Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Lokakuu 28, 2014

Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 28.10.2014 kello 11.50

Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Elektrobit Oyj (EB) on vastaanottanut 28.10.2014 seuraavan ilmoituksen:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

1. Osakkeiden liikkeellelaskija
Elektrobit Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 1004129-5

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja
Juha Hulkko

3. Ilmoituksen peruste
Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma. Optio-oikeuksien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on yhtiön aiemmin tänään antaman pörssitiedotteen mukaisesti noussut 28.10.2014 131.407.100 osakkeeseen. Osakkeiden kokonaislukumäärän lisääntymisen johdosta Juha Hulkon omistus- ja ääniosuus on alittanut 15 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 28.10.2014. Juha Hulkko omistaa yhteensä 19.701.862 Elektrobit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 14,99 prosenttia Elektrobit Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Elektrobit Oyj:llä on yhteensä 131.407.100 osaketta. Elektrobit Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Oulussa, 28.10.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com