Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit (EB) kehittää mobiililaitteita Mexsat -satelliittiviestintäjärjestelmään Meksikoon

Toukokuu 02, 2015

Elektrobit (EB) kehittää mobiililaitteita Mexsat -satelliittiviestintäjärjestelmään Meksikoon


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 2.5.2015, kello 10.00

Elektrobit (EB) kehittää mobiililaitteita Mexsat -satelliittiviestintäjärjestelmään Meksikoon

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö, Elektrobit Wireless Communications Oy (EB) ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n Mexsat-järjestelmään. Nämä kolme laitetta ovat satelliitti- ja maanpäällisessä verkkossa käytettävät kosketusnäytöllinen älypuhelin ja lujatekoinen puhelin, sekä lujatekoinen perus-satelliittipuhelin. Mobiililaitteet perustuvat EB:n erikoislaitealustaan (EB Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta.

Tuotekehityssopimuksen arvo on noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa toukokuun 1, 2015 valuuttakurssin mukaan). EB:n liikevaihto kertyy kehitystyön etenemisen mukaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja yli puolet sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana. Sopimuksesta odotettu liikevaihto on jo otettu huomioon vuoden 2015 ohjauksessa, eikä sopimus näin ollen aiheuta muutoksia vuoden 2015 ohjaukseen, joka on julkaistu helmikuun 19. päivänä 2015 Elektrobit Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteessa.

Tämä kehityssopimus sisältää pienen määrän toimituksia kaikkien kolmen eri mobiililaitteen prototyyppejä. Olettaen, että kehitystyö etenee suunnitellusti, nämä puhelimet ovat valmiita varsinaisiin tuotetoimituksiin vuoden 2017 alkupuolella. Tuotetoimituksia koskevia tilauksia ei kuitenkaan sisälly tähän sopimukseen ja niistä on tehtävä erillinen sopimus osapuolten välille.

Mexsat-ohjelma on Meksikon valtion ohjelma, jolla tuotetaan satelliittiviestintäpalveluita Meksikoon ja sen merialueille, mukaan lukien Meksikonlahti ja Tyynimeri. Mexsat-järjestelmä koostuu kahdesta eri palvelusta: liikkuva viestintäjärjestelmä, jota varten on kaksi satelliittia ja niiden maanpäälliset verkon osat, sekä kiinteä viestintäjärjestelmä, jossa on yksi satelliitti ja erityinen kuljetustenseurantalaitteisto. Viestintäjärjestelmät ja laitteet on suunniteltu Meksikon hallinnolle ja ministeriöille sekä kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen toimijoille.

"SCT:n päätös valita EB kehittämään nämä uudet mobiililaitteet osoittaa laitealustamme ja osaamisemme kilpailukyvyn satelliitti- ja maanpäällisverkoissa toimivien pienten mobiililaitteiden kehittämisessä. Laitteissa tulee olemaan kaupallisten älypuhelimien ominaisuuksia, ja ne tulevat perustumaan EB:n laitealustaan, jossa on tehostettuja turvallisuusominaisuuksia. Erikoismobiililaitteidemme useat eri vaihtoehdot viestintäyhteyksille tekevät EB:stä houkuttelevan yhteistyökumppanin yrityksille ja viranomaisille kansallisen turvallisuuden ja tietoturvallisten laitteiden markkinoilla. Näille markkinoille olemme tuomassa myös Android-pohjaisen tietoturvallisen EB Tough Mobile -älypuhelimen," sanoo Hannu Huttunen, EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin johtaja.

Kehityssopimuksessa SCT ja EB ovat sopineet, että EB:n tekemässä kehitystyössä syntyvät kaikki immateriaalioikeudet ovat EB:n omaisuutta, mutta SCT voi käyttää niitä hyväkseen lisensiointisopimuksen kautta. Kehityssopimus sisältää yleisesti alalla käytettyjä irtisanomisehtoja, jotka esimerkiksi antavat SCT:lle mahdollisuuden irtisanoa sopimus lyhyellä varoitusajalla maksamalla tästä aiheutuvat projektin alasajokustannukset. Lisätietoa EB:n liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy: http://www.elektrobit.com/sijoittajat/hallinto-_ja_ohjausjarjestelma/sisainen_valvonta_ja_riskienhallinta

Oulu, 2.5.2015

Elektrobit Oyj
Toimitusjohtaja
Jukka Harju

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Wireless-liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB:n Specialized Device Platform
EB:n Specialized Device Platform on monipuolinen tuotealusta, joka hyödyntää massamarkkinoille tarkoitettujen ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen mukanaan tuomia mittakaavaetuja. Laitealustan avulla yritykset pystyvät pienentämään tuotekehitysriskiään ja tuomaan markkinoille täysin räätälöityjä mobiililaitteita (esim. moduuli-, älypuhelin-, tabletti- ja älykellosegmenteissä) entistä nopeammin. Wireless Innovation Forum myönsi "Technology of the Year" -palkinnon vuonna 2011. Alusta on tuotteistettu viranomais-, turvallisuus-, teollisuus- ja älykellomarkkinoille. http://www.elektrobit.com/special_device_platform Yksi tuotealustaan perustuva tuote on EB Tough Mobile, tietoturvallinen älypuhelin. http://www.elektrobit.com/EBToughMobile

Mexsat-ohjelma
Mexsat-ohjelma on Meksikon valtion ohjelma jolla halutaan tuottaa satelliitti viestintä palveluita Meksikoon ja sen merialueille, mukaan lukien Meksikonlahti ja Tyynimeri. Mexsat-järjestelmä koostuu kahdesta eri palvelusta: mobiiliviestintäjärjestelmä, jota varten on kaksi satelliittia (Centenario ja Morelos 3) ja niiden maanpäälliset verkonosat, sekä kiinteä viestintäjärjestelmä, jossa on yksi satelliitti (Bicentenario) ja erityinen kuljetusten seurantalaitteisto. Satelliitti Bicentenario laukaistiin taivaalle joulukuussa 2012, ja satelliitit Centenario ja Morelos 3 on tarkoitus laukaista vuosina 2015 ja 2016.