Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2017

Print Print this release
07. Marraskuuta 2017

ESSOR-hanke (European Secure SOftware defined Radio) jatkuu operatiivisen suorituskyvyn kehittämisvaiheella

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 7.11.2017, kello 11.00

ESSOR-hanke (European Secure SOftware defined Radio) jatkuu operatiivisen suorituskyvyn kehittämisvaiheella

Oulu, 7.11.2017 Eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävien yritysten teollinen konsortio a4ESSOR (Alliance for ESSOR, European Secure SOftware defined Radio) on tehnyt sopimuksen ESSOR-hankkeeseen osallistuvia maita edustavan OCCAR-organisaation (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement) kanssa ESSOR-hankkeen Operational Capability 1 -operatiivisen suorituskyvyn kehittämisvaiheen (OC1) aloittamisesta. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet marraskuun 2.päivä Bonnissa a4ESSORin puheenjohtaja Lino Laganà ja OCCARin johtaja Arturo Alfonso-Meiriño.

ESSOR OC1-vaiheen tavoitteena on parantaa ESSOR-hankkeen aiemmassa vaiheessa kehitetyn ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon (HDR WF) operatiivista suorituskykyä, jotta voidaan kattaa taistelukentän taktisen tiedonsiirron korkeimmatkin vaatimukset suorituskyvyn ja tietoturvan suhteen. OC1-vaiheessa määritellään myös perusteet HDR WF -aaltomuodon elinkaaren hallinnoinnille operatiivisessa käytössä.

“ESSOR OC1 on tärkeä askel rakennettaessa yhteistä eurooppalaista maanpuolustuksen kyvykkyyttä. Näemme tässä merkittävät eurooppalaiset teolliset toimijat työskentelemässä yhdessä puolustusmarkkinassa ja yhdistämässä osaamisensa sekä uusimmat teknologiat yhteistä tuotetta ja tavoitetta varten”, sanoo Lino Laganà, a4ESSORin puheenjohtaja.

OC1-vaiheen kesto on 45 kuukautta ja sopimuksen arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Toimeksianto hankkeen jatkumiselle ja OCCARin toimimiselle sopimuksen solmivana osapuolena on tullut viideltä osallistujavaltiolta, jotka ovat Suomi, Ranska, Italia, Puola ja Espanja. Hankkeen OC1-vaihe tullaan suorittamaan yhteistyössä a4ESSOR -teollisen konsortion jäsenten Bittium, Indra, Leonardo, Radmor ja Thalesin kesken.

Vuodesta 2009 alkaen ESSOR-hankkeessa on kehitetty eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa sen operatiivista käyttöä varten eri maiden välisissä yhteisoperaatioissa. Hankkeen aiempi vaihe on jo todistanut monikansallisen teollisen kehitysyhteistyön toimimisen ja laajakaistaisen aaltomuodon käyttämisen usealla a4ESSOR -teolliseen konsortioon osallistuvan yrityksen eri radioalustoilla. ESSOR HDR WF -aaltomuotoa on demonstroitu useassa yhteydessä ja eri olosuhteissa, ja lopulta aaltomuodon kyvykkyyttä ja toiminnallisuuksia demonstroitiin onnistuneesti kenttäolosuhteissa. Tällä todennettiin sitä kuinka Euroopan eri maiden maavoimat voivat kommunikoida toistensa kanssa saumattomasti maiden välisissä sotilasyhteisoperaatioissa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä, riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin käyttää.

ESSOR

ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa. Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta ovat rahoittaneet Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen valtiot. Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -yhteisyritys, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Teollisuutta edustavien osapuolten konsortioon kuuluvat Bittium Suomesta, Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta ja Thales Ranskasta. Hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti päätökseen vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa hanke tuotti ja validoi sekä eurooppalaisen laajakaistaisen aaltomuodon että ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittelyn, joka on portattu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Aaltomuodon yhtyeentoimivuutta ja toiminnallisuuksia on demonstroitu eri kansallisilla radioalustoilla eri yhteyksissä vuoden 2016 aikana ja demonstroinnit jatkuvat OC1-vaiheen aikana.

Lisätietoja:

Bittium

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Indra

Indran viestintä ja lehdistösuhteet
Puh. +34 91 480 97 05
Email: indraprensa(a)indracompany.com

Leonardo

Flavia Negretti
Lehdistösuhteet
Puh. +39 334 6378422
Email: flavia.negretti(a)leonardocompany.com

Radmor

Tomasz Gil
ESSOR projektipäällikkö
Tel. +48 58 76 55 610 / +48 603 993 390
Email: tomasz.gil(a)radmor.com.pl

Thales

Justine Degez
Mediasuhteet, Land Defence
Puh. +33 6 89 34 53 09
Email: justine.degez(a)thalesgroup.com

a4ESSOR SAS

Tri Lino Laganà
Puheenjohtaja
Puh. +33 (0)1 4613 2730
Email: lino.lagana(a)leonardocompany.com

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa kaikista moderneimpia tuotteita ja ratkaisuja taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Indra

Indra on yksi tärkeistä globaaleista konsultointi- ja teknologia-alan yrityksistä, pää IT-yritys Espanjassa ja teknologiakumppani asiakkaidensa liiketoiminnan ydintoiminnoissa ympäri maailman. Indra tarjoaa kattavan valikoiman omia ratkaisujaan ja huipputason palveluja, jotka tuovat teknologista lisäarvoa. Tämä lisäksi Indran toimintakulttuuri on luotettava, joustava ja sopeutuu asiakkaiden tarpeisiin. Indra on maailman johtava kokonaisteknologiaratkaisujen kehittäjä puolustus- ja turvallisuus-, kuljetus- ja liikenne-, energia- ja teollisuus-, tietoliikenne- ja media-, rahoituspalvelu-, vaaliprosessi- ja julkisen hallinnon sekä terveydenhuollon aloilla, ja Minsait-yksikkönsä kautta Indra tarttuu digitaalisen muutoksen haasteisiin. Vuonna 2016, Indran liikevaihto oli 2 709 miljoonaa euroa, yritys työllisti 34 000 ammattilaista, oli läsnä 46 maassa ja myyntiorganisaatio toimi yli 140 maassa. Indran hankittua Tecnocomin, vuoden 2016 yhdistetty liikevaihto nousi yli 3 200 miljoonaan euroon ja työntekijöitä oli kaikkiaan lähes 40 000. www.indracompany.com/en

Leonardo

Leonardo on maailman kymmenen johtavan yrityksen joukossa ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla, ja on Italian tärkein teollinen yritys. Yhtenä kokonaisuutena tammikuusta 2016 lähtien toiminut yritys on jakautunut seitsemään divisioonaan (Helicopters; Aero-structures; Airborne & Space Systems; Land & Naval Defence Electronics; Defence Systems; Security & Information Systems) ja toimii maailman kilpailluimmilla kansanvälisillä markkinoilla hyödyntäen johtajuuttaan eri teknologialueilla ja tuotteissa. Leonardo (LDO) on listattuna Milanon pörssissä, ja vuonna 2016 Leonardo saavutti konsernitasolla 12 miljardin euron liikevaihdon. Leonardolla on merkittävä teollinen rooli Italiassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Puolassa. www.leonardocompany.com

Radmor

RADMOR S.A on osa WB Groupia, joka on suurin puolalainen yksityinen pääomasijoittaja puolustusteollisuudessa. RADMOR suunnittelee, valmistaa ja toimittaa nykyaikaisia radioviestintäratkaisuja armeijalle ja virkamiehille. Yritys harjoittaa puolustus- ja turvallisuustoimintaa Puolan valtiolle valmistamalla sotilasradioita ja jakamalla siviiliradioita. RADMOR tuotteet mahdollistavat erilaisten johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmien rakentamisen. Puolan armeija ja viranomaiset ovat RADMORin tärkeimpiä asiakkaita. Nykyään RADMOR on Puolan armeijan VHF-radioiden päätoimittaja.

Yritys tarjoaa myös nykyaikaisen ratkaisun ”XXI vuosisadan sotilas” -konseptiin. RADMOR on suunnitellut ohjelmistoradioperheen nimeltä COMP@N. Useat eri aaltomuodot, jotka mahdollistavat integroinnin IP-verkkoihin samanaikaiseen datan ja äänen siirtoon voidaan toteuttaa yhdessä laitealustalla. Aaltomuoto voidaan luoda RADMORin toimesta, tai suunnitella asiakkaan tarpeiden mukaisesti. www.radmor.com.pl/eng

Thales

Thales on maailmanlaajuisesti toimiva teknologinen johtaja ilmailu-, kuljetus-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla. Thalesilla on 64 000 työntekijää 56 maassa, ja Thalesin liikevaihto vuonna 2016 oli 14,9 miljardia euroa. Thales työllistää yli 25 000 insinööriä ja tutkijaa, ja omaa yksilöllisen kyvyn suunnitella ja ottaa käyttöön laitteita, järjestelmiä ja palveluja, joiden avulla vastataan kaikkein haastavimpiin turvallisuusvaatimuksiin. Yrityksen poikkeuksellinen kansainvälisyys mahdollistaa työskentelyn asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä ympäri maailman. https://www.thalesgroup.com /en

a4ESSOR SAS

a4ESSOR S.A.S on kuuden EU-alueen johtavan taktisia tiedonsiirtojärjestelmiä tarjoavan yrityksen (Bittium Wireless Ltd, Indra Sistemas S.A., Saab AB, Leonardo S.p.a, Radmor S.A., Thales Communications & Security S.A.S) muodostama yhteisyritys. Yritys on perustettu hallinnoimaan OCCAR-EA:n myöntämää ESSOR-ohjelmistoradiosopimusta (European Secure SOftware defined Radio) ja edistämään ESSOR-tuotteiden tunnettuutta ohjelmistoradioiden parissa toimiville sidosryhmille. a4ESSOR S.A.S toimii Ranskan lainsäädännön alaisuudessa ja yrityksen rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa 4 avenue des Louvresses, 92 230 Gennevilliers.