Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Marraskuu 05, 2015

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 5.11.2015, kello 8.00

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Vuoden 2015 tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani edellisvuoteen verrattuna

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä osavuosikatsauksessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumista ennen nimenmuutosta.

Yhteenveto heinä-syyskuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia 11,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 10,0 miljoonaa euroa, 3Q 2014).
 • Liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (liiketulos 1,1 miljoonaa euroa, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja, 3Q 2014).
 • Nettokassavirta oli 575,5 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa 3Q 2014, joka sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot). Nettokassavirta sisältää Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,001 euroa (0,009 euroa, 3Q 2014).
 • Kolmannen vuosineljänneksen aikana Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 277 005 uudella osakkeella 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 132 818 030.
   
 • Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle saatiin päätökseen 1.7.2015 kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n 11.6. pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot, olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.
 • Kaupan toteuduttua Elektrobitin toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin ja yhtiön kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä on 2.7. alkaen BITTI.
 • Automotive-liiketoiminnan myynnin ja nimenmuutoksen takia yhtiö päivitti 1.7. jatkuvien toimintojensa strategiset linjaukset ja näkymät vuodelle 2015.
 • 6.8. Bittium ilmoitti, että yhtiö suunnittelee Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoonaa euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. 6.8. yhtiö ilmoitti myös hallituksen päättäneen nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa ja nimittäneen KTM Hannu Huttusen Bittium Oyj:n toimitusjohtajaksi 7.8.2015 alkaen. Aiempi toimitusjohtaja Jukka Harjun toimitusjohtaja sopimus päättyi yhteisestä sopimuksesta 6.8.2015.
 • 24.8. yhtiö kertoi aikovansa hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla kaikille yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
 • 24.8. osana valmistelua varojen palauttamiseksi osakkeenomistajilleen, Bittium julkaisi välitilinpäätöksen kaudelta 1.1. - 1.7.2015 ja kutsui kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien 2008C hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
 • 14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 25.9.2015 ja päättyi 16.10.2015. Osakkeen tarjoushinta oli 5,06 euroa osakkeelta ja se maksettiin käteisellä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Optio-oikeuden tarjoushinta oli 4,51 euroa optio-oikeudelta ja se maksettiin käteisellä jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty.
 • Lisäksi yhtiökokous päätti uusien hallituksen jäsenten valinnasta. Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.  Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.
kONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
7-9/2015

3 kk
7-9/2014

3 kk
2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 11,1 10,0 52,7*
Liikevaihdon muutos-% 11,7 % -13,5 % -13,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,0 1,1 0,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 0,2 % 10,4 % 1,5 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -0,1 0,3
KÄYTTÖKATE 0,6 1,7 3,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 617,5 40,7 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 97,9 % 64,0 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,001 0,009 0,010

*) Jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ei sisällä aikaisemmin Wireless-liiketoimintasegmentissä raportoitua sisäistä liikevaihtoa Automotive-liiketoimintasegmentille.

Yhteenveto tammi-syyskuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia 41,6 miljoonaan euroon (liikevaihto 36,6 miljoonaa euroa, 1-9 2014).
 • Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (liiketappio -1,0 miljoonaa euroa, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja, 1-9 2014).
 • Nettokassavirta oli 574,2 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa 1-9 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirrat 30.6.2015 asti sekä Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,009 euroa (-0,008 euroa, 1-9 2014).
 • Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 1 324 886 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 132 818 030.
kONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 41,6 36,6 52,7*
Liikevaihdon muutos-% 13,7 % -14,6 % -13,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,5  -1,0 0,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 3,6% -2,7 % 1,5%
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,5 -2,1 0,3
KÄYTTÖKATE 3,2 0,8 3,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 617,5 40,7 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 97,9 % 64,0 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,009 -0,008 0,010

*) Jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ei sisällä aikaisemmin Wireless-liiketoimintasegmentissä raportoitua sisäistä liikevaihtoa Automotive-liiketoimintasegmentille.

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

"Kolmas vuosineljännes oli ensimmäinen osavuosijakso Bittium-nimisenä yhtiönä. Uusi toiminimi on otettu hyvin vastaan niin asiakasmarkkinoilla, henkilöstön keskuudessa kuin muissakin sidosryhmissä. Identiteettimme rakentuu suomalaisuuteen ja pohjoismaalaisuuteen, vahvaan luottamukseen sekä yhtiön pitkän historian ansiosta syntyneeseen osaamiseen. Uusi visuaalinen ilme sekä liiketoimintamme keskittyminen viestintä- ja liitettävyysratkaisuihin on herättänyt positiivista mielenkiintoa Bittiumia kohtaan.

Automotive-liiketoiminnan myynnin jälkeen Bittium keskittyy langattoman teknologioiden hyödyntämiseen. Yhtiön kilpailukyky pohjautuu keskeisesti radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alaiseen ja vahvaan osaamiseen.  Tämä osaaminen on tulosta pitkäaikaisesta yhteistyöstä maailman johtavien matkapuhelinteknologiayhtiöiden, Suomen puolustusvoimien ja muiden teknologiayhtiöiden kanssa.

Kolmannella vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi noin 11,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 11,1 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 2,4 miljoonaa euroa kasvaen hiukan edellisvuodesta (1,9 miljoonaa euroa 3Q14). Liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa. Kuluneen neljänneksen tulosta rasittavat jonkin verran Automotive-liiketoiminnan myynnin jälkeiseen organisoitumiseen liittyvät kustannukset ja tälle jatkavalle liiketoiminnolle kohdistuvat vertailukautta suuremmat konsernihallinnon kulut. Liiketuloksen vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat liiketoiminnassamme suhteellisen suuria ja niihin vaikuttavat erityisesti tuotetoimitusten ajoittuminen. Tämän lisäksi vaihtelua aiheuttaa kesäkuukausille ajoittuva lomakausi.

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 41,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa, mikä syntyi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sekä liikevaihto että liiketulos vastasivat odotuksiamme.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana aloitimme omia osakkeita ja optio-oikeuksia koskevan vapaaehtoisen julkisen ostotarjoushankkeen Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen jakamiseksi. Ostotarjous toteutettiin lokakuun aikana ja sen seurauksena yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenivat noin 493 miljoonaa euroa. 

Bittium jatkaa tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin ja tavoittelee liikevaihdon kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus- ja muilta viranomaismarkkinoilta. Merkittävin tuotekehityspanostuksemme liittyy viranomaismarkkinoille suunnattuun tietoturvalliseen Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimeen. Puhelimen tuotekehitysvaihe on loppusuoralla ja ensimmäiset tuotetoimitukset tehdään jo tämän vuoden aikana. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Jatkoimme puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfoliomme vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja toimitimme ensimmäisen pienen taktisen langattoman runkoverkon pilottitoimituksen ulkomaiselle asiakkaalle. Kuten olemme aiemmin todenneet, puolustusteollisuuden myyntisyklit ovat pitkiä ja merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Jatkoimme myös erinomaista yhteistyötämme Suomen Puolustusvoimien kanssa.  Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on säilynyt vakaana.

Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve salatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille ja Bittiumilla on hyvät edellytykset jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa."

Vuoden 2015 näkymät

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2015 eivät ole muuttuneet. Kysynnän tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa.

Bittium odottaa, että vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto on samalla tai korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna Wireless-liiketoiminnan osalta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tähän ennusteeseen sisältyy Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena noin 1,0 miljoonan euron verran lisäkuluja konsernitoiminnoista vuoden 2015 toisen puoliskon aikana, koska näitä kuluja ei enää jaeta Automotive-liiketoiminnan kanssa.

Edellä esitetty Bittiumin liikevoittonäkymä ei sisällä Automotive-liiketoiminnan myyntiin tai peruutettuun jakautumisprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja kuluja, jotka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta. Näillä tuotoilla ja kuluilla arvioidaan olevan noin 532 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittium-konsernin nettotulokseen vuonna 2015.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa markkinanäkymät.

Lisätietoja muista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kohdissa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .  

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2015 tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 5.11.2015 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30 puh. + 44 203 059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Puhelinkokous nauhoitetaan ja nauhoite on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä osavuosikatsauksessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumista ennen nimenmuutosta.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2015

Bittiumin tammi-syyskuun 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia 41,6 miljoonaan euroon (liikevaihto 36,6 miljoonaa euroa, 1-9 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi ennen kaikkea erikoisterminaaleista ja muista viranomaistuotteista sekä erikoisterminaaleihin liittyvistä tuotekehityspalveluista.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 11,2 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa, 1-9 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja vastaavan pienen pilottijärjestelmän toimituksesta ulkomaiselle asiakkaalle, sekä lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,5 miljoonaa euroa (liiketappio -1,0 miljoonaa euroa, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja 1-9 2014). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja. Liiketuloksen paraneminen oli sekä liikevaihdon kasvun että parantuneen myyntikatteen ansiota.

Konsernin laaja tuloslaskelma, meur 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
  Liikevaihto 41,6 36,6
  Liikevoitto / -tappio 1,5 -1,0
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,0
  Tulos ennen veroja 1,2 -1,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1,2 -1,1
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 538,4 7,2
KAUDEN TULOS 539,6 6,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 539,7 6,6
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 539,6 6,2
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 539,7 6,6
  Määräysvallattomille omistajille    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,009 -0,008
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa, 1-9 2014), mikä sisältää myydyn Automotive-liiketoiminnan operatiiviset kassavirrat 30.6.2015 asti.
 • Nettokassavirta oli 574,2 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa 1-9 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan operatiiviset kassavirrat 30.6.2015 asti sekä Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat.
 • Omavaraisuusaste oli 97,9 % (64,0 %, 30.9.2014).
 • Nettovelkaantumisaste oli -97,9 % (-38,9 %, 30.9.2014).
 • Yllä mainittuihin tunnuslukuihin vaikuttaa olennaisesti Automotive-liiketoiminnan kauppa ja siitä saadut varat.

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR 3Q/15 2Q/15 1Q/15 4Q/14 3Q/14
Liikevaihto 11,1 15,3 15,1 16,1 10,0
Liikevoitto /-tappio 0,0 1,0 0,5 1,8 1,1
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,0 1,0 0,5 2,4 -0,1
Tulos ennen veroja 0,1 0,8 0,4 1,6 1,2
Katsauskauden tulos 0,1 0,8 0,4 2,4 1,2

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Bittiumin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

 • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja
 • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Wireless-liiketoimintasegmentissä, jotka aiheutuivat henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja % 3Q/15 2Q/15 1Q/15 4Q/14 3Q/14
Aasia 0,1
0,6 %
0,1
0,6 %
0,0
0,2 %
0,2
1,5 %
0,0
0,0 %
Amerikat 0,2
1,6 %
0,8
5,2 %
2,1
14,2 %
0,6
3,5 %
0,7
6,6 %
Eurooppa 10,9
97,8 %
14,4
94,2 %
13,0
85,6 %
15,3
94,9 %
9,3
93,3 %

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2015 tammi-syyskuun tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa, 1-9 2014) vastaten 13,0 prosenttia liikevaihdosta (13,3 prosenttia, 1-9 2014).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (1,3 miljoonaa euroa, 1-9 2014). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa syyskuun 2015 lopussa oli 5,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, 30.9.2014), josta merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobile -tuotteen kehittämiseen liittyvistä investoinneista. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 1-9 2014).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus tuloslaskelmaan vuoden 2015 tammi-syyskuussa oli -2,8 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa, 1-9 2014).

Liiketoiminnan kehittyminen heinä-syyskuussa 2015

Bittiumin liikevaihto vuoden 2015 heinä-syyskuussa kasvoi 11,7 prosenttia 11,1 miljoonaan euroon (10,0 miljoonaa euroa, 7-9 2014). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 2,4 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa, 7-9 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja vastaavan pienen pilottijärjestelmän toimituksesta ulkomaiselle asiakkaalle, sekä lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista.

Bittiumin liiketulos vuoden 2015 heinä-syyskuussa oli 0,0 miljoonaa euroa (liiketulos 1,1 miljoonaa euroa, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja, 7-9 2014).

Bittium jatkaa tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin ja tavoittelee liikevaihdon kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus- ja muilta viranomaismarkkinoilta. Tuotekehitysinvestoinnit kolmannella vuosineljänneksellä olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa 7-9 2014). Merkittävin tuotekehityspanostus on ensisijaisesti vaativaan viranomaiskäyttöön tarkoitettu, korotetun tietoturvallissuustason sisältävä Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin. Sen tuotekehitysvaihe on loppusuoralla ja tuotteen toimitukset alkavat loppuvuoden aikana. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana vuoden kolmannen neljänneksen aikana.  Kysyntään vaikutti ennenkaikkea  LTE-teknologian sekä pienitehoisten tukiasemien käyttöönotto ja kehitystarve.

Bittium jatkoi puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja toimitti ensimmäisen pienen taktisen langattoman runkoverkon pilottitoimitukset ulkomaiselle asiakkaalle. Tämän markkinan myyntisyklit ovat pitkiä ja merkittävien kauppojen savuttaminen vaatii useita vuosia. Taktisen kommunikaation tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden toimitus Suomen Puolustusvoimille jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Jatkoimme myös erinomaista yhteistyötämme Suomen Puolustusvoimien kanssa taktiseen kommunikointiin käytettävän järjestelmän kehittämisessä.

Meksikon viranomaisille kehitettävien kolmen mobiililaitteen kehitystyö on aloitettu. Asiakkaan ensimmäisen satelliitin laukaisemisen epäonnistumisen vuoksi projektin kokonaisaikatauluun on odotettavissa viivettä. Sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta yli puolet odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.  

Katsauskauden aikana Bittium osallistui Kokonaisturvallisuusmessuihin Tampereella ja puolustusteollisuudelle suunnatuille DSEI 2015 -messuille Lontoossa, jossa esittelimme sekä puolustus- että viranomaismarkkinoille suunnattuja tuotteitamme.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan (entinen Elektrobit Oyj:n optio-ohjelma) perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 17.8.2015 välisenä aikana yhteensä 1 324 886 uutta osaketta. Merkintähinta, 808.698,10 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015, 14.4.2015, 24.6.2015 ja 1.9.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 9.2.2015, 15.4.2015, 25.6.2015 ja 2.9.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132 818 030 osaketta.

2.1.2015 Bittium Oyj:n tytäryhtiö  osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. Ostetun yhtiön SafeMove-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (2.1.2015 alkaen SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 19 työntekijää kaupan toteutumishetkellä ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Bittium Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan silloisen Elektrobit Oyj:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyisivät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet olisi tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Silloisen Elektrobit Oyj:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous  suunniteltiin pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä oli 30.6.2015. Jakautumisprosessi peruuntui myöhemmin, toukokuun 19. päivänä, kun yhtiö kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle.

29.4. Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka oli suunniteltu pidettävän 11.6.2015.

2.5. Bittium Oyj kertoi, että sen tytäryhtiö, Bittium Wireless Oy ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Mobiililaitteet perustuvat Bittiumin erikoislaitealustaan (Bittium Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). Liikevaihto kertyy kehitystyön etenemisen mukaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja yli puolet sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.

14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Seppo Mäkisen ja Juha Putkirannan toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.  Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle ja siitä saatujen varojen jako

19.5. Bittium Oyj (entinen Elektrobit Oyj) kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnasta. Osakekauppasopimus Continental AG:n kanssa allekirjoitettiin 18.5.2015 ja transaktion odotettiin toteutuvan heinäkuun alussa. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuuden e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Lisäksi yhtiö kertoi peruuttavansa käynnissä olevan jakautumisprosessin ja jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa silloisessa Elektrobit Oyj:ssä (nykyinen Bittium Oyj). Yhtiö kertoi myös muuttavansa toiminimensä Bittium Oyj:ksi, koska Elektrobit- nimeen liittyvät oikeudet tullaan luovuttamaan osana transaktiota. Yhtiö päivitti myös tulevaisuudennäkymänsä vuodelle 2015 perustuen oletukselle, että Automotive-liiketoiminnan myynti toteutuu heinäkuun 2015 alussa.

Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 11.6.2015, hyväksyi yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. 11.6. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti myös Bittiumin yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta.

Kauppa toteutui 1.7.2015, kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Kaupan toteuduttua 1.7.2015 toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiö kertoi jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa ja jatkavansa listattuna NASDAQ Helsingissä uudella nimellään. Bittiumin uusi kaupankäyntitunnus pörssin järjestelmissä on BITTI ja se tuli voimaan 2.7.2015.

1.7. Bittium päivitti vuoden 2015 näkymiä 1.7.2015 tapahtuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia. Jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat näkymät pysyivät samoina kuin yhtiön 19.5.2015 julkaisemassa pörssitiedotteessa annetussa tulevaisuuden näkymissä. Transaktiolla odotettiin olevan noin 530 mijoonan positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittiumin vuoden 2015 nettotulokseen. Kassavirran arvioitiin kasvavan noin 575 miljoonalla eurolla kertaluontoisesti.

1.7. Bittium Oyj:n hallitus päivitti yhtiön strategisia linjauksia 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin ja yhtiön nimenmuutoksen jälkeen. Yhtiö jatkaa Wireless-liiketoimintaansa 19.2.2015 julkistettujen strategisten linjaustensa ja vuosille 2015 - 2017 asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

6.8. Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiö tiedotti, että sen konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistetään, jolloin yhtiön johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt 7.8.2015 alkaen: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrsten, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä. Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta on päättänyt siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Paloranta jatkaa Bittiumin talousjohtajana marraskuuhun 2015 saakka.  Uudeksi talousjohtajaksi marraskuusta 2015 alkaen on nimitetty KTM, OTM Pekka Kunnari. Hallitus päätti myös, että yhtiön Wireless-liiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.

6.8. Bittium Oyj kertoi suunnittelevansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Mahdollisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä aiottiin jatkaa ja myös muita vaihtoehtoja varojenjaon toteuttamiseksi aiottiin arvioida samanaikaisesti, eikä sillä hetkellä ollut varmuutta siitä, mitä varojenjakotapaa Yhtiön hallitus tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan. Suunniteltu varojenjako edellytti erillisen välitilinpäätöksen laatimista, jonka valmistuttua Yhtiön hallituksen odotettiin päättävän ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävästä varojenjakotavasta ja jaettavien varojen määrästä elokuun 2015 jälkipuoliskolla.

24.8.2015 Bittium kertoi aikovansa hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla kaikille Yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Ostotarjous tehtäisiin markkinahintaan ja tarjottava vastike tulisi määräytymään tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltävän viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuna yhtiön osakkeen keskikurssina NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Ostotarjous koskisi enintään 124.747.351 osaketta mikä vastasi tiedotteen päivämääränä arviolta noin 94,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Ostotarjous koskisi lisäksi enintään 252.648 optio-oikeutta.  Ostotarjous toteutettaisiin vain siltä osin kuin Osakkeista maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33 euroa. Osakkeenomistaja tai optio-oikeuksien haltija oli mahdollista hyväksyä ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osake- ja/tai optiomäärällä arvo-osuustilikohtaisesti.

24.8. yhtiö kutsui osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään yhtiön omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien 2008C hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Osana valmistelua Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseen osakkeenomistajille Bittium julkaisi välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015.

14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.

22.9. yhtiö ilmoitti , että ostotarjous alkaa 25.9.2015 ja päättyy 16.10.2015 ja että ostotarjouksen tarjoushinta on 5,06 euroa osakkeelta ja 4,51 euroa optio-oikeudelta. Osakkeen tarjoushinta määräytyi yhtiön 14.9.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen viiden kaupankäyntipäivän (aikavälillä 15.9-21.9.2015) kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeen keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Finanssivalvonnan hyväksynä tarjousasiakirja oli saatavilla yhtiön kotisivuilla 23.9. alkaen.

Tammi-syyskuun katsauskauden päättyessä ostotarjouksen tarjousaika oli meneillään eikä yhtiöllä ollut tietoa ostotarjouksen toteutumisasteesta. Ostotarjoukseen liittyviä varojenjako ja osakkeiden mitätöinti saatiin päätökseen 4.11.2015. Lisää aiheesta voi lukea tämän osavuosikatsauksen kappaleesta "katsauskauden jälkeiset tapahtumat" tai pörssitiedotteista yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.bittium.com .

Vuoden 2015 näkymät

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2015 eivät ole muuttuneet. Kysynnän tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa.

Bittium odottaa, että vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto on samalla tai korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna Wireless-liiketoiminnan osalta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tähän ennusteeseen sisältyy Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena noin 1,0 miljoonan euron verran lisäkuluja konsernitoiminnoista vuoden 2015 toisen puoliskon aikana, koska näitä kuluja ei enää jaeta Automotive-liiketoiminnan kanssa.

Edellä esitetty Bittiumin liikevoittonäkymä ei sisällä Automotive-liiketoiminnan myyntiin tai peruutettuun jakautumisprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja kuluja, jotka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta. Näillä tuotoilla ja kuluilla arvioidaan olevan noin 532 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittium-konsernin nettotulokseen vuonna 2015.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa markkinanäkymät.

Lisätietoja muista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kohdissa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .  

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten Bittiumin tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille ja viestintämoduuleille. Tietoturvallinen Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja tietoturvapuhelinmarkkinassa.
 • Bittium on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
 • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän Bittiumin tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoilla.
 • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin IoT-tuotealustaan ja -järjestelmäosaamiseen pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille teollisuuden ja kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laitteita, kuten erilaisia puettavia laitteita ja ratkaisuja (wearables), joilla toteutetaan teollisuuden langattomia sovelluksia ja yhdistetään laitteita Internet-palveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna. Tästä huolimatta kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on säilynyt tasaisena vuoden 2015 aikana.

Bittium jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä, ja pyrkii tuomaan puolustusmarkkinoille suunnattuja tuotteitaan ja palveluitaan myös kansainvälisille markkinoille. Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

Bittiumin asiakaskunta koostuu pääasiassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista ja heille tuotteita toimittavista yrityksistä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotekehityspalveluiden myynnistä eräälle tietoliikennelaitevalmistajalle ja tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä Suomen puolustusvoimille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä osavuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten, että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Tase ja rahoitus

30.09.2015 taseen lukuja on verrattu 31.12.2014 taseeseen (miljoonaa euroa).  
  30.09.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat 13,5 48,8
Lyhytaikaiset varat 634,0 118,0
Varat yhteensä 647,5 166,8
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 616,4 80,5
Oma pääoma yhteensä 629,3 93,4
Pitkäaikaiset velat 2,0 7,6
Lyhytaikaiset velat 16,2 65,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 647,5 166,8
     
Rahavirrat katsauskaudella: 1-9/2015 1-12/2014
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 10,8 27,4
+/- käyttöpääoman muutos -4,8 -12,1
- korot, verot ja saadut osingot -4,2 -4,7
= liiketoiminnan rahavirta 1,8 10,5
- investointien rahavirta 580,8 -9,2
- rahoituksen rahavirta -8,4 -1,0
= kassavarojen muutos 574,2 0,3

Liiketoiminnan rahavirta sisältää ensimmäisellä vuosipuoliskolla Automotive-liiketoiminnasta syntyneet operatiiviset rahavirrat. Investointien rahavirta sisältää vuoden kolmannella vuosineljänneksellä syntyneet Automotive-liiketoiminnan myyntiin liittyvät rahavirrat. Yhteensä Automotive-liiketoiminnan myynnistä ja peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuneilla tuotoilla ja kuluilla oli noin 584 miljoonan euron positiivinen vaikutus katsauskauden rahavirtoihin.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,3 miljoonaa euroa sisältäen yrityshankintoihin liittyviä investointeja 1,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot jatkuvissa toiminnoissa olivat 1,7 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 97,9 prosenttia (62,3 prosenttia 31.12.2014). Korkeaa omavaraisuusastetta selittää Automotive-liiketoiminnan myynnistä saadut varat.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 617,5 miljoonaa euroa (43,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).

Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Sopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja ja omaisuuden luovutuskieltoon liittyvät kovenantit rikkoontuivat 1.7.2015 Automotive-liiketoiminnan myynnin yhteydessä. Pankit ovat ilmoittaneet, että ne eivät käytä irtisanomisoikeuttaan liiketoiminnan myyntiin liittyen, mutta varaavat oikeuden tarkastella asiaa uudelleen varojen kotiuttamisen yhteydessä. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa, mikä määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 4,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa jatkuvissa toiminnoissa työskenteli vuoden 2015 tammi-syyskuussa keskimäärin 510 henkilöä. Syyskuun lopussa henkilöstön määrä oli 510 (474 henkilöä jatkuvissa toiminnoissa vuoden 2014 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

19.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista.

21.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 osaketta, jotka edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä 166.694 optio-oikeutta, jotka edustivat noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena sen kassavarat ja oma pääoma alenevat noin 493 miljoonaalla eurolla eikä ostotarjouksen toteuttamisella ole vaikutusta yhtiön aikaisemmin julkistamaan vuoden 2015 tulosohjaukseen.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kai Hildenin omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eero Halosen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolaisen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

27.10. yhtiö ilmoitti mitätöineensä omia osakkeitaan  ja optio-oikeuksiaan 2008C yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen  seurauksena. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityivät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä. Mitätöinti toteutettiin 27.10.2015. Mitätöinnin seurauksena Yhtiössä on 35.578.835 osaketta ja 102.300 optio-oikeutta. Ostotarjouksessa luovutettavista osakkeista 5.467 Osakkeen selvitys ei ollut toteutunut samassa aikataulussa muiden luovutettujen Osakkeiden selvityksen kanssa, eikä näitä Osakkeita oltu vielä mitätöity.

28.10. Koska Bittiumin ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015 päätöksellä tehty vapaaehtoinen julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C on aiheuttanut muutoksia yhtiön omistussuhteissa, yhtiö tiedotti ostotarjouksen seurauksena tapahtuneet muutokset sen kymmenen suurimman osakkeenomistajan osalta.

28.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jukka Harjun omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

29.10.  yhtiö ilmoitti, että sen vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla oli merkitty 2.9.2015 - 14.10.2015 välisenä aikana yhteensä 25.000 uutta osaketta. Merkintähinta, 13.750 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 29.10.2015. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 30.10.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.603.835 osaketta.

4.11. yhtiö ilmoitti mitätöineensä 5.467 omaa osakettaan, joiden selvitys ja mitätöinti ei toteutunut samassa aikataulussa muiden ostotarjouksessa luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa 27.10.2015. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä on 35.598.368 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä on 102.300.

Koska katsauskauden päättymisen jälkeen tapahtuneella ostotarjouksen toteutetuksella oli merkittävä vaikutus yhtiön taseasemaan, seuraavalla pro forma informaatiolla havainnollistetaan ostotarjouksen toteutuksen vaikutusta yhtiön 30.9.2015 taseeseen.

  Raportoitu
30.9.2015
Ostotarjouksen toteutus Pro Forma
30.9.2015
Aineettomat hyödykkeet 8,6   8,6
Aineelliset hyödykkeet 3,8   3,8
Sijoitukset 0,1   0,1
Vaihto-omaisuus 1,4   1,4
Saamiset 16,0   16,0
Rahat ja muut käypään arvoon kirjattavat rahavarat 617,5 -492,8 124,7
Varat yhteensä 647,5 -492,8 154,7
       
Osakepääoma 12,9   12,9
Muu oma pääoma 616,4 -492,8 123,6
Oma pääoma yhteensä 629,3 -492,8 136,5
       
Pitkäaikaiset velat 2,0   2,0
Lyhytaikaiset velat 16,2   16,2
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 647,5 -492,8 154,7

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 14.9.2015, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ("Osakkeet") ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C ("Optio-oikeudet") kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ("Ostotarjous").

Hallituksen jäsenten valinta

14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Juha Putkirannan ja Seppo Mäkisen toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Hallituksen uusille jäsenille maksetaan palkkiota 15.4.2015 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uusien jäsenten toimikauden alkamisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Oulu 5.11.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-syyskuu 2015

(Tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 41,6 36,6 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,1 1,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos      
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -4,6 -4,8 -6,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -23,9 -21,9 -30,1
Poistot -1,7 -1,8 -2,3
Liiketoiminnan muut kulut -11,0 -10,2 -14,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,5 -1,0 0,8
Rahoituskulut (netto) -0,3 -0,0 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 1,2 -1,0 0,6
Tuloverot -0,0 -0,1 0,7
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,2 -1,1 1,3
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 538,4 7,2 11,2
KAUDEN TULOS 539,6 6,2 12,5
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät     -0,8
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     0,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,1 0,4 0,9
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,1 0,4 0,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 539,7 6,6 12,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 539,6 6,2 12,5
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 539,7 6,6 12,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,009 -0,008 0,010
  Laimennettu 0,009 -0,008 0,010
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 4,075 0,055 0,086
  Laimennettu 4,069 0,055 0,085
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 4,084 0,047 0,096
  Laimennettu 4,078 0,047 0,095
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 132 121 130 868 130 975
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 132 322 131 604 131 663

KONSERNITASE (MEUR) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,8 9,2 10,7
  Liikearvo 1,4 19,4 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,2 16,8 17,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,6 1,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,5 47,1 48,8
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 1,4 1,5 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,1 60,9 72,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 65,8 20,9 21,0
  Rahavarat 551,7 19,8 22,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 634,0 103,1 118,0
VARAT YHTEENSÄ 647,5 150,2 166,8
       
OMAT PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,9 24,9 25,1
  Muuntoerot 1,2 1,0 1,5
  Kertyneet voittovarat 589,3 47,0 53,8
  Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä 629,3 85,9 93,4
       
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet   2,2 3,0
  Varaukset 1,2 0,2 0,2
  Korolliset velat 0,7 3,0 3,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 5,9 7,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat 13,5 51,2 58,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat   0,4 0,2
  Varaukset 2,0 2,5 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 4,3 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,2 58,3 65,8
Velat yhteensä 18,2 64,3 73,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 647,5 150,2 166,8
       

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,2 -1,1 1,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 538,4 7,2 11,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu -528,8 10,7 14,9
Käyttöpääoman muutokset -4,8 -9,3 -12,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,3 -0,4 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,3 0,4
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -3,2 -2,4 -3,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,8 5,1 10,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 588,2    
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,8    
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,0 -2,2 -3,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,7 -4,4 -5,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0  
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 580,8 -6,6 -9,2
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot 0,8 0,4 0,6
Lainojen nostot 14,6 19,4 19,4
Lainojen takaisinmaksut -17,5 -16,6 -16,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,1 -1,4 -1,8
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -5,3 -2,6 -2,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -8,4 -0,8 -1,0
       
RAHAVAROJEN MUUTOS 574,2 -2,3 0,3
Rahavarat tilikauden alussa 43,3 43,0 43,0
Rahavarat tilikauden lopussa 617,5 40,7 43,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       6,2   6,2
  Muuntoerot     0,4     0,4
Kauden laaja tulos yhteensä     0,4 6,2   6,6
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -2,6   -2,6
  Toteutetut osakeoptiot   0,4       0,4
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,4   -2,5   -2,1
Muut erät       -0,3   -0,3
Oma pääoma 30.9.2014 12,9 24,9 1,0 47,0   85,9

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8   93,4
Laaja tulos            
  Kauden tulos       539,6   539,6
  Muuntoerot     0,1     0,1
Kauden laaja tulos yhteensä     0,1 539,6   539,7
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -5,3   -5,3
  Toteutetut osakeoptiot   0,8       0,8
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,8   -5,2   -4,4
Muut erät     -0,5 1,1   0,6
Oma pääoma 30.9.2015 12,9 25,9 1,2 589,3   629,3

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2014 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2015 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 38,3 34,5 49,8
  Amerikat 3,1 2,0 2,5
  Aasia 0,2 0,1 0,4
Liikevaihto yhteensä 41,6 36,6 52,7

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 1,3 0,9 1,1

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
7-9/2015

3 kk
4-6/2015

3 kk
1-3/2015

3 kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
LIIKEVAIHTO 11,1 15,3 15,1 16,1 10,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,8 -1,4 -2,4 -2,1 -0,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7,0 -8,5 -8,4 -8,2 -6,1
Poistot -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -3,1 -4,2 -3,7 -4,0 -1,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,0 1,0 0,5 1,8 1,1
Rahoituskulut (netto) 0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,1 0,8 0,4 1,6 1,2
Tuloverot 0,0 -0,0 -0,0 0,7 -0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,1 0,8 0,4 2,4 1,2
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 534,6 2,3 1,5 4,0 1,4
KAUDEN TULOS 534,7 3,1 1,8 6,4 2,6
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,7 -0,5 1,2 -0,1 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 534,0 2,6 3,1 6,3 2,8
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 534,7 3,1 1,8 6,4 2,6
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 534,0 2,6 3,1 6,3 2,8
  Määräysvallattomille omistajille          

KONSERNITASE (MEUR) 30.09.2015 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,8 3,9 10,8 10,7 9,2
  Liikearvo 1,4 1,4 20,6 19,3 19,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,2 6,7 18,2 17,0 16,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,9 0,9 1,5 1,7 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,5 13,1 51,3 48,8 47,1
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,4 1,8 1,6 2,2 1,5
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,1 22,0 69,0 72,5 60,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut  
  rahoitusvarat
65,8 15,9 21,1 21,0 20,9
  Rahavarat 551,7 6,2 29,4 22,3 19,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 634,0 45,8 121,1 118,0 103,1
Myytävänä olevat omaisuuserät   117,3      
VARAT YHTEENSÄ 647,5 176,2 172,4 166,8 150,2
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,9 25,8 25,6 25,1 24,9
  Muuntoerot 1,2 2,3 2,8 1,5 1,0
  Kertyneet voittovarat 589,3 53,5 55,7 53,8 47,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus          
Oma pääoma yhteensä 629,3 94,5 97,0 93,4 85,9
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,8 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet     3,0 3,0 2,2
  Varaukset 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  Korolliset velat 0,7 3,7 4,1 3,8 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 1,0 8,1 7,6 5,9
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat 13,5 16,4 59,9 58,5 51,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat   0,0 0,2 0,2 0,4
  Varaukset 2,0 2,2 2,7 2,6 2,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 6,7 4,6 4,5 4,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,2 25,2 67,4 65,8 58,3
Velat yhteensä 18,2 26,2 75,4 73,4 64,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat   55,4      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 647,5 176,2 172,4 166,8 150,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT


 
7-9/2015

3 kk
4-6/2015

3 kk
1-3/2015

3 kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,1 -12,2 10,9 5,4 20,5
Investointien nettorahavirta 587,4 -2,5 -4,1 -2,6 -3,9
Rahoituksen nettorahavirta -14,9 6,1 0,4 -0,2 -6,7
Rahavarojen muutos 575,5 -8,6 7,3 2,5 9,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 41,6 36,6 52,7
Liikevoitto (-tappio) 1,5 -1,0 0,8
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 3,6 -2,7 1,5
Kauden tulos ennen veroja 1,2 -1,0 0,6
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,9 -2,7 1,2
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 1,2 -1,1 1,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -616,1 -33,4 -35,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -97,9 -38,9 -37,4
Omavaraisuusaste, % 97,9 64,0 62,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 6,3 3,5 4,5
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 510 489 486
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 510 476 474
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, lopetettavat toiminnot   1182 1222
Henkilöstön määrä kauden lopussa, lopetettavat toiminnot   1234 1330
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset, lopetettavat toiminnot   365 380
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset, lopetettavat toiminnot   407 431

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014
Kauden lopussa 132 818 131 242 131 493
Keskimäärin kauden aikana 132 121 130 868 130 975
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 132 322 131 604 131 663

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,009 -0,008 0,010
  Laimennettu 0,009 -0,008 0,010
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 4,075 0,055 0,086
  Laimennettu 4,069 0,055 0,085
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 4,084 0,047 0,096
  Laimennettu 4,078 0,047 0,095
       
Oma pääoma *) / osake 4,74 0,65 0,71
       
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2015

9 kk
1-9/2014

9 kk
1-12/2014

12 kk
Ylin kurssi 5,30 3,23 3,83
Alin kurssi 3,27 2,30 2,30
Keskikurssi 4,52 2,70 2,85
Päätöskurssi 5,02 2,91 3,36
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 666,7 381,9 441,8
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 281,0 139,6 188,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 62 218 51 663 66 019
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 47,1 39,5 50,4

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.09.2015 30.9.2014 31.12.2014
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 3,0 1,0 1,0
Takaukset 3,6 15,3 6,4
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 7,4 7,2
  Myöhemmin erääntyvät 2,5 14,3 13,0
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 2,0 2,1
  Myöhemmin erääntyvät 0,4 0,6 0,7
       
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 0,0 1,5 2,6

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014
Termiinit      
  Käypä arvo 0,0 -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 0,0 3,0 3,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 4,0 5,0 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,1 -0,3 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,0 8,0 10,0