Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Parrot SA on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista Elektrobit Oyj:n (EB) ja Audin yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan vaatiakseen hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta toimituss...

Tammikuu 09, 2015

Parrot SA on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista Elektrobit Oyj:n (EB) ja Audin yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan vaatiakseen hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta toimituss...


Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 9. tammikuuta 2015 kello 20.30

Parrot SA on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista Elektrobit Oyj:n (EB) ja Audin yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan vaatiakseen hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta toimitussopimukseen liittyen

Elektrobit Oyj:n (EB) saaman tiedon mukaan e.solutions GmbH:n (e.solutions) komponenttitoimittaja, Parrot SA (Parrot), on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta tällä hetkellä noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa.

e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta.

Kanne perustuu Parrotin väitteeseen siitä, että e.solutions olisi rikkonut e.solutionsin ja Parrotin välistä toimitussopimusta olemalla tilaamatta Parrotin tuotteita e.solutionsin uutta viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmää varten. Parrot väittää myös, että e.solutionsin uusi viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmä loukkaa Parrotin immateriaalioikeuksia.

Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Parrot on aiemmin samaan sopimukseen liittyen nostanut kanteen e.solutionsia vastaan Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) EB:n 4.4.2014 julkistaman tiedotteen mukaisesti. Parrot jälkeenpäin peruutti korvauskanteensa EB:n 22.9.2014 julkistaman tiedotteen mukaisesti.

e.solutions GmbH on EB:n tytäryhtiön Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi AG:n tytäryhtiön Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) yhteisesti omistama yritys ja kehittää tällä hetkellä viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.

Oulu, 9.1.2015

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
CEO

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com