Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Elokuu 07, 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 7. elokuuta 2014 kello 8.00

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

  
VUODEN 2014 TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUU 2014

 •  Huhti-kesäkuun 2014 liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 52,2 miljoonaan euroon (liikevaihto 47,9 miljoonaa euroa, 2Q 2013).
 • Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa, 2Q 2013).
 • Nettokassavirta oli -11,6 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa 2Q 2013).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,014 euroa (0,001 euroa, 2Q 2013).
 • EB:n osakemäärä lisääntyi yhteensä 581 624 uudella osakkeella 2008A, 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 131 191 196. 
 • Parrot S.A. nosti vahingonkorvauskanteen EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta.
 • EB päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti Wireless-liiketoimintasegmentissä ja tavoittelee tällä noin 0,8 miljoonan euron säästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

YHTEENVETO tAMMI-KESÄKUU 2014

 • Tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 103,9 miljoonaan euroon (liikevaihto 94,1 miljoonaa euroa, 1H 2013).
 • Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa, 1H 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä).
 • Nettokassavirta oli -12,1 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen 1H 2013).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,027 euroa (0,006 euroa, 1H 2013).
Konserni (MEUR) 2Q 14

2Q 13

1H 14 1H 13

2013
LIIKEVAIHTO 52,2 47,9 103,9 94,1 199,3
Liikevaihdon muutos-% 9,0 % 15,5 % 10,4 % 11,8 % 14,6 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,1 0,7 5,0 1,4 8,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,9 % 1,5 % 4,8 % 1,5 % 4,1 %


Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,1 0,7 5,0 2,2 9,0
KÄYTTÖKATE 5,1 2,9 9,2 5,8 17,2
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 30,9 42,1 30,9 42,1 43,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 61,7 % 64,0 % 61,7 % 64,0 % 65,1 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,014 0,001 0,027 0,006 0,051

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR) 2Q 14

2Q 13

1H 14 1H 13

2013
LIIKEVAIHTO 39,8 32,6 77,3 63,0 138,3
Liikevaihdon muutos-% 22,4 % 30,6 % 22,6 % 22,9 % 25,0 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 4,2 0,1 7,1 1,2 8,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 10,4 % 0,2 % 9,1 % 1,9 % 6,2 %
KÄYTTÖKATE 5,6 1,6 10,1 4,1 14,6

Wireless-liiketoimintasegmentti (MEUR) 2Q 14

2Q 13

1H 14 1H 13

2013
LIIKEVAIHTO 12,4 15,4 26,6 31,2 61,2
Liikevaihdon muutos-% -19,4 % -7,0 % -14,7 % -5,5 % -3,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,9 0,6 -2,0 0,1 -0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -7,4 % 3,6 % -7,6 % 0,5 % -0,8 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -0,9 0,6 -2,0 1,0 0,4
KÄYTTÖKATE -0,3 1,2 -0,8 1,7 2,5

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"Tammi-kesäkuussa EB:n liikevaihto kasvoi 10,4 % edellisvuodesta 103,9 miljoonaan euroon.  Liikevoitto parani ja oli 5,0 miljoonaa euroa.  Sekä liikevaihdon kasvu että parantunut liikevoitto johtuivat Automotive-liiketoimintasegmentin hyvästä kehityksestä.

Automotive-liiketoimintasegmentissä kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, kun autonvalmistajat investoivat uusien automallien tuotekehitykseen.  Automotive-liiketoimintasegmentissä liikevaihto kasvoi vahvasti 22,6 % edellisvuodesta ja liikevoitto nousi 9,1 %:iin liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu, etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta, ja alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto aleni 14,7 % edellisvuodesta johtuen langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta. Liiketulos oli tavoiteltua heikompi ja jäi tappiolliseksi. Toisella vuosipuoliskolla odotamme Wireless-liiketoimintasegmentin kehittyvän myönteisesti ja liiketuloksen olevan voitollinen.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta, ja EB:llä on hyvät edellytykset saavuttaa tämä tavoite."

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013).  Liikevoiton toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan suuremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa, 1H 2014).

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä ja Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai paremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketuloksen toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan voitollinen (liiketappio -2,0 miljoonaa euroa, 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana tuotekehityspalvelujen kysynnän elpyvän ja tuotepohjaisen liikevaihdon kasvavan ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Toisen vuosipuoliskon aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuotepohjaisen liikevaihdon odotetaan kertyvän pääosin kotimaan asiakkailta ja viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2014 tammi-kesäkuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 7.8.2014 klo 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä GlobalMeet:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

ELEKTROBIT OYJ (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

                        


 

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-KESÄKUU 2014

EB:n tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 103,9 miljoonaan euroon (liikevaihto 94,1 miljoonaa euroa, 1H 2013). Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä, 1H 2013).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 22,6 prosenttia 77,3 miljoonaan euroon (63,0 miljoonaa euroa, 1H 2013). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 7,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa, 1H 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä Automotive-liiketoimintasegmentissä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 tammi-kesäkuussa laski 14,7 prosenttia 26,6 miljoonaan euroon (31,2 miljoonaa euroa, 1H 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 5,9 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen puolustusvoimille ja erästä viranomaiskäyttöön tarkoitettuja erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaalaiselle asiakkaalle. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio vuoden 2014 tammi-kesäkuussa oli -2,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, 1H 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluille, uusien tuotekehityspalveluprojektien lykkääntymisestä sekä eräiden tuotetoimitusten siirtymisestä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6 2014

6 kk
1-6 2013

6 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 103,9 94,1
  Liikevoitto / -tappio 5,0 1,4
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,6
  Tulos ennen veroja 4,7 0,8
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 3,6 0,8
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 23,6
KAUDEN TULOS 3,6 24,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,8 24,6
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,6 24,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,8 24,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,0
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,027 0,006
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -15,4 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa, 1H 2013). Syynä negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan oli sitoutuneen käyttöpääoman kasvu. Tämä aiheutui pääosin suurten projektien maksuerien ajoittumisesta.
 • Nettokassavirta oli -12,1 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen, 1H 2013).
 • Omavaraisuusaste oli 61,7 % (64,0 %, 30.6.2013).
 • Nettovelkaantumisaste oli -20,6 % (-28,7 %, 30.6.2013). 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13

Liikevaihto 52,2 51,7 59,5 45,7 47,9
Liikevoitto /-tappio 3,1 1,9 5,7 1,0 0,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,1 1,9 5,7 1,0 0,7
Tulos ennen veroja 2,8 1,9 5,5 0,9 0,2
Katsauskauden tulos 1,8 1,7 5,0 0,8 0,2

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Vuoden 2013 aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuloksessa raportoitiin noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yllä olevassa taulukossa esitetyillä katsaus- ja vertailukausilla ei ollut kertaluonteisia eriä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
39,8

0,0

4,2
37,5

0,0

2,9
41,1

0,0

5,4
34,1

0,0

1,9
32,5

0,1

0,1
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
12,4

0,0

-0,9
14,2

0,0

-1,1
18,3

0,0

0,3
11,5

0,0

-0,9
15,4

0,0

0,6
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
0,0

-0,2
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
52,2

3,1
51,7

1,9
59,5

5,7
45,7

1,0
47,9

0,7

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13
Aasia 1,8

3,5 %
2,5

4,9 %
2,3

3,9 %
1,9

4,3 %
1,7

3,6 %
Amerikat 6,6

12,7 %
7,2

13,8 %
8,0

13,4 %
6,0

13,2 %
6,4

13,4 %
Eurooppa 43,8

83,8 %
42,0

81,3 %
49,2

82,7 %
37,7

82,5 %
39,7

83,0 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013 - 9.6.2014 välisenä aikana yhteensä 1.090.321 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 368.396,45 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 10.2.2014, 14.4.2014 ja 26.6.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014, 15.4.2014 ja 27.6.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä katsauskauden lopussa oli uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.191.196 osaketta.

Huhtikuussa Parrot S.A. nosti vahingonkorvauskanteen Elektrobit Oyj:n (EB) ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen arvion perusteella oikeudenkäynnistä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle sellaista taloudellista velvoitetta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoitellaan noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2014 HUHTI-KESÄKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. e.Solutions GmbH konsolidoidaan EB-konserniin suhteellista yhdistelytapaa käyttäen.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys huhti-kesäkuussa 2014

Vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 39,8 miljoonaa euroa (32,6 miljoonaa euroa, 2Q 2013), kasvaen vahvasti 22,4 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 4,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 2Q 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä Automotive-liiketoimintasegmentissä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja edellisvuotta alemmat tuotekehityskulut.

Tuotekehitysinvestoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat 2,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa 2Q 2013). T&K-investointien alenemisen syynä olivat eräiden tuotealustojen kehityksen siirtyminen alkuinvestointivaiheesta jatkokehitysvaiheeseen.

Kesäkuussa EB esitteli uuden version EB Assist Electronic Horizon -sähköisestä horisonttiratkaisustaan, joka tukee uusimpia ajamista auttavia toimintoja. Tämän uuden version avulla niissä voi käyttää digitaalisia karttatietoja eri automallistoissa ja varustetasoissa myös ilman aktiivista navigointijärjestelmää.

Tunnustuksena pitkän linjan asiantuntemuksesta ajamista auttavissa, maksimaalisen turvallisuuden, laadun ja suorituskyvyn tarjoavissa ohjelmistoratkaisuissa, EB voitti Best Telematics Safety and Security Award -palkinnon Daimlerin kanssa kehittämistään ajamista auttavista ohjelmistoratkaisuista Telematics Detroit konferenssi- ja messutilaisuudessa (4.-5.6.) Detroitin esikaupungissa Novissa, Michiganissa.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Autovalmistajat voivat kehittää lisäominaisuuksia ajoneuvoihin ja erottautua uusilla tuoteinnovaatioilla ohjelmistojen mahdollistaessa isoja harppauksia esimerkiksi mukavuuden, tiedonkulun, viihteen, voimansiirron ja viestinnän -alueilla.
 • Elektroniikkaratkaisujen ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan, jolla pyritään nopeuttamaan innovointia ja parantamaan laatua ja kustannustehokkuutta.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä, ja tämä käännekohta tullaan saavuttamaan jo aiemmin - jo vuoden 2014 aikana - kalliimman hintaluokan autoissa.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance).
 • Automaattinen ajaminen on nousemassa yhdeksi toimialan avaintrendiksi ja merkittäväksi investointialueeksi, jonka myötä markkinoille tuodaan uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys huhti-kesäkuussa 2014

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä laski 19,4 prosenttia 12,4 miljoonaan euroon (15,4 miljoonaa euroa, 2Q 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 2,3 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen puolustusvoimille ja erästä viranomaiskäyttöön tarkoitettuja erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaalaiselle asiakkaalle.

Liiketappio oli -0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa, 2Q 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja toisen neljänneksen tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluille, uusien tuotekehityspalveluprojektien lykkääntymisestä sekä eräiden tuotetoimitusten siirtymisestä.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille tavoitteenaan kasvattaa liikevaihtoa näiltä markkinoilta vähitellen loppuvuodesta 2014 alkaen. EB jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia toisen vuosineljänneksen aikana.

Tuotekehitysinvestoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa 2Q 2013). T&K-investointeja lisättiin viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen.

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoitellaan noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kesäkuussa EB kertoi olevansa kehittämässä taktisen kommunikaation tuotteidensa ja järjestelmiensä oheen EB Tactical LTE Access Point -liityntäratkaisua (Long Term Evolution, 4G), joka mahdollistaa tavallisten siviilikäyttöön tarkoitettujen päätelaitteiden hyödyntämisen sotilastarkoituksiin. Tällä ratkaisulla voi muodostaa laajakaistaisen, langattoman liityntäpisteen kattamaan datansiirron ja puhelupalvelun halutun taistelukentän alueen sisällä. EB esitteli laajenevaa tuoteportfoliotaan Pariisin Eurosatory 2014 -messuilla.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin:  

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Myös tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa.
 • Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, kuten esimerkiksi älykellojen ja muiden "Wearables" -laitteiden, verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet heijastuvat pienentyneenä kysyntänä tuotekehityspalveluille LTE-teknologian käyttöönoton tuomista verkkolaitteiden kehitystarpeista huolimatta.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2014 tammi-kesäkuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 8,4 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa, 1H 2013) vastaten 8,1 prosenttia liikevaihdosta (10,5 prosenttia, 1H 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 5,0 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa, 1H 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 3,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa, 1H 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, 1H 2013). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa kesäkuun 2014 lopussa oli 11,8 miljoonaa euroa (12,7 miljoonaa euroa, 30.6.2013). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, 1H 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2014 tammi-kesäkuussa oli -8,5 miljoonaa euroa (-10,7 miljoonaa euroa 1H 2013).

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013).  Liikevoiton toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan suuremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa, 1H 2014).

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä ja Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai paremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketuloksen toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan voitollinen (liiketappio -2,0 miljoonaa euroa, 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana tuotekehityspalvelujen kysynnän elpyvän ja tuotepohjaisen liikevaihdon kasvavan ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Toisen vuosipuoliskon aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuotepohjaisen liikevaihdon odotetaan kertyvän pääosin kotimaan asiakkailta ja viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com .

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Huhtikuussa EB:n saaman tiedon mukaan, EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman yhtiön e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot S.A, on nostanut vahingonkorvauskanteen Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menenyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen arvion perusteella oikeudenkäynnistä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle sellaista taloudellista velvoitetta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta on esitetty 4.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013. Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

30.6.2014 taseen lukuja on verrattu 31.12.2013 taseeseen (miljoonaa euroa).

30.6.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat 44,9 46,1
Lyhytaikaiset varat 103,5 98,2
Varat yhteensä 148,4 144,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 70,4 68,8
Oma pääoma yhteensä 83,3 81,7
Pitkäaikaiset velat 5,8 6,1
Lyhytaikaiset velat 59,3 56,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 148,4 144,4

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +9,9 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos -25,0 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -0,3 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta -15,4 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -2,7 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta +5,9 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos -12,1 miljoonaa euroa

Sitoutuneen käyttöpääoman kasvu katsauskauden aikana johtui myyntisaamisten ja muiden korottomien saamisten kasvusta sekä ostovelkojen, saatujen ennakkomaksujen ja muiden korottomien velkojen vähenemisestä katsauskaudella. Voimakkaat muutokset käyttöpääomassa aiheutuivat pääosin suurten projektien maksuerien ajoittumisesta.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 71,6 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 48,4 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa 31.12.2013). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,4 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2013).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 4,2 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,2 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 13,8 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot 0,3 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,2 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,3 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 61,7 prosenttia (65,1 prosenttia 31.12.2013).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 30,9 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). Katsauskauden päättyessä EB:llä oli Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka päättyivät 30.6.2014. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 9,3 miljoonaa euroa. Heinäkuussa EB allekirjoitti Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 11,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1659 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 350 henkilöä. Kesäkuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1661 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 372 työntekijää (1648 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 321 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2013 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

MUUTOS YHTIÖN JOHDOSSA

VT, LL.M. Kari Jokela (45) nimitettiin Elektrobit Oyj:n lakiasiainjohtajaksi 1.9.2014 alkaen.  Hän raportoi toimitusjohtaja Jukka Harjulle. Jokela on työskennellyt EB:ssä lakimiehenä vuodesta 2007 alkaen sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä, Saksassa ja Suomessa, painopisteenä liiketoimintoihin liittyvät sopimukset. Tätä aiemmin hän on työskennellyt lakimiehenä Polar Electro Oy:ssä ja Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young Oy:ssä. EB ilmoitti 7.5.2014, että lakiasiainjohtaja Päivi Timosen työsuhde päättyy syksyllä 2014 Timosen siirtyessä uusiin tehtäviin talon ulkopuolelle.

LIPUTUSILMOITUKSET

EB vastaanotti 12.5.2014 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukaisen ilmoituksen Juha Hulkon omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 20 prosentin liputusrajan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj (EB) allekirjoitti 2. heinäkuuta 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja ne sisältävät tavanomaisia, muun muassa omavaraisuusasteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Nämä luottolimiittisopimukset korvasivat 30.6.2014 päättyneet, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä olleet yhteensä 20,0 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiitit.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Networks Inc.:n selvitysmies ovat solmineet ehdollisen sovintosopimuksen TerreStar Networksin saneerausmenettelyssä. Selvitysmies on jättänyt yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä koskevalle tuomioistuimelle sovinnon hyväksymistä koskevan hakemuksen 10.7.2014. Mikäli EB:n 11.7.2014 julkaisemassa tiedotteessa tarkemmin kuvatut sovinnon voimaantulon edellytykset täyttyvät, saneeraushallinto on velvollinen sovinnon mukaisesti maksamaan Elektrobit Inc.:lle käteisenä 1.075.000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 6.8.2014 valuuttakurssin mukaan) lopullisena korvauksena Elektrobit Inc.:n TerreStar Networksillle esittämistä vaateista ja Elektrobit Inc.:n ja TerreStar Networksin ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Mikäli sovinto hyväksytään saneerausmenettelyä käsittelevässä tuomioistuimessa ja se tulee ehtojensa mukaan voimaan, sovintosuoritus maksettaisiin 10 päivän kuluessa sovinnon voimaantulosta, eli vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sovintosuorituksella olisi noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n liiketulokseen sekä noin 0,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n kassavirtaan vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networksin purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja.  

Nyt tehty sovinto on jatkoa Elektrobit Inc.:n ja TerreStar Networks Inc.:n emoyhtiön TerreStar Corporationin sekä eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien väliselle sovintosopimukselle TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisessa saneerausmenettelyssä elokuussa 2012. Tuolloin tehdyn sovintosopimuksen perusteella Elektrobit Inc vastaanotti 28.8.2012 TerreStar Corporationilta lopullisena riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja osapuolet sitoutuivat molemminpuolisiin vastuunvapautuksiin.

TerreStar Networks Inc.:n ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyiden kokonaisvaikutus EB:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun EB on kirjannut kaikki saatavien perintään liittyvät kulut ja saatavien verokohtelu on vahvistettu. Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com nähtävillä olevissa EB:n osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa tarkemmin kerrotulla tavalla, EB on valittanut Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) päätöksestä, joka kiistää Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjausten perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. Käsittely odottaa tällä hetkellä Yhdysvaltain veroviranomaisen päätöstä ensimmäisestä valitusasteesta (IRS Office of Appeals).

Tietoa Elektrobit Inc.:in ja TerreStar Networks Inc.:n selvitysmiehen solmimasta ehdollisesta sovintosopimuksesta, TerreStar Networksin saneerausmenettelystä, mahdollisesta jako-osuudesta sekä saatavien määriin ja perintään liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin yhtiön 11.7.2014 julkaisemassa pörssitiedotteessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com .

Oulu 7.8.2014
Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB)

tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-KESÄkuu 2014

(Tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKEVAIHTO 103,9 94,1 199,3
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 2,0 3,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -0,0 -0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -8,6 -4,2 -12,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -61,8 -57,7 -113,2
Poistot -4,2 -4,4 -9,0
Liiketoiminnan muut kulut -26,0 -28,4 -60,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5,0 1,4 8,1
Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,6 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA 4,7 0,8 7,2
Tuloverot -1,2 -0,0 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 3,6 0,8 6,7
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 24,3
KAUDEN TULOS 3,6 24,4 30,9
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,2 0,2 -0,0
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,2 0,2 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,8 24,6 30,9
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,6 24,4 30,9
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,8 24,6 30,9
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,027 0,006 0,051
  Laimennettu 0,027 0,006 0,051
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,188
  Laimennettu 0,181 0,187
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,027 0,189 0,239
  Laimennettu 0,027 0,187 0,238
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 130 693 129 413 129 528
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 131 462 130 338 130 092

KONSERNITASE (MEUR)        30.6.2014 30.06.2013 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,1 9,3 9,7
  Liikearvo 19,4 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,7 16,5 15,5
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,1 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44,9 46,4 46,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,0 0,5 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 71,6 58,0 54,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,9 34,8 20,7
  Rahavarat 10,0 7,3 22,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 103,5 100,5 98,2
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ 148,4 146,9 144,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,9 38,7 24,5
  Muuntoerot 0,8 0,8 0,6
  Kertyneet voittovarat 44,7 37,0 43,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 83,3 89,5 81,7
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,0 2,1
  Varaukset 0,3 0,4 0,3
  Korolliset velat 2,9 5,0 3,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,8 7,8 6,1
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 45,4 36,0 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0
  Varaukset 3,0 2,1 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat 10,9 11,4 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 59,3 49,6 56,5
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat
Velat yhteensä 65,1 57,4 62,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 148,4 146,9 144,4


 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,6 0,8 6,7
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 24,3
Suoriteperusteisten erien oikaisu 6,4 -18,3 -13,3
Käyttöpääoman muutokset -25,0 0,2 18,7
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,2 -0,7 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,1 0,3
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -0,4 -0,3 -0,7
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -15,4 5,4 34,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 29,2 30,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,4 -2,2 -4,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -0,8 -2,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,2 0,2
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,7 26,3 24,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,4 0,0 0,1
Lainojen nostot 16,2 14,3 16,6
Lainojen takaisinmaksut -7,1 -15,4 -28,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,9 -1,6 -3,1
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -2,6 -1,3 -15,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 5,9 -3,9 -30,3
RAHAVAROJEN MUUTOS -12,1 27,8 28,7
Rahavarat tilikauden alussa 43,0 14,3 14,3
Rahavarat tilikauden lopussa 30,9 42,1 43,0


 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)        
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F
Oikaistu
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3 66,6
  Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -0,6 -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 oikaistu 12,9 38,7 0,6 13,8 66,0
Laaja tulos
  Kauden tulos 24,4 24,4
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,2 24,4 24,6
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,3 -1,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,0
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 -1,2 -1,2
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 30.6.2013 12,9 38,7 0,8 37,0 89,5

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7 81,7
Laaja tulos
  Kauden tulos 3,6 3,6
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,6 3,8
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -2,6 -2,6
  Toteutetut osakeoptiot 0,4 0,4
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,4 -2,5 -2,1
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 30.6.2014 12,9 24,9 0,8 44,7 83,3

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Elektrobit Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2013 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2014 voimaan tulleita Elektrobit Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-6/2013

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 77,3 63,0 138,2
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,1 0,1
  Liikevaihto yhteensä 77,3 63,0 138,3
  Liikevoitto (-tappio) 7,1 1,2 8,5
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 26,6 31,2 61,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,1 0,1
  Liikevaihto yhteensä 26,6 31,2 61,2
  Liikevoitto (-tappio) -2,0 0,1 -0,5
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 0,1 0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,1 -0,1 -0,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 103,9 94,1 199,3
  Liikevoitto (-tappio) 5,0 1,4 8,1

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 85,8 77,9 164,8
  Amerikat 13,8 12,6 26,6
  Aasia 4,3 3,7 7,9
Liikevaihto yhteensä 103,9 94,1 199,3

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-6/2013

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä 0,7 0,6 1,2

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
LIIKEVAIHTO 52,2 51,7 59,5 45,7 47,9
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,6 0,7 0,9 1,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,6 -5,1 -6,3 -2,0 -1,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -30,5 -31,4 -28,8 -26,6 -28,9
Poistot -2,1 -2,2 -2,4 -2,3 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -14,2 -11,8 -17,0 -14,7 -15,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,1 1,9 5,7 1,0 0,7
Rahoituskulut (netto) -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA 2,8 1,9 5,5 0,9 0,2
Tuloverot -1,0 -0,2 -0,4 -0,1 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,8 1,7 5,0 0,8 0,2
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,7 0,0
KAUDEN TULOS 1,8 1,7 5,0 1,5 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,1 1,6 4,9 1,4 0,4
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,8 1,7 5,0 1,5 0,2
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 2,1 1,6 4,9 1,4 0,4
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNITASE (MEUR) 30.6.

2014
31.3.

2014
31.12.

2013
30.9.

2013
30.6.

2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,1 9,3 9,7 9,3 9,3
  Liikearvo 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,7 14,8 15,5 16,2 16,5
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,5 1,5 1,2 1,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44,9 45,1 46,1 46,1 46,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,0 0,9 0,8 0,8 0,5
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 71,6 55,3 54,3 60,2 58,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,9 20,8 20,7 35,0 34,8
  Rahavarat 10,0 21,8 22,4 9,0 7,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 103,5 98,8 98,2 105,0 100,5
VARAT YHTEENSÄ 148,4 144,0 144,4 151,1 146,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,9 24,8 24,5 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8
  Kertyneet voittovarat 44,7 45,4 43,7 38,6 37,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 83,3 83,7 81,7 91,0 89,5
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0
  Varaukset 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4
  Korolliset velat 2,9 3,0 3,3 7,2 5,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,8 6,1 6,1 10,1 7,8
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 45,4 43,5 52,2 38,5 36,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat                  0,0
  Varaukset 3,0 2,3 2,3 2,0 2,1
  Lyhytaikaiset korolliset velat 10,9 8,3 2,0 9,6 11,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 59,3 54,1 56,5 50,1 49,6
Velat yhteensä 65,1 60,3 62,6 60,2 57,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 148,4 144,0 144,4 151,1 146,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 4-6/2014

3kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -9,7 -5,7 26,0 3,3 4,1
  Investointien nettorahavirta -1,7 -1,0 -0,3 -1,6 -1,5
  Rahoituksen nettorahavirta -0,3 6,2 -26,5 0,1 -4,1
  Rahavarojen muutos -11,6 -0,5 -0,9 1,8 -1,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 103,9 94,1 199,3
Liikevoitto (-tappio) 5,0 1,4 8,1
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 4,8 1,5 4,1
Kauden tulos ennen veroja 4,7 0,8 7,2
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,6 0,9 3,6
Kauden tulos 3,6 0,8 6,7
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -17,1 -25,7 -37,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -20,6 -28,7 -46,1
Omavaraisuusaste, % 61,7 64,0 65,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 3,0 3,9 7,9
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1659 1608 1627
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1661 1648 1648
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 350 283 300
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 372 303 321

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ 

(1 000 kpl)
30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Kauden lopussa 131 191 129 413 130 101
Keskimäärin kauden aikana 130 693 129 413 129 528
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 131 462 130 338 130 092

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,027 0,006 0,051
  Laimennettu 0,027 0,006 0,051
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,188
  Laimennettu 0,181 0,187
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,027 0,189 0,239
  Laimennettu 0,027 0,187 0,238
Oma pääoma *) / osake 0,64 0,69 0,63
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2014

6 kk
1-6/2013

6 kk
1-12/2013

12 kk
Ylin kurssi 3,23 1,06 2,90
Alin kurssi 2,35 0,64 0,64
Keskikurssi 2,71 0,85 1,55
Päätöskurssi 2,69 1,03 2,66
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 352,9 133,3 346,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 112,1 7,6 72,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 41 335 8 965 46 483
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 31,6 6,9 35,9

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,0 18,0 18,0
Takaukset 15,2 13,8 14,6
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 7,5 6,7 7,6
    Myöhemmin erääntyvät 15,4 14,7 17,6
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 0,7 1,4 1,0
    Myöhemmin erääntyvät 0,4 0,3 0,6
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 11,1 13,1 2,5
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Termiinit
    Käypä arvo -0,0 0.0 0,1
    Kohde-etuuden arvo 6,0 5,0 6,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 5,0 4,0 2,5
Myydyt valuuttaoptiot
Käypä arvo -0,0 -0,1 -0,0
Kohde-etuuden arvo 8.0 8,0 5,0