Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj suunnittelee Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön o...

Elokuu 06, 2015

Bittium Oyj suunnittelee Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön o...


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 6.8.2015, kello 08.02

Ei julkistettavaksi eikä levitettäväksi (kokonaisuudessaan tai osittain) yhdysvalloissa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Bittium Oyj suunnittelee Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella

1.7.2015 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti Bittium Oyj ("Bittium" tai "Yhtiö") suunnittelee kotiuttavansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saamansa nettotuoton suurimman osan tai kokonaan osakkeenomistajilleen ja järjestävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen syyskuussa 2015 päättämään varojen jakamisesta.

Bittiumin hallitus on päättänyt jatkaa varojen jakamista koskevan ehdotuksen valmistelemista ylimääräiselle yhtiökokoukselle perustuen ensisijaisesti arvopaperimarkkinalain mukaiseen kaikille Yhtiön osakkeenomistajille tehtävään vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen omien osakkeiden hankinnasta. Suunniteltu julkinen ostotarjous toteutettaisiin vuoden 2015 aikana ja osakkeet hankittaisiin myöhemmin tarkemmin määriteltävään markkinahintaan. Omien osakkeiden hankintaan käytettävien varojen määrä olisi Yhtiön hallituksen tämänhetkisen arvion mukaan enimmillään noin 595 miljoonaa euroa. Mahdollisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä jatketaan ja myös muita vaihtoehtoja varojenjaon toteuttamiseksi arvioidaan samanaikaisesti, eikä tällä hetkellä ole varmuutta siitä, mitä varojenjakotapaa Yhtiön hallitus tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan. Suunniteltu varojenjako edellyttää erillisen välitilinpäätöksen laatimista, jonka valmistuttua Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävästä varojenjakotavasta ja jaettavien varojen määrästä elokuun 2015 jälkipuoliskolla.

Bittium on saanut tiedoksi keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ostotarjoukseen osallistuvan osakkeenomistajan verokohtelusta, mikäli Bittium hankkii omia osakkeita julkisella ostotarjouksella Automotive-liiketoiminnan myynnistä saaduilla varoilla tietyin ehdoin.  Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan osakkeiden hankintaan ei sovelleta Suomessa verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä, jolloin ostotarjoukseen osallistuvan osakkeenomistajan verotus toteutettaisiin normaalisti luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti.

Yhtiö kertoi Automotive-liiketoiminnan myynnistä ensimmäisen kerran 19.5.2015 julkistetulla pörssitiedotteella ja kauppaan liittyvistä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä 11.6.2015 julkistetulla pörssitiedotteella. Kaupan toteutumisesta tiedotettiin pörssitiedotteella 1.7.2015.

Oulussa, 6.8.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 2793

Jukka Harju 
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Bittium Oyj:n osakkeita ("Osakkeet") missään päin maailmaa. Mahdollisen julkisen ostotarjouksen ("Tarjous") lopulliset ehdot ja tarkemmat tiedot julkistetaan tarjousasiakirjassa Finanssivalvonnan hyväksyttyä tarjousasiakirjan. Osakkeiden omistajia kehotetaan tutustumaan tarjousasiakirjaan ja kaikkiin Tarjoukseen liittyviin tiedotteisiin, sillä nämä sisältävät tai tulevat sisältämään tärkeää tietoa.

Tarjousta ei tehdä suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvaltoihin tai millekään muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa Tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tarjousta ei tehdä Yhdysvaltoihin postipalvelujen kautta tai osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (kuten esimerkiksi faksia, puhelinta tai internettiä käyttäen) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Näin ollen tämän tiedotteen tai siihen liitettyjen asiakirjojen lähettäminen tai muu levittäminen Yhdysvaltoihin tai muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa lähettäminen tai muu levittäminen olisi lainvastaista, on kiellettyä.