Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2017

Print Print this release
07. Marraskuuta 2017

Bittium tuo ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen uudessa vaiheessa jatkokehitettävän aaltomuodon toiminnallisuudet uusiin Bittium Tough SDR™ -radioihin

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 7.11.2017, kello 11.01

Bittium tuo ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen uudessa vaiheessa jatkokehitettävän aaltomuodon toiminnallisuudet uusiin Bittium Tough SDR™ -radioihin

Oulu, 7.11.2017 Bittium on osallisena ESSOR-ohjelmistoradiohanketta (European Secure Software defined Radio) jatkavassa Operational Capability 1 -vaiheessa (OC1), jossa kehitetään eri maiden joukkojen yhteisoperaatioihin tarkoitetun ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon (HDR WF) operatiivista suorituskykyä. Eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävien yritysten teollinen konsortio Alliance for ESSOR (a4ESSOR) ja ESSOR-hankkeeseen osallistuvia maita edustava OCCAR-organisaatio (Organisation for Joint Armament Cooperation, Organisation Conjointe de Coopération en Matière d’Armement) ovat allekirjoittaneet OC1-vaihetta koskevan sopimuksen ja siitä on tiedotettu aiemmin tänään.

ESSOR HDR WF -aaltomuoto on myös osana Bittiumin uusia Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradiopohjaisia taktisia radioita, Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradio ja Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradio, ja mahdollistaa näin laajakaistaisen tiedonsiirron, yhteistoiminnan ja suoran kommunikaation eri maiden joukkojen välillä kansainvälisissä operaatioissa jo taisteluryhmä- ja taisteluajoneuvotasolta alkaen. ESSOR HDR WF -aaltomuodon operatiivisen suorituskyvyn kehittämisvaiheen myötä nämä uudet toiminnallisuudet tuodaan myös saataville Bittium Tough SDR -radioperheeseen.

Bittium Tough SDR -tuotteissa voidaan käyttää aina joustavasti tarkoituksenmukaisinta, tilanteeseen ja tehtävään sopivaa aaltomuotoa, kuten ESSOR HDR WF -aaltomuoto, Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuoto ja Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuoto. Ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja mahdollistaa saman laitteen käytön eri maantieteellisillä alueilla. Usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

ESSOR OC1-vaiheen kesto on 45 kuukautta ja se on arvoltaan noin 50 miljoonaa euroa. Sopimuksen arvo jakautuu OC1-vaiheen keston mukaisesti ja viiden kehitystyötä tekevän yrityksen, Bittium, Indra, Leonardo, Radmor ja Thales, kesken. Sopimus ei muuta Bittiumin 10.10.2017 julkistamaa vuotta 2017 koskevaa taloudellista ohjausta.

Lisätietoja Tough SDR -tuotteista: www.bittium.com/BittiumToughSDRHandheld ja www.bittium.com/BittiumToughSDRVehicular

ESSOR

ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa. Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta ovat rahoittaneet Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen valtiot. Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -yhteisyritys, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Teollisuutta edustavien osapuolten konsortioon kuuluvat Bittium Suomesta, Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta ja Thales Ranskasta. Hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti päätökseen vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa hanke tuotti ja validoi sekä eurooppalaisen laajakaistaisen aaltomuodon että ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittelyn, joka on portattu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Aaltomuodon yhteentoimivuuskyvykkyyttä ja toiminnallisuuksia on demonstroitu eri kansallisilla radioalustoilla eri yhteyksissä vuoden 2016 aikana ja demonstroinnit jatkuvat OC1-vaiheen aikana.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa kaikista moderneimpia tuotteita ja ratkaisuja taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com