Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) MYY TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINTANSA ANITE PLC:LLE JA ANTAA ENNAKKOTIETOJA KOSKIEN NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2012 LIIKEVAIHTOA JA TULOSTA

Tammikuu 28, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) MYY TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINTANSA ANITE PLC:LLE JA ANTAA ENNAKKOTIETOJA KOSKIEN NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2012 LIIKEVAIHTOA JA TULOSTA


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 28. tammikuuta 2013 kello 9.00

ELEKTROBIT OYJ (EB) MYY TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINTANSA ANITE PLC:LLE JA ANTAA ENNAKKOTIETOJA KOSKIEN NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2012 LIIKEVAIHTOA JA TULOSTA

TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINNAN MYYNTI

Elektrobit Oyj ("EB") ja Anite plc ("Anite") ovat 28.1.2013 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle ("Kauppa"). Kauppa käsittää Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjoaa radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se on osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllistää yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Anite maksaa EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa toteutuessaan parantaa kertaluonteisesti vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla. Kaupassa siirtyvien Test Tools -tuoteliiketoiminnan nettovarojen 31.1.2013 arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa.

Test Tools -tuoteliiketoiminnan liikevaihto ja liiketulos vuosina 2012 ja 2011:
                               

(MEUR) 2011 2012
Liikevaihto 14,1 16,1
Liikevoitto (-tappio) 1,5 1,3

Osa Test Tools -tuoteliiketoiminnalle kohdistetuista Wireless-liiketoimintasegmentin yhteisistä kustannuksista ei siirry Kaupan mukana, ja jää siten Wireless-liiketoimintasegmentin kannettavaksi toistaiseksi.

Kaupan voimaantulo on sovittu tapahtuvan 31.1.2013, mikäli kaupan toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot, kuten kauppahinnan maksu käteisellä, täyttyy.

"EB:n Test Tools -tuotteiden, eli radiokanavaemulaattoreiden markkina on luonteeltaan kapea kansainvälinen erikoistuotemarkkina, jossa Propsim-tuotteemme ovat saavuttaneet vahvan aseman vuosien kuluessa. Test Tools -tuoteliiketoiminta EB:n ainoana testaustuotelinjana tarjoaa EB:lle ainoastaan rajallisen pitkäaikaisen kasvumahdollisuuden. Kauppa tarkoittaa EB:lle tästä liiketoiminnasta saatavaa hyvää käteisvastiketta, merkittävää kertaluonteista tulosvaikutusta ja kassavarojen kasvua ja siten EB:n taloudellisen aseman vahvistumista. Tämän liiketoiminnan myynnin jälkeen Wireless-liiketoimintasegmenttimme on entistä keskittyneempi niihin liiketoiminta-alueisiin, jotka tarjoavat EB:lle suuremmat pitkäaikaiset kasvumahdollisuudet. EB jatkaa tuotteiden ja tuotealustojen kehittämistä ja tarjoamista puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille sekä teollisuuden käyttöön, ja tuotekehityspalveluiden ja räätälöityjen ratkaisujen tarjoamista langattoman tietoliikenteen markkinoille, sekä muille markkinoille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Uskomme, että Anite on erittäin sitoutunut ja että sillä on erinomaiset edellytykset Test Tools -tuoteliiketoiminnan edelleen kehittämiseen osana heidän laajempaa testaustuotevalikoimaa," sanoo Jukka Harju, Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja.

"Yhä kehittyneempien integroitujen langattomien laboratorio-testausratkaisujen kysynnän kasvu markkinoilla tekee Anitesta luontevasti yhteensopivan EB:n Propsim-tuoteportfolion kanssa. Aniten markkina- ja teknologiajohtajuus ja sen laaja kansainvälinen myynti- ja tukiverkosto yhdistettynä Propsim-tuotemerkin markkinajohtajuuteen kanavaemulaattoriratkaisuna ja tunnustettuun asiantuntijuuteen, yhdessä luovat vahvan toimittajan entistä kattavamman tuotevalikoiman kanssa. Tuotelinja, jota olemme ostamassa, on hyvä lisä ja sopii hyvin yhteen Aniten Handset Testing -liiketoiminnan kanssa, ja kaupan odotetaan parantavan oikaistua tulostamme," sanoo Christopher Humphrey, Aniten toimitusjohtaja.

ENNAKKOTIETOA EB:N NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2012 LIIKEVAIHDOSTA JA TULOKSESTA

EB raportoi vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti jakaen liiketoimintansa Jatkuviin ja Lopetettuihin liiketoimintoihin. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä EB luokittelee Test Tools -tuoteliiketoiminnan Lopetettuihin liiketoimintoihin. Seuraava, alustaviin tilinpäätöstietoihin pohjautuva taulukko esittää liikevaihdon ja liiketuloksen Jatkuvista ja Lopetetuista toiminnoista vuonna 2012:
                               

 2012 Jatkuvat liiketoiminnot Lopetetut liiketoiminnot Konserni
yhteensä
Liikevaihto 185,4 16,1 201,5
Liikevoitto (tappio) 2,5 1,3 3,7

EB:n liikevaihto ja liiketulos Jatkuvista liiketoiminnoista (poislukien Test Tools -tuoteliiketoiminta):

Jatkuvat liiketoiminnot 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 2H 12 2012
Liikevaihto 45,0 43,6 44,3 52,6 96,8 185,4
Liikevoitto (tappio) 0,8 -0,7 2,2 0,2 2,4 2,5

EB yhteensä sisältäen Jatkuvat ja Lopetetut liiketoiminnat:

EB yhteensä 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 2H 12 2012
Liikevaihto 48,6 48,0 47,0 57,9 104,9 201,5
Liikevoitto (tappio) 0,9 -0,4 2,1 1,2 3,2 3,7

Yläpuolella olevissa taulukoissa esitetty liikevoitto vuodelle 2012 sisältää aiemmin julkistetut neljännellä vuosineljänneksellä kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät, jotka johtuivat EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisista vaikeuksista, sekä jo aiemmin vuonna 2012 kirjatut TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut.

Aiemmin, ennen Kauppaa ja mukaan lukien Test Tools -tuoteliiketoiminta, EB odotti 10.1.2013 julkistamassaan pörssitiedotteessaan vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisälsi edellä mainittuun yhdysvaltalaiseen asiakkaaseen liittyvät kertaluonteiset erät, jotka johtivat neljännen vuosineljänneksen tulosohjauksen alentamiseen, sekä aiemmin vuonna 2012 kirjatut TerreStar -yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut.

Edelleen, aiemmin EB odotti liikevaihdon kehittyvän aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotetaan olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa vuonna 2011).

Ennakkotiedot ovat tilintarkastamattomia, eivätkä perustu hallituksen hyväksymään tilinpäätökseen. Elektrobit Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012 julkistetaan aiemmin kerrotun mukaisesti tiistaina 19.2.2013.

Oulu, 28. tammikuuta 2013

Elektrobit Corporation (EB)
Jukka Harju
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com

Anite plc
Anite plc on kansainvälinen ohjelmistoja ja ratkaisuja tarjoava yritys, joka toimii kahdella hyvin erilaisella markkinalla: me tarjoamme laitteita ja verkkotestausjärjestelmiä langattomalle markkinalle sekä varaus ja e-commerce-ratkaisuja vapaa-ajan matkustusteollisuudelle. Molempien divisioniemme menestys perustuu kokonaisvaltaiseen osaamiseen näillä sektoreilla sekä meidän patentoituihin ohjelmistoihin ja laiteisiin. Meidän 530 työntekijää käsittävä henkilöstömme tekee töitä maailman johtavien langattomien- ja matkustusyritysten kanssa päätoimipaikastamme UK:sta sekä toimistoista 15:sta eri maassa