Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alustava tulos

Lokakuu 19, 2015

Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alustava tulos


EI JULKISTETTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI (KOKONAAN TAI OSITTAIN) YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 19.10.2015 klo 13:45

Bittium Oyj:n omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alustava tulos

Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhtiö") omista osakkeista ("Osake") ja optio-oikeuksista 2008C ("Optio-oikeus") tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") mukainen tarjousaika päättyi 16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut Osakkeet edustavat noin 73,2 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa on tarjottu noin 62,0 prosenttia Yhtiön kaikista Optio-oikeuksista.

Yhtiön tiedossa ei ole seikkoja, jotka vaikuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksiin. Yhtiö tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ehdollisena sille, että Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät edelleen Yhtiön julkistaessa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen.

Koska Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä siten, että ne eivät tule Yhtiön haltuun, Yhtiön hallussa ei Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen ole sen omia Osakkeita. Yhteensä 40.000 Yhtiön Optio-oikeutta on vielä allokoimatta Yhtiön avainhenkilöille Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Yhtiö vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 21.10.2015.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö ei jatka tarjousaikaa. Tieto mahdollisesta ostotarjouksen ehdoissa määritellystä jälkikäteisestä tarjousajasta julkistetaan Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä.

Oulussa, 19.10.2015

Bittium Oyj

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 3507

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei muodosta tarjouspyyntöä ostaa tai tarjousta myydä Bittium Oyj:n osakkeita ("Osakkeet") tai Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C ("Optio-oikeudet") missään päin maailmaa. Julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") lopulliset ehdot ja tarkemmat tiedot on julkistettu Finanssivalvonnan hyväksymässä tarjousasiakirjassa. Osakkeiden omistajia ja Optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan tutustumaan tarjousasiakirjaan ja kaikkiin Ostotarjoukseen liittyviin tiedotteisiin, sillä nämä sisältävät tai tulevat sisältämään tärkeää tietoa.

Tarjousta ei tehdä suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvaltoihin tai millekään muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa Tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tarjousta ei tehdä Yhdysvaltoihin postipalvelujen kautta tai sen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (kuten esimerkiksi faksia, puhelinta tai internettiä käyttäen) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Näin ollen tämän tiedotteen tai siihen liitettyjen asiakirjojen lähettäminen tai muu levittäminen Yhdysvaltoihin tai muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa lähettäminen tai muu levittäminen olisi lainvastaista, on kiellettyä.