Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2017

Print Print this release
08. Elokuuta 2017

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Suomen Puolustusvoimat ovat solmineet aiesopimuksen uusien taktisten radioiden hankinnasta

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 8.8.2017, kello 15.00

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Suomen Puolustusvoimat ovat solmineet aiesopimuksen uusien ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden hankinnasta

Oulussa, 8.8.2017 – Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Suomen Puolustusvoimat ovat solmineet aiesopimuksen uusien ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden hankinnasta ja sen valmistelusta. Aiesopimus koskee uuden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradioita ja Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradioita.

Tuotteilla on tarkoitus uudistaa Puolustusvoimien olemassa olevaa kenttäradiokantaa moderneilla ohjelmistoradiopohjaisilla, laajakaistaisen tiedonsiirron radioilla tukemaan uudistettua taistelutapaa. Taktiset radiot ovat yhteensopivia Puolustusvoimilla jo käytössä olevan Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa.

Aiesopimuksen mukaisesti Bittium kehittää tuotteet omana tuotekehitysinvestointina ja Puolustusvoimat tukee kehitystyötä varmistamalla tuotteiden soveltuvuuden heidän käyttötarkoituksiinsa sekä valmistelemalla hankintaa.

Aiesopimus ei sido osapuolia hankintasopimuksen tekemiseen. Hankintasopimus vaatii Puolustusministeriön myönteisen hankintapäätöksen, jonka perusteella Bittium ja Puolustusvoimat solmisivat erillisen hankintasopimuksen. Aiesopimuksen mukaan, täysimääräisesti toteutuessaan, hankintasopimuksen kokonaisarvo olisi arviolta 130 miljoonaa euroa jakautuen noin 10 vuoden ajalle. Aiesopimus on voimassa sitovan hankintasopimuksen voimaanastumiseen tai 31.12.2019 saakka. Toteutuessaan täysimääräisenä hankinnalla olisi merkittävä vaikutus Bittiumin liikevaihtoon vuodesta 2019 eteenpäin. Aiesopimus ei muuta yhtiön 2016 tilinpäätöstiedotteessaan 20.2.2017 julkistamaa vuotta 2017 koskevaa taloudellista näkymää.

Aiesopimus on jatkoa Puolustusvoimien ja Bittiumin pitkäaikaiselle yhteistyölle Puolustusvoimien johtamisjärjestelmien suorituskyvyn ja sitä tukevan ohjelmistoradioteknologian kehittämisessä.

”Aiesopimus perustuu Valtioneuvoston periaatepäätökseen Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta sekä Puolustusvoimien teknologiastrategiaan. Sopimuksen avulla Puolustusvoimat edistää kansallisesti kriittisten teknologioiden kehittämistä ja huoltovarmuutta. Yhteistyössä pääsemme määrittelemään seuraavan sukupolven taktisten radioiden ominaisuuksia ja varmistamme mahdollisuuden hankkia suorituskyvyltään ainutlaatuinen järjestelmä liikkuvien joukkojen johtamiseen ja tilannekuvan muodostamiseen taistelukentällä", kertoo eversti Petri Lammi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksesta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Puolustusvoimien aiesopimuksen muodossa antamasta luottamuksesta. Puolustusvoimat on teknisesti hyvin edistyksellinen ja vaativa yhteistyökumppani ja pidämme tätä uutta askelta pitkäaikaisessa yhteistyössämme todisteena osaamisemme korkeasta laadusta. Uusi Bittium Tough SDR -taktinen ohjelmistoradioperhe laajentaa tarjontamme taktisten radioiden markkinoilla. Uudella tarjonnallamme voimme palvella paremmin kotimaista asiakastamme ja olemme samalla kilpailukykyisempiä myös kansainvälisessä markkinassa”, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen.

Aiesopimuksen kohteena olevat uudet Bittium Tough SDR -tuotteet ja niihin liittyvät tuotekehitysinvestoinnit ovat osa Bittiumin 24.11.2016 julkistaman strategian mukaista tavoitetta laajentaa tuotevalikoimaa taktisessa kommunikaatiossa kasvattamalla merkittävästi investointeja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuonna 2017. Investoinnit on siten huomioitu yhtiön vuodelle 2017 julkistamassa taloudellisessa näkymässä. Investoinnit tulevat tuottamaan pitkällä ajanjaksolla puolustus- ja viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti, joten yhtiö suunnittelee aktivoivansa tuotekehityskulut valtaosiltaan taseeseen. Yhtiö julkaisee huomenna 9.8.2017 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2017.

Bittium Tough SDR™ -tuoteperhe

Uuteen Bittium Tough SDR -tuoteperheeseen kuuluvat yksittäisen sotilaan käyttöön tarkoitettu Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradio ja kiinteästi asennettava Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradio. Radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata) organisaation kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavamman yhteyden avulla.

Bittium Tough SDR -tuotteissa voidaan käyttää aina joustavasti tarkoituksenmukaisinta, tilanteeseen ja tehtävään sopivaa aaltomuotoa, kuten Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuoto, ESSOR HDRWF -aaltomuoto ja Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuoto. Ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja mahdollistaa saman laitteen käytön eri maantieteellisillä alueilla. Usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Pienikokoiset ja kustannustehokkaat radiot on suunniteltu kestämään vaativimmatkin olosuhteet ja niiden asennettavuus eri ympäristöihin on helppoa. Laitteiden käyttö on yksinkertaista ja ne tarjoavat monipuoliset liitynnät muiden laitteiden liittämiseen. Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehityksessä on huomioitu tiukat tietoturvavaatimukset ja tuotteet ovat helposti räätälöitävissä kansallisilla salausalgoritmeilla.

Lisätietoja tuotteista: www.bittium.com/BittiumToughSDRHandheld ja www.bittium.com/BittiumToughSDRVehicular

Oulu, 8.8.2017
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Marraskuusta 2016 alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com