Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n vuoden 2015 näkymät

Heinäkuu 01, 2015

Bittium Oyj:n vuoden 2015 näkymät


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 1.7.2015, kello 15.20

Bittium Oyj:n vuoden 2015 näkymät

(Jatkuvat liiketoiminnot ilman Automotive-liiketoimintaa)

Vuoden 2015 näkymiä on päivitetty 1.7.2015 tapahtuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia. Liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat näkymät ovat samat kuin yhtiön 19.5.2015 julkaisemassa pörssitiedotteessa annetussa tulevaisuuden näkymissä.

Tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksessa raportoitavat jatkuvat liiketoiminnat tulevat sisältämään aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot, ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna liiketoimintana.

Bittium odottaa, että vuonna 2015 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto on samalla tai korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna Wireless-liiketoiminnan osalta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2015 eivät ole muuttuneet. Kysynnän tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa.

Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena Bittiumin jatkuville liiketoiminnoille kohdistuu arviolta 1,0 miljoonan euron verran lisäkuluja konsernitoiminnoista vuoden 2015 toisen puoliskon aikana, koska näitä kuluja ei enää jaeta Automotive-liiketoiminnan kanssa.

Edellä esitetty Bittiumin liikevoittonäkymä ei sisällä Automotive-liiketoiminnan myynnistä tai peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvia kertaluonteisia tuottoja ja kuluja. Näihin toimiin liittyvät kertaluonteiset kulut sisältyvät alla esitettyyn arvioon kertaluonteisista eristä Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena.

Kertaluonteiset erät

Transaktiolla odotetaan olevan noin 530 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittiumin nettotulokseen koko vuodelta 2015. Tähän arvioon sisältyvät sekä Automotive-liiketoiminnan myynnistä kertyvät tuotot että tästä transaktiosta sekä peruutetusta jakautumisprosessista aiheutuvat kulut. Yhtiö suunnittelee täsmentävänsä arvioita toteutuneen kaupan taloudellisista vaikutuksista tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 6.8.2015.

Tulevaisuudennäkymiin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät

Bittiumin markkinanäkymät vastaavat tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksessa kohdassa "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" kuvattuja markkinanäkymiä.

Lisätietoja muista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksessa kohdissa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Oulussa, 1.7.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com