Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Parrot S.A. on nostanut vahingonkorvauskanteen Elektrobit Oyj:n (EB) ja AUDIN yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan

Huhtikuu 04, 2014

Parrot S.A. on nostanut vahingonkorvauskanteen Elektrobit Oyj:n (EB) ja AUDIN yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 4.4.2014, kello 16.30

Parrot S.A. on nostanut vahingonkorvauskanteen Elektrobit Oyj:n (EB) ja AUDIN yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan

 

Elektrobit Oyj:n (EB) saaman tiedon mukaan, e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot S.A, on nostanut vahingonkorvauskanteen Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa.

e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Lisäksi osapuolten välisen sopimuksen mukaan Pariisin riita-asioita käsittelevä tuomioistuin (Tribunal de Commenrce de Paris) ei ole toimivaltainen tuomioistuin käsittelemään osapuolten välistä riitaa. e.solutions tulee aikanaan antamaan vastineensa tuomioistuimelle.

Kanne perustuu Parrotin väitteeseen siitä, että e.solutions olisi päättänyt yhtiön ja Parrotin välisen sopimuksen äkillisesti ja vilpillisesti päättäessään olla käyttämättä Parrotin ohjelmistoa eräässä projektissa. Tämä Parrotin näkemyksen mukaan muodostaa Ranskan lainsäädännön mukaan sopimuksen perusteettoman irtisanomisen ja siten oikeuttaa Parrotin korvaukseen tulonmenetyksestä.

Tämänhetkisen arvion perusteella oikeudenkäynnistä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle sellaista taloudellista velvoitetta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

e.solutions GmbH on EB:n tytäryhtiön Elektrobit Automotive GmbH:n ja AUDI AG:n tytäryhtiön Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) yhteisesti omistama yritys ja kehittää tällä hetkellä viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.

 

Oulu, 4.4.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com