Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
04. Joulukuuta 2018

Bittium Oyj:n taktinen runkoverkko osaksi Itävallan puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmää

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 4.12.2018, kello 16:00

Bittium Oyj:n taktinen runkoverkko osaksi Itävallan puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmää

Oulu, 4.12.2018 – Bittium tiedotti 23.11.2018, että sen yhteistyökumppani, itävaltalainen informaatioteknologia-alan yritys Kapsch BusinessCom AG oli saanut tiedon Itävallan puolustushallinnolta (Bundesministerium für Landesverteidigung, BMLV), että se tulisi valituksi Itävallan puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmäuudistuksen toimittajaksi, mikäli kilpailutuksen hävinneet osapuolet eivät seuraavan 10 päivän mittaisena valitusaikana valittaisi. Tällainen prosessi on tyypillinen julkisten hallintojen tarjouskilpailuissa. 10 päivän valitusaika on nyt ohi eikä valituksia ole tullut. Sopimuksen allekirjoitus on aikataulutettu joulukuulle 2018.

Merkittävänä osana Kapsch BusinessComin tarjousta on Bittiumin taktisen tiedonsiirron tuotteita, kuten järjestelmän ytimeksi tuleva Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmä sekä Bittium Tough Comnode™ ja Bittium Tough VoIP™ -tuotteet.

Bittiumin osuus tarjouksen kokonaisarvosta on noin 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tuotetoimitusten arvioidaan ajoittuvan vuosille 2019–2021 siten, että pääosan liikevaihdosta arvioidaan tulevan vuosina 2020 ja 2021. Tilaus ei muuta Bittiumin 8.8.2018 puolivuosikatsauksessaan julkistamaa vuotta 2018 koskevaa taloudellista ohjausta.

Oulussa 4. joulukuuta, 2018

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista: www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperhe

Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin. Tuoteperheeseen kuuluva Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuote yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjien väliset puhelut samaan verkkoon, mikä parantaa merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa

Lisätietoja Bittium Tough VoIP -tuotteista: www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tough_voip   

Bittium Tough Comnode™

Bittium Tough Comnode -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -päätelaite tarjoaa taktisen puheverkon SIP-palvelintoiminnot (Session Initiation Protocol) myös kaupallisille VoIP-päätelaitteille sekä mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja Bittium Tough Comnode -laitteesta: www.bittium.com/BittiumToughComnode

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)