Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos

Lokakuu 21, 2015

Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos


                                                                                                                                                                                                                                  

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 21.10.2015 klo 8.30

Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos

Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhtiö") omista osakkeista ("Osake") ja optio-oikeuksista 2008C ("Optio-oikeus") tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") mukainen tarjousaika päättyi 16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 Osaketta, jotka edustavat noin 73,2 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjouksessa tarjottiin 166.694 Optio-oikeutta, jotka edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista Yhtiön Optio-oikeuksista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostotarjouksen ehtojen mukaiset Osakkeiden ja Optio-oikeuksien enimmäismäärät eivät ole ylittyneet pätevästi tehtyjen Ostotarjouksen hyväksyntöjen myötä. Täten Ostotarjouksen hyväksyntöjä ei tulla leikkaamaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Koska Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet ja täyttyvät edelleen, Yhtiö tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksessa tarjottujen Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, myynti toteutetaan arviolta 23.10.2015. Kaupat selvitetään arviolta 27.10.2015 ("Selvityspäivä"). Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, Ostotarjouksen ehdoissa määritellyllä tavalla. Kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, alustavasti Selvityspäivänä siten, että Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät tule Yhtiön haltuun.

Koska Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, Yhtiön hallussa ei Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen ole sen omia Osakkeita. Yhteensä 40.000 Yhtiön Optio-oikeutta on vielä allokoimatta Yhtiön avainhenkilöille Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenevat noin 493 miljoonalla eurolla. Ostotarjouksen toteuttamisella ei ole vaikutusta Yhtiön aikaisemmin julkistamaan vuoden 2015 tulosohjaukseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö ei tule käyttämään oikeuttaan jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisella jälkikäteisellä tarjousajalla.

Oulussa, 21.10.2015

Bittium Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 3507

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com