Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
01. Marraskuuta 2018

Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ EKG-mittalaitetta, Bittium FastFix™ tarraelektrodia, sydänanalyysiohjelmistoja, sekä neurologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Medica -messuilla

Lehdistötiedote     

Vapaa julkaistavaksi 1.11.2018, kello 13.30

Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ EKG-mittalaitetta, Bittium FastFix™ tarraelektrodia, sydänanalyysiohjelmistoja, sekä neurologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Medica -messuilla

Oulu, 1.11.2018 – Bittium esittelee innovatiivisia kardiologian ja neurologian tuotteitaan ja ratkaisujaan lääketieteen johtavilla kansainvälisillä messuilla Medica 2018:ssa, joka järjestetään Düsseldorfissa, Saksassa, 12.-15. marraskuuta 2018. Tapahtumassa Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ EKG-mittalaitetta, Bittium FastFix™ -tarraelektrodia sydämen sähköisen toiminnan mittaamiseen, Bittium Cardiac Navigator™ -ohjelmistoa pitkäaikaisen Holter EKG-tallennuksen tarkkaan analysointiin, Bittium Cardiac Explorer™ -ohjelmistoa tapahtumapohjaisen EKG-tallennuksen analysointiin, Bittium Cardiac Rehabilitation System™ sydänkuntoutuksen reaaliaikaiseen tarkkailuun käytettävää ratkaisua, reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan (EEG) monitorointiin tarkoitettu langaton Bittium BrainStatus™ - EEG-vahvistin ja elektrodipanta, sekä aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettua Bittium NeurOne™ EEG/ERP -laitteistoa.

Uudet vesitiiviit Bittium Faros 180 ja Bittium Faros 360 EKG-mittalaitteet yhdessä Bittium FastFix -tarraelektrodien kanssa helpottavat potilaan elämää pitkäkestoisen (3-30 päivää) EKG-tallennuksen aikana. Bittium Faros EKG-mittalaite yhdessä Bittium Fastfix -tarraelektrodin kanssa on tarkoitettu EKG-mittaukseen ilman EKG-kaapeleita. Rintaan kiinnitettävää tarraelektrodia voidaan käyttää 3-7 vuorokauden ajan kerrallaan, jonka jälkeen mittausta voidaan jatkaa korvaamalla tarraelektrodi uudella. Sydämen sähköisen toiminnan mittaukset vesitiiviillä Bittium Faros EKG-mittalaitteilla ja Bittium FastFix tarraelektrodeilla mahdollistavat mitattavalle henkilölle urheilun ja peseytymisen ilman että laitteita tarvitsee ottaa pois ja näin ollen keskeyttää mittaus. Bittium Faros EKG-mittalaitteet toimivat myös langattomina EKG-lähettiminä Bluetooth -teknologialla.

Lisäksi tapahtumassa Bittium esittelee Cerenion Oy:n kanssa yhteistyöhankkeessa kehitettävää kokonaisvaltaista ratkaisua tehopotilaiden aivotoiminnan mittaukseen. Siinä aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuun langattomaan Bittium BrainStatus™ - EEG-laitteeseen yhdistetään Cerenionin innovatiivinen C-Trend™ -analyysi, joka auttaa arvioimaan tehopotilaan aivotoimintaa yhden helposti seurattavan C-Trend indeksin avulla. Ratkaisun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä teho-osastolla.

Tapahtumassa esiteltäviä tuotteita ja ratkaisuja ovat:

  • Bittium Faros on monipuolinen vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt ja se mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG -mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin.
    Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros -laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.
  • Bittium Cardiac Rehabilitation System on sydänkuntoutukseen käytettävä ratkaisu, jolla voidaan reaaliajassa tarkkailla jopa 16 potilasta samanaikaisesti. Ratkaisu tarjoaa turvallisuutta ja tehokkuutta sydänkuntoutusohjelmaan näyttämällä reaaliaikaisesti jokaisen potilaan harjoituksenaikaisen sykkeen, EKG-käyrän sekä ST-tason muutokset. Langattoman teknologian käyttö mahdollistaa vapauden valita erilaisia harjoituksia monenlaisissa harjoitusympäristöissä.
  • Bittium Cardiac Navigator on täysin uudenlainen ohjelmistoratkaisu kliiniseen Holter EKG-tallennusten analysointiin. Sen käyttäjäystävällinen ja informatiivinen tiedon esitystapa sekä intuitiiviset analyysityökalut helpottavat ja tehostavat useita päiviä kestävien EKG-mittausten analysointia. Bittium Cardiac Navigator on suunniteltu pidempien mittausten tehokkaaseen läpikäyntiin lyhyessä ajassa ja siten nopeuttamaan lopullisen diagnoosin tekemistä.
  • Bittium Cardiac Explorer tarjoaa nopean ja joustavan työskentelytavan tiiviin tapahtumapohjaisen EKG-rytmihäiriöanalyysin toteuttamiseen. Ohjelmiston suurimmat edut ovat aina tarvittaessa saatavilla oleva koko mittausdata, täydet mahdollisuudet käsitellä laitteen tunnistamia tapahtumia, täysi kontrolli päättää raportoinnin sisällöstä sekä mahdollisuus analysoida rajoittamaton määrä mittausdataa.
  • Bittium BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG-vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan Bittium BrainStatus -elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsiakohtauksien (status epilepticus) ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. Bittium BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalan sisällä ja mahdollistaa näin potilaan hoitoprosessin nopeuttamisen. Bittium BrainStatus -laitetta voidaan käyttää langattomaan reaaliaikaiseen EEG -etämonitorointiin tai tietoja voidaan tallentaa laitteen muistiin.
  • Bittium BrainStatus ja Cerenion C-Trend yhdessä ovat maailman ensimmäinen käytännöllinen menetelmä tehohoidon potilaiden aivotoiminnan mittaamiseen. C-Trend -teknologialla pyritään selvittämään aivojen tila yksinkertaisena ja helposti tulkittavana lukuarvona. Bittium BrainStatus mittaa ja monitoroi aivojen EEG-signaalin ja C-Trend tulkitsee signaalin yksinkertaiseksi lukuarvoksi hyödyntämällä kehittyneitä koneosaamisen algoritmeja ja tekoälyä.
  • Bittium NeurOne on maailman tarkimpia ja nopeimpia EEG -mittalaitteita kliiniseen ja tutkimuskäyttöön. Bittium NeurOne-järjestelmä mahdollistaa synkronoitujen ryhmämittausten toteuttamisen esimerkiksi erilaisissa psykologisissa tutkimuksissa jopa 30 henkilölle samanaikaisesti. Järjestelmä soveltuu käyttöön yhdessä transkraniaalisten magneettistimulaattoreiden kanssa (TMS-EEG) ja sen käyttö magneettikuvauksien aikana on mahdollista (fMRI-EEG).

Bittiumin tuotteisiin voi tutustua messuosastolla 9C15.

Lisätietoja tarjonnasta: https://www.bittium.com/products_services/medical


Lisätietoja:


Arto Pietilä
Medical Technologies-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com