Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Elokuu 06, 2015

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 6.8.2015, kello 8.00

 

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Vuoden 2015 tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani edellisvuodesta

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä osavuosikatsauksessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumista ennen nimenmuutosta.

Yhteenveto huhti-kesäkuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto kasvoi 23,2 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon (liikevaihto 12,4 miljoonaa euroa, 2Q 2014).
 • Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (liiketappio -1,1 miljoonaa euroa, 2Q 2014).
 • Nettokassavirta oli -8,6 miljoonaa euroa (-11,6 miljoonaa euroa 2Q 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun ja myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirran 30.6.2015 asti.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,006 euroa (-0,010 euroa, 2Q 2014).
 • Toisen vuosineljänneksen aikana Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 952 515 uudella osakkeella 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 132 541 025.
 • Huhtikuussa Bittiumin tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria.
 • 19.5. yhtiö ilmoitti allekirjoittaneensa osakekauppasopimuksen Continental AG:n kanssa, jonka mukaan se myy Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti peruvansa aiemmin julkistamansa suunnitellun osittaisjakautumisen. Automotive-liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen 1.7.2015 kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n 11.6. pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot, täyttyivät. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.
 • Kaupan toteuduttua Elektrobitin toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiön kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä on 2.7.2015 alkaen BITTI.
 • Automotive-liiketoiminnan myynnin ja nimenmuutoksen takia yhtiö päivitti 1.7.2015 jatkuvien toimintojensa strategiset linjaukset ja näkymät vuodelle 2015.
KONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
4-6 2015

3 kk
4-6 2014

3 kk
2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 15,3 12,4 52,7*
Liikevaihdon muutos-% 23,2% -19,5% -13,7%
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,0 -1,1 0,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 6,6% -8,7% 1,5%
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,0 -1,1 0,3
KÄYTTÖKATE 1,6 -0,5 3,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 42,0 30,9 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 59,9% 61,7% 62,3%
TULOS OSAKETTA KOHTI (eur) 0,006 -0,010 0,010

*) Jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ei sisällä aikaisemmin Wireless-liiketoimintasegmentissä raportoitua sisäistä liikevaihtoa Automotive-liiketoimintasegmentille.

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia 30,4 miljoonaan euroon (liikevaihto 26,6 miljoonaa euroa, 1-6 2014).
 • Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (liiketappio -2,1 miljoonaa euroa, 1-6 2014).
 • Nettokassavirta oli -1,3 miljoonaa euroa (-12,1 miljoonaa euroa 1-6 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun ja myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirran 30.6.2015 asti.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,009 euroa (-0,017 euroa, 1-6 2014).
 • Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 1 047 881 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 132 541 025.
 • Tammikuussa Bittium vahvisti turvallisuusteknologian osaamistaan Wireless-liiketoimintasegmentissä ostamalla Birdstep Technology ASA:n SafeMove-liiketoiminnan.
 • Yhtiön hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin ja päivitti samalla liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous kutsuttiin koolle 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä oli 30.6.2015.
 • 15.4.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaettavan osingon määräksi 0,04 euroa osakkeelta.
 • Huhtikuussa Bittiumin tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria.
 • 19.5. yhtiö ilmoitti allekirjoittaneensa osakekauppasopimuksen Continental AG:n kanssa, jonka mukaan se myy Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti peruvansa aiemmin julkistamansa suunnitellun osittaisjakautumisen. Automotive-liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen 1.7.2015 kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n 11.6. pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot täyttyivät. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.
 • Kaupan toteuduttua yhtiön toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiön kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä on 2.7.2015 alkaen BITTI.
 • Automotive-liiketoiminnan myynnin ja nimenmuutoksen takia yhtiö päivitti 1.7.2015 jatkuvien toimintojensa strategiset linjaukset ja näkymät vuodelle 2015.
KONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-6 2015

6 kk
1-6 2014

6 kk
2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 30,4 26,6 52,7*
Liikevaihdon muutos-% 14,4 % -14,7 % -13,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,5 -2,1 0,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 4,9 % -7,7% 1,5%
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,5 -2,1 0,3
KÄYTTÖKATE 2,6 -0,8 3,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 42,0 30,9 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 59,9 % 61,7 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (eur) 0,009 -0,017 0,010

*) Jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ei sisällä aikaisemmin Wireless-liiketoimintasegmentissä raportoitua sisäistä liikevaihtoa Automotive-liiketoimintasegmentille.

Bittiumin toimitusjohtaja Jukka Harju

"Toisen vuosineljänneksen keskeisin tapahtuma oli Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle, joka kauppa allekirjoitettiin toukokuussa ja toteutui heinäkuun alussa. Kaupan seurauksena yhtiön nimeksi muutettiin Bittium Oyj 1.7.2015 alkaen. Kaupalla on huomattavan suuret kertaluonteiset tulos- ja kassavirtavaikutukset, ja yhtiö aikoo palauttaa transaktion nettotuoton suurimman osan tai kokonaan osakkeenomistajilleen vuoden 2015 aikana. 

Yhtiö jatkaa Wireless-liiketoimintaansa keskittyen siihen aikaisemman kahden erillisen liiketoiminnan sijasta. Myyty Automotive-liiketoiminta oli liikevaihdoltaan yli kolminkertainen Wireless-liiketoimintaan nähden, joten yhtiön liikevaihto on kaupan jälkeen selvästi aikaisempaa pienempi.  Wireless-liiketoiminta on kasvussa ja vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana sen liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani edellisvuodesta. Yhtiö myös tavoittelee sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvua lähivuosien aikana julkistamansa strategisten linjausten mukaisesti.

Toisella vuosineljänneksellä Bittiumin jatkuvat toiminnot kehittyivät hyvin. Liikevaihto kasvoi 23,2 % ja liiketulos parani selvästi edellisvuodesta ja oli 6,6 % liikevaihdosta. Toukokuun alussa julkistimme merkittävän sopimuksen Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa kolmen Android-pohjaisen satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä Mexsat-järjestelmään. Nämä kolme laitetta perustuvat Bittiumin erikoislaitealustaan, joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä laitealusta. Sopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria ja liikevaihto kertyy vuosien 2015 ja 2016 aikana kehitystyön etenemisen mukaan.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 30,4 miljoonaa euroa kasvaen 14,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin erikoisterminaalien ja niihin liittyvien tuotekehityspalveluiden myynnin kasvusta. Tuotemyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi edellisvuodesta ja oli 8,8 miljoonaa euroa (28,9 % liikevaihdosta). Tuotemyynti syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Liiketulos tammi-kesäkuussa parani selvästi edellisvuodesta ja oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen, mikä oli liikevaihdon kasvun ja vertailukautta paremman myyntikatteen ansiota.

Tuotekehityspanostuksia lisättiin viranomaiskäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin ja laitealustoihin, ja suurin tuotekehityskohde on vuoden 2015 jälkipuoliskolla markkinoille tuotava uusi Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin ja erikoisterminaalien tuotealusta. Tammikuun 2015 alussa ostamamme korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin tarjoava SafeMove-liiketoiminta vahvistaa Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. SafeMove-liiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana suunnitelmiemme mukaisesti.

Vuonna 2015 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja saavuttaa samalla tai korkeammalla tasolla oleva liikevoitto kuin edellisvuonna jatkuvissa toiminnoissa."

Vuoden 2015 näkymät

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot, ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

Bittium odottaa, että vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto on samalla tai korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna Wireless-liiketoiminnan osalta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2015 eivät ole muuttuneet. Kysynnän tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa.

Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena Bittiumin jatkuville toiminnoille kohdistuu arviolta 1,0 miljoonan euron verran lisäkuluja konsernitoiminnoista vuoden 2015 toisen puoliskon aikana, koska näitä kuluja ei enää jaeta Automotive-liiketoiminnan kanssa.

Edellä esitetty Bittiumin liikevoittonäkymä ei sisällä Automotive-liiketoiminnan myynnistä tai peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvia kertaluonteisia tuottoja ja kuluja. Näihin toimiin liittyvät kertaluonteiset kulut sisältyvät alla esitettyyn arvioon kertaluonteisista eristä Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena.

Kertaluonteiset erät

Yhtiö täsmentää, että transaktiolla arvioidaan olevan noin 532 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittium-konsernin nettotulokseen vuonna 2015. Tähän arvioon sisältyvät sekä Automotive-liiketoiminnan myynnistä kertyvät tuotot että tästä transaktiosta sekä peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvat kulut.

Tulevaisuudennäkymiin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa markkinanäkymät.

Lisätietoja muista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kohdissa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2015 toisen neljänneksen osavuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 6.8.2015 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30 puh. +44 203 059 5861. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Puhelinkokous nauhoitetaan ja nauhoite on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com


Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä osavuosikatsauksessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumista ennen nimenmuutosta.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2015

Bittiumin tammi-kesäkuun 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia 30,4 miljoonaan euroon (liikevaihto 26,6 miljoonaa euroa, 1-6 2014). Liikevaihdon kasvua selittävät ennen kaikkea kasvaneet erikoisterminaalien ja niihin liittyvien tuotekehityspalveluiden toimitukset.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 8,8 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa, 1-6 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,5 miljoonaa euroa (liiketappio -2,1 miljoonaa euroa, 1-6 2014). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja. Liiketuloksen paraneminen oli sekä liikevaihdon kasvun että parantuneen myyntikatteen ansiota.

Konsernin laaja tuloslaskelma, meur 1-6 2015

6 kk
1-6 2014

6 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
  Liikevaihto 30,4 26,6
  Liikevoitto / -tappio 1,5 -2,1
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,2
  Tulos ennen veroja 1,1 -2,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1,1 -2,3
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 3,8 5,8
KAUDEN TULOS 4,9 3,6
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,7 3,8
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 4,9 3,6
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 5,7 3,8
  Määräysvallattomille omistajille    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,009 -0,017
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (-15,4 miljoonaa euroa, 1-6 2014). Liiketoiminnan rahavirta sisältää myydyn Automotive-liiketoiminnan rahavirran 30.6.2015 asti.
 • Nettokassavirta oli -1,3 miljoonaa euroa (-12,1 miljoonaa euroa 1-6 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun ja myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirran 30.6.2015 asti.
 • Omavaraisuusaste oli 59,9 % (61,7 %, 30.6.2014).
 • Nettovelkaantumisaste oli -23,8 % (-20,6 %, 30.6.2014).

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14
Liikevaihto 15,3 15,1 16,1 10,0 12,4
Liikevoitto /-tappio 1,0 0,5 1,8 1,1 -1,1
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,5 2,4 -0,1 -1,1
Tulos ennen veroja 0,8 0,4 1,6 1,2 -1,3
Katsauskauden tulos 0,8 0,4 2,4 1,2 -1,3

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Bittiumin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

 • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja
 • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Wireless-liiketoimintasegmentissä, jotka aiheutuivat henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja % 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14
Aasia 0,1
0,6 %
0,0
0,2 %
0,2
1,5 %
0,0
0,0 %
0,0
0,3 %
Amerikat 0,8
5,2 %
2,1
14,2 %
0,6
3,5 %
0,7
6,6 %
0,2
1,5 %
Eurooppa 14,4
94,2 %
13,0
85,6 %
15,3
94,9 %
9,3
93,3 %
12,2
98,2 %

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2015 tammi-kesäkuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa, 1-6 2014) vastaten 12,8 prosenttia liikevaihdosta (12,7 prosenttia, 1-6 2014).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,7 miljoonaa euroa, 1-6 2014). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa kesäkuun 2015 lopussa oli 4,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 30.06.2014), josta merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobile -tuotteen kehittämiseen liittyvistä investoinneista.  Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 1-6 2014).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus tuloslaskelmaan vuoden 2015 tammi-kesäkuussa oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa, 1-6 2014).

Liiketoiminnan kehittyminen huhti-kesäkuussa 2015

Bittiumin liikevaihto vuoden 2015 huhti-kesäkuussa kasvoi 23,2 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon (12,4 miljoonaa euroa, 4-6 2014). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 4,3 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa, 4-6 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille.

Bittiumin liikevoitto vuoden 2015 huhti-kesäkuussa oli 1,0 miljoonaa euroa (liiketappio -1,1 miljoonaa euroa, 4-6 2014). Liikevoiton kehittymiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvun lisäksi tuotteiden ja palveluiden parantunut myyntikate. Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja.

Tuotekehitysinvestoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa huhti-kesäkuu 2014). T&K-investoinnit kohdentuivat erityisesti Bittium Tough Mobile -tuotteen kehittämiseen. Ensisijaisesti korotetun tietoturvallissuustason ja muuhun vaativaan viranomaiskäyttöön tarkoitetun tuotteen suunnitellaan olevan valmiina asiakastoimituksiin kuluvan vuoden toisen puoliskon aikana.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana vuoden toisen neljänneksen aikana.  Kysyntään vaikutti ennenkaikkea  LTE-teknologian sekä pienitehoisten tukiasemien käyttöönotto ja kehitystarve. Myös kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille IoT (Internet of Things) markkinoilla säilyi tasaisena.

Huhtikuussa Bittiumin tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria. Tuotteiden kehitystyö aloitettiin vuosineljänneksen aikana mikä osaltaan kasvatti kuluneen vuosineljänneksen liikevaihtoa.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan (entinen Elektrobit Oyj:n optio-ohjelma) perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 8.6.2015 välisenä aikana yhteensä 1 047 881 uutta osaketta. Merkintähinta, 656 345,35 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015, 14.4.2015 ja 24.6.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 9.2.2015, 15.4.2015 ja 25.6.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132 541 025 osaketta.

2.1.2015 Bittium Oyj:n tytäryhtiö  osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. Ostetun yhtiön SafeMove-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (2.1.2015 alkaen SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 tammi-syyskuun liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 19 työntekijää kaupan toteutumishetkellä ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Bittium Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan silloisen Elektrobit Oyj:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Silloisen Elektrobit Oyj:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous  suunniteltiin pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä oli 30.6.2015.

29.4.2015 Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka oli suunniteltu pidettävän torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

2.5. Bittium Oyj kertoi, että sen tytäryhtiö, Bittium Wireless Communications Oy ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Mobiililaitteet perustuvat Bittiumin erikoislaitealustaan (Bittium Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). Liikevaihto kertyy kehitystyön etenemisen mukaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja yli puolet sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.

Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle ja siihen liittyvät muutokset

19.5. Bittium Oyj (entinen Elektrobit Oyj) kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnasta. Osakekauppasopimus Continental AG:n kanssa allekirjoitettiin 18.5.2015 ja transaktion odotettiin toteutuvan heinäkuun alussa. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuuden e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Lisäksi yhtiö kertoi peruuttavansa käynnissä olevan jakautumisrosessin ja jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa silloisessa Elektrobit Oyj:ssä (nykyinen Bittium Oyj). Yhtiö kertoi myös muuttavansa toiminimensä Bittium Oyj:ksi, koska Elektrobit- nimeen liittyvät oikeudet tullaan luovuttamaan osana transaktiota. Yhtiö päivitti myös tulevaisuudennäkymänsä vuodelle 2015 perustuen oletukselle, että Automotive-liiketoiminnan myynti toteutuu heinäkuun 2015 alussa.

Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 11.6.2015, hyväksyi yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. 11.6. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti myös Bittiumin yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta.

Kauppa toteutui 1.7.2015 kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Kaupan toteuduttua 1.7.2015 toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiö jatkaa Wireless-liiketoimintaansa ja jatkaa listattuna NASDAQ Helsingissä uudella nimellään. Bittiumin uusi kaupankäyntitunnus pörssin järjestelmissä on BITTI ja se tuli voimaan 2.7.2015. Transaktion odotettiin kasvattavan Bittiumin vuoden 2015 nettotulosta noin 530 miljoonalla eurolla kertaluonteisesti. Kassavirran arvioitiin kasvavan noin 575 miljoonalla eurolla kertaluontoisesti.

1.7. Bittium päivitti vuoden 2015 näkymiä ja yhtiön strategisia linjauksia 1.7.2015 Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia.

Vuoden 2015 näkymät

Tässä osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot, ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

Bittium odottaa, että vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto on samalla tai korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna Wireless-liiketoiminnan osalta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2015 eivät ole muuttuneet. Kysynnän tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa.

Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena Bittiumin jatkuville toiminnoille kohdistuu arviolta 1,0 miljoonan euron verran lisäkuluja konsernitoiminnoista vuoden 2015 toisen puoliskon aikana, koska näitä kuluja ei enää jaeta Automotive-liiketoiminnan kanssa.

Edellä esitetty Bittiumin liikevoittonäkymä ei sisällä Automotive-liiketoiminnan myynnistä tai peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvia kertaluonteisia tuottoja ja kuluja. Näihin toimiin liittyvät kertaluonteiset kulut sisältyvät alla esitettyyn arvioon kertaluonteisista eristä Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena.

Kertaluonteiset erät

Yhtiö täsmentää, että transaktiolla arvioidaan olevan noin 532 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittium-konsernin nettotulokseen vuonna 2015. Tähän arvioon sisältyvät sekä Automotive-liiketoiminnan myynnistä kertyvät tuotot että tästä transaktiosta sekä peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvat kulut.

Tulevaisuudennäkymiin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa markkinanäkymät.

Lisätietoja muista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kohdissa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten Bittiumin tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Vuonna 2014 julkistamamme Bittium Tough Mobile -älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja turvapuhelinmarkkinassa.
 • Bittium on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
 • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän Bittiumin tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoilla.
 • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin IoT-tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille teollisuuden ja kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laitteita, kuten erilaisia "Wearables" -laitteita ja ratkaisuja, joilla toteutetaan teollisuuden langattomia sovelluksia ja yhdistetään laitteita Internet-palveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna. Tästä huolimatta kysynnän Bittiumin tuotekehityspalveluille odotetaan säilyvän tasaisena vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla yhtiö jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä, ja odottaa saavansa puolustusmarkkinoille suunnatuille tuotteilleen päänavauskauppoja kansainvälisiltä markkinoilta.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Bittium Oyj on kertonut pörssitiedotteessaan 2.5.2015, että sen tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmen satelliitti- ja maanpäällisessä verkoissa käytettävien Android-pohjaisten mobiililaitteiden kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Kehityssopimus sisältää yleisesti alalla käytettyjä irtisanomisehtoja, jotka esimerkiksi antavat SCT:lle mahdollisuuden irtisanoa sopimus lyhyellä varoitusajalla maksamalla tästä aiheutuvat projektin alasajokustannukset. Tähän kehitystyöhön sisältyy myös tyypillisiä kiinteähintaisten hankkeiden riskejä, kuten projektin toteutus ja hallinta sovitussa aikataulussa ja suunnitelluilla resursseilla.

Bittium Oyj kertoi 19.5.2015 pörssitiedotteessaan solmineensa osakekauppasopimuksen Continental AG:n ("Continental") kanssa Automotive-liiketoimintansa myynnistä Continentalille 600 miljoonan euron kauppahinnasta.  1.7.2015 yhtiö kertoi osakekaupan toteutuneen. Osakekauppasopimus sisältää Bittium Oyj:n antamia tavanomaisia vakuutuksia koskien organisaatiota ja liiketoimintoja sekä muun muassa kilpailukieltositoumuksen, joiden rikkominen voisi pahimmillaan altistaa yhtiön huomattavan suureen korvausvastuuseen Continentalia kohtaan.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

Bittiumin asiakaskunta koostuu pääasiassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista ja heille tuotteita toimittavista yrityksistä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotekehityspalveluiden myynnistä eräälle tietoliikennelaitevalmistajalle ja tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä Suomen puolustusvoimille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä osavuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustusmarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Tase ja rahoitus

30.06.2015 taseen lukuja on verrattu 31.12.2014 taseeseen (miljoonaa euroa).  
  30.06.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat 13,1 48,8
Lyhytaikaiset varat 45,8 118,0
Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät omaisuuserät 117,3  
Varat yhteensä 176,2 166,8
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 81,6 80,5
Oma pääoma yhteensä 94,5 93,4
Pitkäaikaiset velat 1,0 7,6
Lyhytaikaiset velat 25,2 65,8
Myytävinä oleviin toimintoihin liittyvät velat 55,4  
Oma pääoma ja velat yhteensä 176,2 166,8
     
Rahavirrat katsauskaudella: 1-6/2015 1-12/2014
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 13,0 27,4
+/- käyttöpääoman muutos -10,6 -12,1
- korot, verot ja saadut osingot -3,7 -4,7
= liiketoiminnan rahavirta -1,2 10,5
- investointien rahavirta -6,5 -9,2
- rahoituksen rahavirta 6,5 -1,0
= kassavarojen muutos -1,3 0,3

Sitoutuneen käyttöpääoman kasvu katsauskauden aikana johtui pääosin korottomien saamisten kasvusta Automotive-liiketoiminnassa.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,2 miljoonaa euroa sisältäen yrityshankintoihin liittyviä investointeja 1,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot jatkuvissa toiminnoissa olivat 1,2 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 19,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Korollisiin velkoihin sisältyy Automotive-liiketoiminnan myyntiin liittyvästä väliaikaisesta rahoitusjärjestelystä syntynyt 8,2 miljoonan euron velka.

Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 59,9 prosenttia (62,3 prosenttia 31.12.2014).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 42,0 miljoonaa euroa, mikä sisältää 11,8 miljoonaa euroa myytäviin toimintoihin liittyviä kassavaroja.  (43,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).

Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 6,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 3,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa jatkuvissa toiminnoissa työskenteli vuoden 2015 tammi-kesäkuussa keskimäärin 509 henkilöä. Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli 516 (474 henkilöä jatkuvissa toiminnoissa vuoden 2014 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.7. Yhtiö sai päätökseen Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle. Kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Kaupan toteuduttua toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, on rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiö jatkaa Wireless-liiketoimintaansa ja jatkaa listattuna NASDAQ Helsingissä uudella nimellään. Bittiumin uusi kaupankäyntitunnus pörssin järjestelmissä on BITTI ja se tuli voimaan 2.7.2015.

1.7. Bittium päivitti vuoden 2015 näkymiä 1.7.2015 tapahtuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia. Jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat näkymät pysyivät samoina kuin yhtiön 19.5.2015 julkaisemassa pörssitiedotteessa annetussa tulevaisuuden näkymissä. Transaktiolla odotettiin olevan noin 530 mijoonan positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittiumin vuoden 2015 nettotulokseen. Kassavirran arvioitiin kasvavan noin 575 miljoonalla eurolla kertaluontoisesti.

1.7. Bittium Oyj:n hallitus päivitti yhtiön strategisia linjauksia 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin ja yhtiön nimenmuutoksen jälkeen. Yhtiö jatkaa Wireless-liiketoimintaansa 19.2.2015 julkistettujen strategisten linjaustensa ja vuosille 2015 - 2017 asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

6.8. Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyy 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatka Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiön konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistetään, jolloin yhtiön johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt 7.8.2015 alkaen: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrsten, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä. Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta on päättänyt siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Paloranta jatkaa Bittiumin talousjohtajana marraskuuhun 2015 saakka.  Uudeksi talousjohtajaksi marraskuusta 2015 alkaen on nimitetty KTM, OTM Pekka Kunnari. Hallitus päätti myös, että yhtiön Wireless-liiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.

6.8. Bittium Oyj kertoi suunnittelevansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Mahdollisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä jatketaan ja myös muita vaihtoehtoja varojenjaon toteuttamiseksi arvioidaan samanaikaisesti, eikä tällä hetkellä ole varmuutta siitä, mitä varojenjakotapaa Yhtiön hallitus tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan. Suunniteltu varojenjako edellyttää erillisen välitilinpäätöksen laatimista, jonka valmistuttua Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävästä varojenjakotavasta ja jaettavien varojen määrästä elokuun 2015 jälkipuoliskolla.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n (aikaisemmin Elektrobit Oyj) ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 11.6.2015, päätti hyväksyä yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuus e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Lisäksi oikeudet Elektrobit-nimeen siirtyisivät kaupan yhteydessä. Kauppahinta 600 miljoonaa euroa maksettiin käteisenä kokonaisuudessaan myynnin toteuttamisen yhteydessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta. Toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen täytäntöönpano edellytti Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumista. Kaupan toteuduttua 1.7.2015 yhtiön uusi toiminimi muuttui Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation.

Oulu 6.8.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-kesäkuu 2015

(Tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 30,4 26,6 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,8 1,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos      
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,8 -3,9 -6,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16,9 -15,8 -30,1
Poistot -1,2 -1,2 -2,3
Liiketoiminnan muut kulut -7,9 -8,5 -14,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,5 -2,1 0,8
Rahoituskulut (netto) -0,3 -0,2 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 1,1 -2,2 0,6
Tuloverot -0,0 -0,0 0,7
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,1 -2,3 1,3
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,8 5,8 11,2
KAUDEN TULOS 4,9 3,6 12,5
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät     -0,8
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     0,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,8 0,2 0,9
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,8 0,2 0,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,7 3,8 12,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 1,1 -2,3 1,3
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 5,7 3,8 12,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,009 -0,017 0,010
  Laimennettu 0,009 -0,017 0,010
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,029 0,044 0,086
  Laimennettu 0,029 0,044 0,085
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,037 0,027 0,096
  Laimennettu 0,037 0,027 0,095
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 131 862 130 693 130 975
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 132 054 131 462 131 663

KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,9 9,1 10,7
  Liikearvo 1,4 19,4 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 6,7 14,7 17,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,5 1,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,1 44,9 48,8
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus   1,8 1,0 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 71,6 72,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 15,9 20,9 21,0
  Rahavarat 6,2 10,0 22,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 45,8 103,5 118,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3    
VARAT YHTEENSÄ 176,2 148,4 166,8
       
OMAT PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,8 24,9 25,1
  Muuntoerot 2,3 0,8 1,5
  Kertyneet voittovarat 53,5 44,7 53,8
  Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä 94,5 83,3 93,4
       
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet   2,1 3,0
  Varaukset 0,2 0,3 0,2
  Korolliset velat 0,7 2,9 3,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,0 5,8 7,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat 16,4 45,4 58,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat   0,0 0,2
  Varaukset 2,2 3,0 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 6,7 10,9 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 25,2 59,3 65,8
Velat yhteensä 26,2 65,1 73,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 176,2 148,4 166,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,1 -2,3 1,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,8 5,8 11,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu 8,1 6,4 14,9
Käyttöpääoman muutokset -10,6 -25,0 -12,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,2 -0,2 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,2 0,3 0,4
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -2,6 -0,4 -3,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -1,2 -15,4 10,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,8    
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,9 -1,4 -3,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,9 -1,3 -5,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0  
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -6,5 -2,7 -9,2
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot 0,6 0,4 0,6
Lainojen nostot 15,3 16,2 19,4
Lainojen takaisinmaksut -3,3 -7,1 -16,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,9 -0,9 -1,8
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -5,3 -2,6 -2,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 6,5 5,9 -1,0
       
RAHAVAROJEN MUUTOS -1,3 -12,1 0,3
Rahavarat tilikauden alussa 43,3 43,0 43,0
Rahavarat tilikauden lopussa 42,0 30,9 43,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       3,6   3,6
  Muuntoerot     0,2     0,2
Kauden laaja tulos yhteensä     0,2 3,6   3,8
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -2,6   -2,6
  Toteutetut osakeoptiot   0,4       0,4
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,4   -2,5   -2,2
Muut erät       0,0   0,0
Oma pääoma 30.6.2014 12,9 24,9 0,8 44,7   83,3

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8   93,4
Laaja tulos            
  Kauden tulos       4,9   4,9
  Muuntoerot     0,8     0,8
Kauden laaja tulos yhteensä     0,8 4,9   5,7
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -5,3   -5,3
  Toteutetut osakeoptiot   0,7       0,7
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,7   -5,2   -4,6
Muut erät       -0,0   -0,0
Oma pääoma 30.6.2015 12,9 25,8 2,3 53,5   94,5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2014 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2015 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 27,4 25,2 49,8
  Amerikat 2,9 1,3 2,5
  Aasia 0,1 0,1 0,4
Liikevaihto yhteensä 30,4 26,6 52,7

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä 1,2 0,7 1,9

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
4-6/2015

3 kk
1-3/2015

3 kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
LIIKEVAIHTO 15,3 15,1 16,1 10,0 12,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1,4 -2,4 -2,1 -0,9 -1,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8,5 -8,4 -8,2 -6,1 -7,8
Poistot -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -4,2 -3,7 -4,0 -1,7 -4,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,0 0,5 1,8 1,1 -1,1
Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,1 -0,2 0,2 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,8 0,4 1,6 1,2 -1,3
Tuloverot -0,0 -0,0 0,7 -0,1 -0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,8 0,4 2,4 1,2 -1,3
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 2,3 1,5 4,0 1,4 3,1
KAUDEN TULOS 3,1 1,8 6,4 2,6 1,8
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,5 1,2 -0,1 0,2 0,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,6 3,1 6,3 2,8 2,1
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 3,1 1,8 6,4 2,6 1,8
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 2,6 3,1 6,3 2,8 2,1
  Määräysvallattomille omistajille          

KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2015 31.03.2014 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,9 10,8 10,7 9,2 9,1
  Liikearvo 1,4 20,6 19,3 19,4 19,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 6,7 18,2 17,0 16,8 14,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,5 1,7 1,6 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,1 51,3 48,8 47,1 44,9
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,8 1,6 2,2 1,5 1,0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 69,0 72,5 60,9 71,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut  
  rahoitusvarat
15,9 21,1 21,0 20,9 20,9
  Rahavarat 6,2 29,4 22,3 19,8 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 45,8 121,1 118,0 103,1 103,5
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3        
VARAT YHTEENSÄ 176,2 172,4 166,8 150,2 148,4
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,8 25,6 25,1 24,9 24,9
  Muuntoerot 2,3 2,8 1,5 1,0 0,8
  Kertyneet voittovarat 53,5 55,7 53,8 47,0 44,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus          
Oma pääoma yhteensä 94,5 97,0 93,4 85,9 83,3
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,8 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet   3,0 3,0 2,2 2,1
  Varaukset 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
  Korolliset velat 0,7 4,1 3,8 3,0 2,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,0 8,1 7,6 5,9 5,8
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat 16,4 59,9 58,5 51,2 45,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0
  Varaukset 2,2 2,7 2,6 2,5 3,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 6,7 4,6 4,5 4,3 10,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 25,2 67,4 65,8 58,3 59,3
Velat yhteensä 26,2 75,4 73,4 64,3 65,1
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4        
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 176,2 172,4 166,8 150,2 148,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT


 
4-6/2015

3 kk
1-3/2015

3 kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta -12,2 10,9 5,4 20,5 -9,7
Investointien nettorahavirta -2,5 -4,1 -2,6 -3,9 -1,7
Rahoituksen nettorahavirta 6,1 0,4 -0,2 -6,7 -0,3
Rahavarojen muutos -8,6 7,3 2,5 9,8 -11,6

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 30,4 26,6 52,7
Liikevoitto (-tappio) 1,5 -2,1 0,8
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 4,9 -7,7 1,5
Kauden tulos ennen veroja 1,1 -2,2 0,6
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,8 -8,4 1,2
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 1,1 -2,3 1,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -22,5 -17,1 -35,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -23,8 -20,6 -37,4
Omavaraisuusaste, % 59,9 61,7 62,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 5,2 1,4 4,5
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 509 495 486
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 516 484 474
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, lopetettavat toiminnot 1375 1165 1222
Henkilöstön määrä kauden lopussa, lopetettavat toiminnot 1406 1177 1330
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset, lopetettavat toiminnot 465 350 380
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset, lopetettavat toiminnot 491 372 431

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014
Kauden lopussa 132 541 131 191 131 493
Keskimäärin kauden aikana 131 862 130 693 130 975
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 132 054 131 462 131 663

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,009 -0,017 0,010
  Laimennettu 0,009 -0,017 0,010
       
Tulos/osake lopetettavista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,029 0,044 0,086
  Laimennettu 0,029 0,044 0,085
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,037 0,027 0,096
  Laimennettu 0,037 0,027 0,095
       
Oma pääoma *) / osake 0,71 0,64 0,71
       
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2015

6 kk
1-6/2014

6 kk
1-12/2014

12 kk
Ylin kurssi 5,30 3,23 3,83
Alin kurssi 3,27 2,35 2,30
Keskikurssi 4,37 2,71 2,85
Päätöskurssi 4,70 2,69 3,36
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 622,9 352,9 441,8
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 193,8 112,1 188,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 44 365 41 335 66 019
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 33,6 31,6 50,4

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 3,0 18,0 1,0
Takaukset 6,6 15,2 6,4
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 7,3 7,5 7,2
  Myöhemmin erääntyvät 13,5 15,4 13,0
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,5 0,7 2,1
  Myöhemmin erääntyvät 0,5 0,4 0,7
       
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 3,0 11,1 2,6

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014
Termiinit      
  Käypä arvo 0,0 -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 1,5 6,0 3,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,0 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 1,5 5,0 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,0 -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 3,0 8,0 10,0