2,7 2,7

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT   1-12/2012 1-12/2011
TUNNUSLUVUT   12 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto   185,4 148,0
Liikevoitto (-tappio)   2,5 -5,5
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta   1,3 -3,7
Tilikauden tulos ennen veroja   2,0 -5,9
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   1,1 -4,0
Tilikauden tulos   2,1 -6,5
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR)   2,8 -0,9
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%   4,1 -1,4
Omavaraisuusaste, %   54,7 62,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)   12,2 12,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella   1713 1553
Henkilöstön määrä kauden lopussa   1870 1607
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU   31.12.2012 31.12.2011
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
Kauden lopussa   129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana   129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä   130 238 130 051

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
  1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton   0,01 -0,05
  Laimennettu   0,01 -0,05
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,01 0,01
  Laimennettu 0,01 0,01
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,02 -0,04
  Laimennettu 0,02 -0,04
Oma pääoma *) / osake   0,51 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma
    

PÖRSSIKURSSIT (EUR)   1-12/2012 1-12/2011
  12 kk 12 kk
Ylin kurssi   0,79 0,76
Alin kurssi   0,38 0,36
Keskikurssi   0,64 0,55
Päätöskurssi   0,65 0,38
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)   84,1 49,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR)   6,9 5,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)   10 750 9 169
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
  8,3 7,1

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)   31.12.2012 31.12.2011
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset   18,1 11,4
Takaukset   17,7 22,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät   7,0 6,9
    Myöhemmin erääntyvät   16,2 17,9
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät   1,3 2,5
    Myöhemmin erääntyvät   0,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään   14,5 4,3
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT   31.12.2012 31.12.2011
(MEUR)
Termiinit
    Käypä arvo   0,0 -0,3
    Kohde-etuuden arvo   5,0 5,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 2,0 4,3
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 2,0 8,6