Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Toukokuu 07, 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 7.5.2015, kello 8.00

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU 2015

 • Liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia 64,3 miljoonaan euroon (liikevaihto 51,7 miljoonaa euroa, 1Q 2014).
 • Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa, 1Q 2014) sisältäen suunniteltuun osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa.
 • Nettokassavirta oli 7,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa 1Q 2014).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,014 euroa (0,013 euroa, 1Q 2014).
 • EB:n osakemäärä lisääntyi yhteensä 95 366 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 131 588 510.
 • Tammikuussa EB vahvisti turvallisuusteknologian osaamistaan Wireless-liiketoimintasegmentissä ostamalla Birdstep Technology ASA:n SafeMove-liiketoiminnan.
 • Tammikuussa EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot SA, haki välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta noin 9,4 miljoonaa toimitussopimukseen liittyen. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan.
 • Elektrobit Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin ja päivitti samalla liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015.
 • 15.4.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaettavan osingon määräksi 0,04 euroa osakkeelta.
Konserni (MEUR) 1Q 15

1Q 14 2014
LIIKEVAIHTO 64,3 51,7 224,1
Liikevaihdon muutos-% 24,4 % 11,8 % 12,5 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,4 1,9 16,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,3 % 3,7 % 7,5 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,7 1,9 16,3
KÄYTTÖKATE 5,6 4,1 25,5
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 50,6 42,5 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 65,0 64,8 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,014 0,013 0,093

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR)

 
1Q 15

 
1Q 14

 
2014

 
LIIKEVAIHTO 49,1 37,5 171,4
Liikevaihdon muutos-% 31,1 % 22,9 % 24,0 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,0 2,9 16,0
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 6,2 % 7,7 % 9,3 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,3 2,9 16,0
KÄYTTÖKATE 4,6 4,5 22,4

Wireless-liiketoimintasegmentti (MEUR) 1Q 15

 
1Q 14

 
2014

 
LIIKEVAIHTO 15,3 14,2 53,0
Liikevaihdon muutos-% 7,6 % -10,1 % -13,4 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,3 -1,1 1,0
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 2,2 % -7,8 % 1,9 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,4 -1,1 0,5
KÄYTTÖKATE 0,9 -0,5 3,4

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"EB:n liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vahvasti 24,4 % edellisvuodesta ja liikevoitto kasvoi ja oli 5,3 % liikevaihdosta.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB:n ohjelmistotuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui hyvänä ja liikevaihto kasvoi vahvasti 31,1 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi laajalti koko segmentissä sen eri osa-alueilla, mukaan lukien yhteisesti omistettu yritys e.solutions GmbH. Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ja oli 6,2 % liikevaihdosta. Edellisvuodesta hieman alentuneen liikevoittoprosentin pääsyinä olivat eräiden asiakasprojektien suunniteltua suuremmat kulut ja kasvaneet tuotekehityskulut. Tuotekehityspanostuksia lisättiin verkottuneiden autojen ja automaattisen ajamisen vaativien tulevaisuuden ohjelmistoratkaisujen kehittämiseksi.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 7,6 % edellisvuodesta kasvaneen tuotemyynnin ansiosta. Tuotemyynti syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Liiketulos parani selvästi edellisvuodesta ja oli voitollinen, mikä oli vertailukautta paremman myyntikatteen ansiota. Tuotekehityspanostuksia lisättiin viranomaiskäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin ja laitealustoihin, ja suurin tuotekehityskohde on vuoden 2015 jälkipuoliskolla markkinoille tuotava uusi EB Tough Mobile LTE-älypuhelin ja erikoisterminaalien tuotealusta. Tammikuun 2015 alussa ostamamme korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin tarjoava SafeMove-liiketoiminta vahvistaa Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille.

Toukokuun alussa julkistimme merkittävän sopimuksen Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa kolmen Android-pohjaisen satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä Mexsat-järjestelmään. Nämä kolme laitetta perustuvat EB:n erikoislaitealustaan, joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä laitealusta. Sopimuksen arvo on noin 19,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto kertyy vuosien 2015 ja 2016 aikana kehitystyön etenemisen mukaan.

19.2.2015 julkistettujen uusittujen strategisten linjaustensa mukaisesti, sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenttien markkinat tarjoavat EB:lle hyviä kasvumahdollisuuksia lähivuosina. Molemmissa liiketoimintasegmenteissä tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja jatkaa hyvää kannattavuuskehitystä vuosina 2015 - 2017. Vuonna 2015 tavoitteenamme on kasvattaa EB:n liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta.

EB:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman Elektrobit Oyj:n osittaisjakautumisesta ja Wireless-liiketoimintasegmentin listaamisesta pörssiin Bittium Oyj nimisenä yhtiönä. Mikäli 11.6.2015 koolle kutsuttu ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy suunnitelman, jakautuminen astuu voimaan 30.6.2015. Automotive-liiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön, jonka listaus Nasdaq Helsingissä jatkuu ennallaan.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Vuonna 2015 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa, 2014). Liikevaihdon odotetaan kasvavan nopeammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 12,5 %, 2014).  

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).

Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014).  

Liikevoittoa koskevat ohjaukset eivät sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2,5 - 3 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 7.5.2015 klo 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebExin kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

ELEKTROBIT OYJ (EB)

Elektrobit (EB) on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com


ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2015

EB:n tammi-maaliskuun 2015 liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia 64,3 miljoonaan euroon (liikevaihto 51,7 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa sisältäen suunniteltuun osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 31,1 prosenttia 49,1 miljoonaan euroon (37,5 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liikevaihto kasvoi laajalti koko segmentissä sen eri osa-alueilla, mukaan lukien yhteisesti omistettu yritys e.solutions GmbH. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa, sisältäen osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liikevoitto oli 6,2 % liikevaihdosta (7,7 % tammi-maaliskuu 2014). Edellisvuodesta hieman alentuneen liikevoittoprosentin pääsyinä olivat eräiden asiakasprojektien suunniteltua suuremmat kulut ja kasvaneet tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon (14,2 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 4,5 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa sisältäen osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio -1,1 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liiketuloksen paraneminen oli parantuneen myyntikatteen ansiota.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3 2015

3 kk
1-3 2014

3 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
  Liikevaihto 64,3 51,7
  Liikevoitto / -tappio 3,4 1,9
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,0
  Tulos ennen veroja 3,0 1,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1,8 1,7
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA    
KAUDEN TULOS 1,8 1,7
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,1 1,6
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 1,8 1,7
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 3,1 1,6
  Määräysvallattomille omistajille    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,014 0,013
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 10,9 miljoonaa euroa (-5,7 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014).
 • Nettokassavirta oli 7,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014).
 • Omavaraisuusaste oli 65,0 % (64,8 %, 31.3.2014).
 • Nettovelkaantumisaste oli -43,2 % (-37,2 %, 31.3.2014).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

  1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14
Liikevaihto 64,3 67,8 52,5 52,2 51,7
Liikevoitto /-tappio 3,4 7,2 4,6 3,1 1,9
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,7 7,8 3,5 3,1 1,9
Tulos ennen veroja 3,0 6,5 4,2 2,8 1,9
Katsauskauden tulos 1,8 6,4 2,6 1,8 1,7

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

EB:n vuoden 2014 ja vuoden 2015 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

 • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä,
 • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Wireless-liiketoimintasegmentissä, jotka aiheutuivat henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä, ja
 • yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa suunniteltuun osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

49,1

0,0

3,0
 

51,6

0,0

5,4
 

42,5

0,0

3,5
 

39,8

0,0

4,2
 

37,5

0,0

2,9
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

15,1

0,1

0,3
 

16,1

0,2

2,0
 

10,0

0,1

1,1
 

12,4

0,0

-0,9
 

14,2

0,0

-1,1
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
 

 

0,1
 

 

-0,2
 

 

-0,0
 

 

-0,2
 

 

0,1
Konserni yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
 

64,3

3,4
 

67,8

7,2
 

52,5

4,6
 

52,2

3,1
 

51,7

1,9

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  1Q 15

 
4Q 14

 
3Q 14

 
2Q 14

 
1Q 14

 
Aasia 3,0

4,7%
2,1

3,1 %
2,6

5,0 %
1,8

3,5 %
2,5

4,9 %
Amerikat 10,2

15,8%
10,1

14,9 %
7,6

14,5 %
6,6

12,7 %
7,2

13,8 %
Eurooppa 51,1

79,5%
55,6

82,0 %
42,3

80,6 %
43,8

83,8 %
42,0

81,3 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

2.1.2015 Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Technologies Oy osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. Birdstep Technology Oy tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (2.1.2015 alkaen SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 tammi-syyskuun liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 19 työntekijää ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 2,0 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö raportoidaan osana EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä vuoden 2015 alusta alkaen.

Tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan e.solutions GmbH:n (e.solutions) komponenttitoimittaja, Parrot SA (Parrot), haki välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa. e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 26.1.2015 välisenä aikana yhteensä 95 366 uutta osaketta. Merkintähinta, 61 719,94 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.2.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131 588 510 osaketta.

Elektrobitin Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. EB:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015.  

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2015 TAMMI-MAALISKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita, ohjelmistojen tuotekehityspalveluita ja ohjelmistojen suunnittelutyökaluja autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Ohjelmistojamme käytetään autojen sisäisissä, korkeita turvallisuusvaatimuksia täyttävissä järjestelmissä (Car Infrastructure), ajamista avustavissa järjestelmissä (Driver Assistance, DA) sekä viihde- ja viestintäratkaisuissa (Infotainment), kuten navigaatio- ja käyttöliittymäteknologiat (Human Machine Interface, HMI). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista avustavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. e.solutions GmbH konsolidoidaan EB-konserniin suhteellista yhdistelytapaa käyttäen.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys tammi-maaliskuussa 2015

Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 31,1 prosenttia 49,1 miljoonaan euroon (37,5 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liikevaihto kasvoi laajalti koko segmentissä sen eri osa-alueilla, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa sisältäen osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liikevoitto oli 6,2 % liikevaihdosta (7,7 % tammi-maaliskuu 2014). Edellisvuodesta hieman alentuneen liikevoittoprosentin pääsyinä olivat eräiden asiakasprojektien suunniteltua suuremmat kulut ja kasvaneet tuotekehityskulut.

Tuotekehitysinvestoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 3,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2014). Kasvaneet tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääosin tulevaisuuden verkottuneiden autojen ja automaattisen ajamisen vaatimiin tuoteominaisuuksiin ja teknologioihin.

Tammikuussa EB avasi auto-ohjelmistojen kehityskeskuksen San Franciscon lahden alueelle laajentaakseen ja vahvistaakseen tietoliikenneyhteyksin varustettuihin autoihin ja autonomiseen ajamiseen liittyvää ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystään. EB Automotive Innovation Lab keskittyy langattomin yhteyksin varustettujen autojen ja autonomisen ajamisen edistämiseen liittyvien ohjelmistoratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.

CES 2015 -messuilla Las Vegasissa EB demonstroi auto-ohjelmistojaan konseptiautossa ja esittelyautossa yhdessä kumppaninsa BlackBerryn tytäryhtiön QNX Software Systemsin sekä muiden autovalmistajien ja kumppanien kanssa. QNX ja EB esittelivät turvallisen ja mukavan ajamisen visiota kahdessa edistyneessä esittelyautossa, joihin oli integroitu uusinta navigointi- ja ajamista avustavaa teknologiaa (ADAS), ja jotka tarjosivat messuvieraille ainutlaatuisen tilaisuuden "koeajaa" automaattisilla turvaominaisuuksilla varustettuja seuraavan sukupolven autoja.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 2-4 % vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) sekä Euler Hermesin ennusteiden mukaan. Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja -palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2015. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2015 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua vuonna 2015 ja sen jälkeen:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen avulla autonvalmistajat voivat myös erottautua kilpailijoistaan mm. seuraavilla alueilla: mukavuus ja turvallisuus, tiedonkulku ja viihde, voimansiirto ja viestintä. Elektroniikkaosien ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan tavoitteena autojen innovoinnin nopeuttaminen, laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen. Nämä markkinatrendit antavat EB:lle ohjelmistotoimittajana mahdollisuuden työskennellä suoraan suurten autovalmistajien kanssa tarjoten heille ohjelmistojen tuotekehityspalveluita, ohjelmistotuotteita ja työkaluja heidän yksilöllisten vaatimustensa mukaisesti. EB tarjoaa myös ohjelmistojen integrointipalveluita eri toimittajien tarjoamien ohjelmistosovellusten ja -moduulien yhdistämiseksi.
 • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä automallien ja niiden varianttien kasvavan määrän hallintaa. Ohjelmistoalustojen määrä kasvaa, ja niiden tuotekehitysohjelmat tulevat kansainvälisiksi pitäen sisällään tuotteiden lokalisoinnin kaikille alueille.
 • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä.
 • EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH kehittää korkealaatuisia viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoratkaisuja Volkswagen-konsernin automalleihin. Ohjelmistokehitys jatkuu ja uusia e.solutions:in kehittämiä ohjelmistoja on tulossa toimitusten käynnistysvaiheeseen useisiin Volkswagen-konsernin automalleihin vuoden 2015 aikana.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden tuottamia käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa. Tämän odotetaan luovan jatkuvaa kysyntää viihde- ja viestintäohjelmistojen kehittämiselle ja ohjelmistojen kehitystyökaluille, kuten EB GUIDE:lle.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance). Nämä tekijät lisäävät kysyntää ohjelmistojen integrointipalveluille.
 • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendi ja merkittävä investointialue. Tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja ja entistä automatisoidumpia ajojärjestelmiä, noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille, IoT- markkinoille (Internet of Things) sekä teollisuuden käyttöön. Langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa, EB tarjoaa tuotekehityspalveluita perustuen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin. Lisäksi EB tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat: vaativaan tietoturvallisuus- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu EB Tough Mobile LTE -älypuhelin, taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetut EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmä ja EB Tough VoIP -tuotteet sekä EB Tactical LTE Access Point -liityntäratkaisu. EB:n tuotealustoja ovat EB Special Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB IoT Device Platform langattomilla yhteyksillä ja erilaisilla sensoreilla varustettujen tuotteiden kehittämiseen. EB SafeMove -ohjelmisto mahdollistaa turvalliset ja saumattomat tietoliikenneyhteydet.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys tammi-maaliskuussa 2015

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2015 tammi-maaliskuussa kasvoi 7,6 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon (14,2 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 4,5 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa sisältäen osittaisjakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio -1,1 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014). Liiketuloksen paraneminen oli parantuneen myyntikatteen ansiota.

Tuotekehitysinvestoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2014). T&K-investoinnit kasvoivat viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ja laitealustojen kehittämiseen.

Tammikuussa EB vahvisti turvallisuusteknologian osaamistaan ostamalla norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta SafeMove-liiketoiminnan, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. EB:n tuoteportfolio laajeni aiempien tietoturvallisten laiteratkaisujen lisäksi myös dataliikenteen salaukseen. SafeMove-ohjelmistoa voidaan soveltaa useissa EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteissa ja tuotealustoissa, kuten EB Tough Mobile -älypuhelimessa ja EB IoT Device Platform -laitealustassa sekä puolustusteknologian tuotteissa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 2,0 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö raportoidaan osana EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä vuoden 2015 alusta alkaen.

Helmikuussa EB julkaisi EB IoT Device Platform -laitealustaansa tietoturvaratkaisun, joka mahdollistaa turvalliset yhteydet IoT-laitteesta asiakkaan pilvipalveluihin. Marraskuussa julkaistun kompaktin ja tehokkaan laitealustan pohjalta voi kehittää monenlaisia langattomalla yhteydellä ja erilaisilla sensoreilla varustettuja tuotteita puettavien laitteiden (Wearable), terveysteknologian, koneiden välisen viestinnän ja teollisen internetin markkinoille. Laitealustaan lisätty tietoturvaohjelmisto turvaa laitteet verkkohyökkäyksiltä sekä suojaa yhteydet laitteiden ja palveluiden välillä. Tämä kokonaisratkaisu mahdollistaa turvallisen langattoman sensoriverkon rakentamisen niin teollisuudessa, terveydenhoidossa kuin älykkäissä rakennuksissa.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille ja jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä EB osallistui useille messuille esitellen taktisen viestinnän tuotteitaan ja ratkaisujaan, tietoturvallista EB Tough Mobile LTE-älypuhelintaan, EB IoT Device Platform -tuotealustansa ja EB SafeMove -ohjelmistoansa. Näitä messuja olivat IDEX 2015 -messut Abu Dhabissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Mobile World Congress 2015 -messut Barcelonassa Espanjassa, UK Health Week 2015 -messut Lontoossa, Englannissa, CeBIT 2015 -messut Hannoverissa, Saksassa, ja Mobile Government Summit 2015 -konferenssi Lontoossa, Englannissa.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille ja viestintämoduuleille. Vuonna 2014 julkistettu EB Tough Mobile -älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja turvapuhelinmarkkinassa.
 • EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
 • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. EB SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän EB:n tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoille.
 • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää EB:n IoT-tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille teollisuuden ja kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laitteita, kuten erilaisia "Wearables" -laitteita urheiluun ja vapaa-aikaan sekä teollisuuden langattomia sovelluksia, joilla yhdistetään laitteita Internetpalveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna.  Tästä huolimatta kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille näillä markkinoilla odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 EB jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä ja tuotteiden ja palveluiden toimituksia, ja odottaa saavansa puolustusmarkkinoille suunnatuille tuotteilleen päänavauskauppoja kansainvälisiltä markkinoilta.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin ja Wireless-liiketoimintasegmentissä puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2015 tammi-maaliskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 5,8 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014) vastaten 9,0 prosenttia liikevaihdosta (7,9 prosenttia, tammi-maaliskuu 2014). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 3,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 2,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,2 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014), ja nämä aktivoinnit koskivat Wireless-liiketoimintasegmentissä tehtyjä T&K-investointeja. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa maaliskuun 2015 lopussa oli 13,0 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa, 31.03.2014), josta merkittävä osa liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli -5,2 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2014).

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Vuonna 2015 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa, 2014). Liikevaihdon odotetaan kasvavan nopeammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 12,5 %, 2014).  

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).

Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014). 

Liikevoittoa koskevat ohjaukset eivät sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2,5 - 3 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Jakautumisen voimaantulon edellytyksenä on, että Elektrobit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen. Jakautumiseen liittyy erinäisiä riskejä, jotka tullaan esittämään arviolta kesäkuun alussa 2015 julkistettavassa jakautumisesitteessä.

EB on kertonut pörssitiedotteessaan 2.5.2015, että Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö, Elektrobit Wireless Communications Oy ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmen satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien Android-pohjaisten mobiililaitteiden kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Kehityssopimus sisältää yleisesti alalla käytettyjä irtisanomisehtoja, jotka esimerkiksi antavat SCT:lle mahdollisuuden irtisanoa sopimus lyhyellä varoitusajalla maksamalla tästä aiheutuvat projektin alasajokustannukset. Tähän kehitystyöhön sisältyy myös tyypillisiä kiinteähintaisten hankkeiden riskejä kuten projektin toteutus ja hallinta sovitussa aikataulussa ja suunnitelluilla resursseilla.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2014. Lisätietoja EB:tä
koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

31.03.2015 taseen lukuja on verrattu 31.12.2014 taseeseen (miljoonaa euroa).

  31.03.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat 51,3 48,8
Lyhytaikaiset varat 121,1 118,0
Varat yhteensä 172,4 166,8
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 84,0 80,5
Oma pääoma yhteensä 97,0 93,4
Pitkäaikaiset velat 8,1 7,6
Lyhytaikaiset velat 67,4 65,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 172,4 166,8

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +5,6 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos +6,7 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -1,4 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +10,9miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -4,1 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta +0,4 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos +7,3 miljoonaa euroa

Sitoutuneen käyttöpääoman pieneneminen katsauskauden aikana johtui pääosin korottomien saamisten pienenemisestä.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 69,0 miljoonaa euroa (72,5 miljoonaa euroa 31.12.2014). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 62,8 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 20,6 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 2,2 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 8,7 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,2 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,1 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,5 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 65,0 prosenttia (62,3 prosenttia 31.12.2014).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 50,6 miljoonaa euroa (43,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 3,3 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2015 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1859 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa 451 henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1868 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 459 työntekijää (1804 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 380 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2014 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 10.2.2015 - 31.3.2015 välisenä aikana yhteensä 671 514 uutta osaketta. Merkintähinta, 440 074,86 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 14.4.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132 260 024 osaketta.

29.4.2015 Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Elektrobit julkisti 2.5.2015, että Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö, Elektrobit Wireless Communications Oy (EB) ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmen Android-pohjaisen satelliitti- ja maanpäällisessä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Nämä kolme laitetta perustuvat EB:n erikoislaitealustaan (EB Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta. Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). EB:n liikevaihto kertyy kehitystyön etenemisen mukaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja yli puolet sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana. Sopimuksesta odotettu liikevaihto oli jo otettu huomioon vuoden 2015 ohjauksessa, eikä sopimus näin ollen aiheuttanut muutoksia vuoden 2015 ohjaukseen, joka on julkaistu helmikuun 19. päivänä 2015 Elektrobit Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteessa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle ja
päätti seuraavista asioista:

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli perjantai 24.4.2015.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,50 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat on kutsuttu yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja ohjeet kokoukseen osallistumiseen ovat yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.elektrobit.com . Loput hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle julkaistaan viimeistään 21.5.2015.

Oulu 19.2.2015
Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB)

tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-Maaliskuu 2015

(Tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKEVAIHTO 64,3 51,7 224,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,6 4,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1   0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,9 -5,1 -16,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35,7 -31,4 -125,6
Poistot -2,2 -2,2 -8,7
Liiketoiminnan muut kulut -18,2 -11,8 -61,5
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,4 1,9 16,8
Rahoituskulut (netto) -0,5 0,0 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA 3,0 1,9 15,5
Tuloverot -1,1 -0,2 -3,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,8 1,7 12,3
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista     0,2
KAUDEN TULOS 1,8 1,7 12,5
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät     -0,8
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi     0,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 1,2 -0,1 0,9
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,2 -0,1 0,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,1 1,6 12,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 1,8 1,7 12,5
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 3,1 1,6 12,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,014 0,013 0,094
  Laimennettu 0,014 0,013 0,093
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton     0,002
  Laimennettu     0,002
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,014 0,013 0,096
  Laimennettu 0,014 0,013 0,095
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 131 549 130 378 130 975
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 132 252 131 290 131 663

KONSERNITASE (MEUR)  31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,8 9,3 10,7
  Liikearvo 20,6 19,4 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 18,2 14,8 17,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,5 1,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 51,3 45,1 48,8
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 1,6 0,9 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,0 55,3 72,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 21,1 20,8 21,0
  Rahavarat 29,4 21,8 22,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 121,1 98,8 118,0
VARAT YHTEENSÄ 172,4 144,0 166,8
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,6 24,8 25,1
  Muuntoerot 2,8 0,5 1,5
  Kertyneet voittovarat 55,7 45,4 53,8
  Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä 97,0 83,7 93,4
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 0,8 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 3,0 2,1 3,0
  Varaukset 0,2 0,5 0,2
  Korolliset velat 4,1 3,0 3,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8,1 6,1 7,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat 59,9 43,5 58,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,2   0,2
  Varaukset 2,7 2,3 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4,6 8,3 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 67,4 54,1 65,8
Velat yhteensä 75,4 60,3 73,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 172,4 144,0 166,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,8 1,7 12,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista     0,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu 3,8 2,8 14,9
Käyttöpääoman muutokset 6,7 -9,4 -12,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,6 -0,0 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,2 0,1 0,4
Muut rahoituserät     0,0
Maksetut välittömät verot -1,0 -0,9 -3,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 10,9 -5,7 10,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,8    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,9 -0,5 -3,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,4 -0,5 -5,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0    
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -4,1 -1,0 -9,2
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot 0,5 0,3 0,6
Lainojen nostot 3,4 6,7 19,4
Lainojen takaisinmaksut -3,0 -0,3 -16,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,5 -0,5 -1,8
Maksetut osingot ja pääomanpalautus     -2,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 0,4 6,2 -1,0
       
RAHAVAROJEN MUUTOS 7,3 -0,5 0,3
Rahavarat tilikauden alussa 43,3 43,0 43,0
Rahavarat tilikauden lopussa 50,6 42,5 43,3LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)  
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       1,7   1,7
  Muuntoerot     -0,1     -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä     -0,1 1,7   1,6
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Toteutetut osakeoptiot   0,3       0,3
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,0   0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,3   0,0   0,3
Muut erät       0,1   0,1
Oma pääoma 31.3.2014 12,9 24,8 0,5 45,4   83,7

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8   93,4
Laaja tulos            
  Kauden tulos       1,8   1,8
  Muuntoerot     1,2     1,2
Kauden laaja tulos yhteensä     1,2 1,8   3,1
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Toteutetut osakeoptiot   0,5       0,5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,5       0,5
Muut erät       -0,0   -0,0
Oma pääoma 31.03.2015 12,9 25,6 2,8 55,7   97,0

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osvuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Elektrobit Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2014 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2015 voimaan tulleita Elektrobit Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 49,1 37,5 171,4
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 49,1 37,5 171,4
       
  Liikevoitto (-tappio) 3,0 2,9 16,0
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 15,1 14,2 52,7
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,0 0,3
  Liikevaihto yhteensä 15,3 14,2 53,0
       
  Liikevoitto (-tappio) 0,3 -1,1 1,0
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen      
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 0,1 -0,2
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,1 -0,0 -0,3
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 64,3 51,7 224,1
  Liikevoitto (-tappio) 3,4 1,9 16,8

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 51,1 42,0 183,6
  Amerikat 10,2 7,2 31,5
  Aasia 3,0 2,5 9,0
Liikevaihto yhteensä 64,3 51,7 224,1

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä 0,7 0,4 1,9

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-3/2015

3kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
LIIKEVAIHTO 64,3 67,8 52,5 52,2 51,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,8 1,1 1,1 0,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,0 0,1  
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,9 -5,8 -1,9 -3,6 -5,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35,7 -34,0 -29,8 -30,5 -31,4
Poistot -2,2 -2,4 -2,1 -2,1 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -18,2 -20,2 -15,2 -14,2 -11,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,4 7,2 4,6 3,1 1,9
Rahoituskulut (netto) -0,5 -0,7 -0,4 -0,3 0,0
TULOS ENNEN VEROJA 3,0 6,5 4,2 2,8 1,9
Tuloverot -1,1 -0,4 -1,6 -1,0 -0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,8 6,1 2,6 1,8 1,7
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   0,2      
KAUDEN TULOS 1,8 6,4 2,6 1,8 1,7
Kauden muut laajan tuloksen erät 1,2 -0,1 0,2 0,3 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,1 6,3 2,8 2,1 1,6
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 1,8 6,4 2,6 1,8 1,7
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 3,1 6,3 2,8 2,1 1,6
  Määräysvallattomille omistajille          

KONSERNITASE (MEUR) 31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,8 10,7 9,2 9,1 9,3
  Liikearvo 20,6 19,3 19,4 19,4 19,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 18,2 17,0 16,8 14,7 14,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 51,3 48,8 47,1 44,9 45,1
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,6 2,2 1,5 1,0 0,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,0 72,5 60,9 71,6 55,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

  muut rahoitusvarat
 

21,1
 

21,0
 

20,9
 

20,9
 

20,8
  Rahavarat 29,4 22,3 19,8 10,0 21,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 121,1 118,0 103,1 103,5 98,8
VARAT YHTEENSÄ 172,4 166,8 150,2 148,4 144,0
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,6 25,1 24,9 24,9 24,8
  Muuntoerot 2,8 1,5 1,0 0,8 0,5
  Kertyneet voittovarat 55,7 53,8 47,0 44,7 45,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus          
Oma pääoma yhteensä 97,0 93,4 85,9 83,3 83,7
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 3,0 3,0 2,2 2,1 2,1
  Varaukset 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5
  Korolliset velat 4,1 3,8 3,0 2,9 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8,1 7,6 5,9 5,8 6,1
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat 59,9 58,5 51,2 45,4 43,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

  kirjattavat rahoitusvelat
 

0,2
 

0,2
 

0,4
 

  0,0
 
  Varaukset 2,7 2,6 2,5 3,0 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4,6 4,5 4,3 10,9 8,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 67,4 65,8 58,3 59,3 54,1
Velat yhteensä 75,4 73,4 64,3 65,1 60,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 172,4 166,8 150,2 148,4 144,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 1-3/2015

3 kk
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 10,9 5,4 20,5 -9,7 -5,7
  Investointien nettorahavirta -4,1 -2,6 -3,9 -1,7 -1,0
  Rahoituksen nettorahavirta 0,4 -0,2 -6,7 -0,3 6,2
  Rahavarojen muutos 7,3 2,5 9,8 -11,6 -0,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 64,3 51,7 224,1
Liikevoitto (-tappio) 3,4 1,9 16,8
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 5,3 3,7 7,5
Kauden tulos ennen veroja 3,0 1,9 15,5
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,6 3,8 6,9
Kauden tulos 1,8 1,7 12,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -41,9 -31,2 -35,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -43,2 -37,2 -37,4
Omavaraisuusaste, % 65,0 64,8 62,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 2,7 1,1 11,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1859 1663 1699
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1868 1661 1804
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 451 337 380
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 459 342 431

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014
Kauden lopussa 131 589 130 610 131 493
Keskimäärin kauden aikana 131 549 130 378 130 975
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 132 252 131 290 131 663
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3kk
1-12/2014

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,014 0,013 0,094
  Laimennettu 0,014 0,013 0,093
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton     0,002
  Laimennettu     0,002
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,014 0,013 0,096
  Laimennettu 0,014 0,013 0,095
       
Oma pääoma *) / osake 0,74 0,64 0,71
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2015

3 kk
1-3/2014

3 kk
1-12/2014

12 kk
Ylin kurssi 5,03 3,23 3,83
Alin kurssi 3,27 2,46 2,30
Keskikurssi 4,18 2,77 2,85
Päätöskurssi 3,90 2,59 3,36
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 513,2 338,3 441,8
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 93,8 68,3 188,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 22 441 24 685 66 019
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 17,1 18,9 50,4

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 1,0 18,0 1,0
Takaukset 6,7 14,1 6,4
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 7,1 7,4 7,2
  Myöhemmin erääntyvät 12,6 16,5 13,0
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,6 0,8 2,1
  Myöhemmin erääntyvät 0,5 0,5 0,7
       
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 2,6 2,1 2,6
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014
Termiinit      
  Käypä arvo -0,0 0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 2,0 6,0 3,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,1 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 6,0 5,5 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
Käypä arvo -0,2 -0,0 -0,1
Kohde-etuuden arvo 12,0 10,0 10,0