Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
08. Elokuuta 2018

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 8.8.2018, kello 8.00

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Tammi-kesäkuun 2018 liikevaihto kasvoi ja liiketappio pieneni, koko vuoden liiketulosta koskevaa ohjausta täsmennetty

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto nousi 4,3 prosenttia edellisvuodesta 28,3 miljoonaan euroon (27,1 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi merkittävästi 11,8 miljoonaan euroon (7,2 miljoonaa euroa, 1H 2017) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta laski 16,5 miljoonaan euroon (19,7 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Liiketappio oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Nettokassavirta oli -32,4 miljoonaa euroa (-21,5 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli -0,8 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,022 euroa (kauden tulos -2,4 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,067 euroa, 1H 2017).

KONSERNI (MEUR) 1-6/2018 1-6/2017
6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 28,3 27,1
Liikevaihdon muutos-% 4,3 % -12,8 %
KÄYTTÖKATE 1,3 -0,9
Käyttökate % liikevaihdosta 4,7 % -3,3 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,8 -2,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -2,9 % -10,2 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -0,8 -2,4
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 30,5 73,4
OMAVARAISUUSASTE (%) 84,4 % 87,8 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,022 -0,067

Tässä raportissa Bittium käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista. Bittium käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Tammi-kesäkuun 2018 liikevaihtomme kasvoi 4,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 28,3 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus kasvoi merkittävästi ja oli 11,8 miljoonaa euroa, mikä oli 4,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tuotepohjainen liikevaihto syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmien tuotetoimituksista, Bittium Tough Mobile ja Mexsat -puhelimien tuotetoimituksista sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista. Lisäksi liikevaihtoa syntyi biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksista.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski ennakoidusti ja oli 16,5 miljoonaa euroa, mikä oli 3,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättyminen vuonna 2017.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla saimme kaksi merkittävää kauppaa. Suomen Puolustusvoimat tilasivat taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Tilaus oli arvoltaan 14,3 miljoonaa euroa ja osa aiemmin Suomen Puolustusvoimien kanssa tehtyä puitesopimusta. Toinen merkittävä kauppa syntyi, kun teimme erään johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa kolme vuotta kattavan merkittävän toimitussopimuksen, jonka mukaan toimitamme heille sydämen mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja Bittium Faros™ 360 ja räätälöityjä Bittium Faros™ 360 EKG-mittalaitteita. Täysimääräisesti toteutuessaan sopimuksen kokonaisarvo on 21 miljoonaa yhdysvaltain dollaria.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti investointeja tuoteliiketoimintaan. Tuotekehityspanostukset omien tuotteiden ja tuotealustojen kehitykseen kasvoivat huomattavasti ja olivat 37,4 prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Jatkoimme myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden edelleen kehittämistä. Tulemme lisäämään jatkossa panostuksia myös myyntiin ja markkinointiin.

Nettokassavirta oli -32,4 miljoonaa euroa. Nettokassavirran negatiivisuuteen vaikutti vaihto-omaisuusvaraston ja myyntisaamisten kasvu, jotka nostivat nettokäyttöpääoman määrää 9,3 miljoonalla eurolla. Nettokassavirta sisältää lisäksi 7,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun.

Yhtiön liiketappio pieneni -0,8 miljoonaan euroon. Liiketappio pieneni kasvaneen myynnin ja pienentyneiden kiinteiden kulujen ansiosta.

Tulemme jatkamaan investointeja orgaanisen kasvun mahdollistamiseksi sekä epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja palvelualueilla.

Vuoden 2018 näkymät

Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen luovat kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittiumilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Bittium investoi merkittävästi omien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja tavoitteena on kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa.

Bittium täsmentää odotuksiaan kokovuoden 2018 liiketuloksen kehityksestä ja arvioi koko vuoden liiketuloksen olevan positiivinen. Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuoden 2018 liikevoiton tasoon tulee vaikuttamaan edelleen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi vuonna 2017 aloitetut panostukset. Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Aiemmin julkaistut näkymät: Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (-6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuoden 2018 liikevoiton tasoon tulee vaikuttamaan edelleen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi vuonna 2017 aloitetut panostukset.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 8.8.2018 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 11.00. Puhelinkokoukseen voi liittyä soittamalla numeroon +358 9 81 71 04 95. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa https://bittium.videosync.fi/2018-08-08-bittium-half-year-financial-report . Puhelinkokouksen kieli on englanti. Webcast on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa ja liiketappio -6,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com


Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2018

Bittiumin tammi-kesäkuun 2018 liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia edellisvuodesta 28,3 miljoonaan euroon (27,1 miljoonaa euroa, 1H 2017).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi merkittävästi 11,8 miljoonaan euroon (7,2 miljoonaa euroa, 1H 2017). Se syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmien tuotetoimituksista, Bittium Tough Mobile ja Mexsat -puhelimien tuotetoimituksista sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista ja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksista.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta laski odotetusti ja oli 16,5 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa, 1H 2017). Liikevaihdon alentumiseen vaikutti yhä vuonna 2017 päättynyt yhteistyö merkittävän kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistaja-asiakkaan kanssa. Bittium on voittanut uusia langattomien tuotteiden kehityspalveluprojekteja, mutta niistä saatu liikevaihto ei ole kuitenkaan pystynyt korvaamaan kokonaisuudessaan menetettyä palvelupohjaista liikevaihtoa.

Liiketappio oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa, 1H 2017). Liiketappion pienenemiseen vaikutti kasvanut liikevaihto ja pienentynet kiinteät kulut.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6 2018 1-6/2017
6kk 6kk
   Liikevaihto 28,3 27,1
   Liikevoitto / -tappio -0,8 -2,8
   Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,3
   Tulos ennen veroja -0,8 -2,4
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -0,8 -2,4
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 1,3
KAUDEN TULOS -0,8 -1,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,8 -1,2
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -0,8 -1,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -0,8 -1,2
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR -0,022 -0,067
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -10,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa, 1H 2017).

 • Nettokassavirta oli -32,4 miljoonaa euroa. Nettokassavirran negatiivisuuteen vaikutti vaihto-omaisuusvaraston ja myyntisaamisten kasvu, jotka nostivat nettokäyttöpääoman määrää 9,3 miljoonalla eurolla. Nettokassavirta sisältää lisäksi 7,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-21,5 miljoonaa euroa, 1H 2017, sisältäen 10,7 miljoonan euron osingonmaksun sekä investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).

 • Omavaraisuusaste oli 84,4 prosenttia (87,8 prosenttia, 30.6.2017).

 • Nettovelkaantumisaste oli -27,9 prosenttia (-60,6 prosenttia, 30.6.2017).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 1H/18 2H/17 1H/17 2H/16
Liikevaihto 28,3 24,5 27,1 33,1
Liikevoitto /-tappio -0,8 -3,4 -2,8 1,9
Tulos ennen veroja -0,8 -3,4 -2,4 2,2
Katsauskauden tulos -0,8 -2,4 -2,4 2,6

 

TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 1H/18 2H/17 1H/17 2H/16
Tuoteliikevaihto 11,8 9,1 7,2 6,6
41,8 % 37,2 % 26,5 % 20,0 %
Palveluliikevaihto 16,5 15,2 19,7 26,3
58,2 % 62,0 % 72,7 % 79,4 %
Muu liikevaihto 0,2 0,2 0,2
0,8% 0,7 % 0,7 %

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 1H/18 2H/17 1H/17 2H/16
Aasia 0,5 1,0 0,3 0,2
1,7 % 4,2 % 1,1 % 0,7 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,0 1,4 4,5 6,7
10,6 % 5,8 % 16,4 % 20,2 %
Eurooppa 24,8 22,0 22,4 26,2
87,7 % 90,0 % 82,5 % 79,1 %

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-kesäkuussa 2018 investoinnit olivat 37,4 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä ja erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Vuonna 2017 Bittium aloitti ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehittämisen. Tuoteperheeseen kuuluvat Bittium Tough SDR Handheld -käsiradio ja Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradio. Lisäksi Bittium jatkoi tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -älypuhelimen kehitystä sekä sen seuraavan sukupolven tutkimusta ja tuotekehitystä. Investointeja jatkettiin myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden edelleen kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehitysmenot koostuvat taktisen kommunikaation käsi- ja ajoneuvoradioiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista sekä Bittium Tough Mobile -älypuhelimen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista. Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan valtaosiltaan perustuen hyödykkeiden tuotantomääriin.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT, MEUR 1-6 2018 1-6 2017
6 kk 6 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 10,6 6,4
Aktivoitu taseeseen -7,4 -2,3
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,1 0,2
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 3,3 4,3
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 37,4 % 23,7 %

 

AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-6 2018 1-6 2017
6 kk 6kk
Hankintameno kauden alussa 11,9 6,4
Lisäykset kauden aikana 7,4 2,3
Liiketoimintojen hankinta
Kauden poistot -0,1 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19,1 8,5

Liiketoiminnan kehittyminen tammi-kesäkuussa 2018

18.1. Bittium kertoi saaneensa Meksikon valtion viranomaisilta ensimmäiset tilaukset satelliittiviestintäjärjestelmään kehitetyistä mobiililaitteista. Tuotetilaukset koskivat vuonna 2015 aloitetussa tuotekehitysprojektissa kehitettyjä laitteita. Tuotekehitysvaihe saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden 2017 aikana ja laitteet ovat nyt volyymituotannossa. Näiden ensimmäisten tilausten kokonaisarvo oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja laitteet toimitettiin asiakkaille vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Mobiililaitteiden valmistus tapahtuu Suomessa.

Lisäksi Bittium kertoi avanneensa Meksikoon toimipisteen, joka mahdollistaa korkealaatuisen asiakastuen paikallisille asiakkaille sekä auttaa edistämään myyntiä ja markkinointia Meksikossa ja muissa Latinalaisen Amerikan maissa. Meksikon toimipisteen vetäjäksi nimitettiin Fernando Castillo, jolla on pitkä kokemus Meksikon viranomaismarkkinasta.

1.-2.2. Bittium esitteli uusimpia taktisen tiedonsiirron tuotteitaan puolustusalan Mobile Deployable Communications -tapahtumassa Varsovassa, Puolassa.

13.2. Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy ja johtava yhdysvaltalainen etämonitorointipalveluita tarjoava yritys tekivät kolme vuotta kattavan toimitussopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa sydämen mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja Bittium Faros™ 360 ja räätälöityjä Bittium Faros™ 360 EKG-mittalaitteita. Lisäksi Bittium toimittaa Bittium Faros-mittalaitteiden kiinnittämiseen käytettäviä -kertakäyttöisiä tarraelektrodeja. Täysimääräisesti toteutuessaan sopimuksen kokonaisarvo on 21 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 17,1 miljoonaa euroa helmikuun 12, 2018 valuuttakurssin mukaan). Bittiumin liikevaihto kertyy toimitusten etenemisen mukaan vuosien 2018, 2019, 2020 ja 2021 aikana tuotetoimitusten etenemisestä riippuen, ja niiden arvioidaan painottuvan vuoteen 2019 ja 2020. Tämä sopimus ei muuttanut yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia näkymiä.

9.3. Kliiniseen Holter-EKG -tallennusten analysointiin tarkoitettu Bittium Cardiac Navigator™ -ohjelmistoratkaisu sai lääkintälaitehyväksynnän Euroopassa. Hyväksyntä mahdollistaa kardiologeille Bittium Cardiac Navigator -ohjelmistoratkaisun käytön Bittium Faros EKG-mittalaitteilla tehtävien Holter-EKG -tallennuksien virallisissa analyyseissa. Bittium Cardiac Navigator -ohjelmistoratkaisun käyttäjäystävällinen ja informatiivinen EKG-tiedon esitystapa sekä intuitiiviset analyysityökalut tekevät ohjelmistosta helppokäyttöisen ja tehokkaan analysoitaessa useita päiviä kestäneitä EKG-mittauksia. Ohjelmiston avulla mittauksista saadaan Holter-EKG -analyysille tyypillistä tietoa sydämen sähköisestä toiminnasta, sekä erityisesti rytmihäiriöistä ja muista poikkeavista tapahtumista. Bittium Cardiac Navigator on suunniteltu pidempien mittausten tehokkaaseen läpikäyntiin lyhyessä ajassa ja siten nopeuttamaan lopullisen diagnoosin tekemistä.

13.-14.3. Bittium esitteli innovatiivisia IoT (Internet of Things) -tuotekehityspalveluitaan sekä terveysteknologian tuotteitaan Wearable Technology Show -messuilla, jotka järjestettiin ExCeLissä Lontoossa, Englannissa.

18.-20.3. Bittium esitteli innovatiivisia kardiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan EHRA 2018 -tapahtumassa, joka järjestettiin Barcelonassa, Espanjassa.

20.-21.3. Bittium esitteli tietoturvallista Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelinta ja innovatiivista Bittium Tough Mobile HybridX -ratkaisua British APCO -viranomaismessuilla Coventryssa, Isossa-Britanniassa.

Uusi Bittium Tough Mobile HybridX -ratkaisu tuo Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle uuden käyttöliittymän ja uusia toiminnallisuuksia, jotka ovat erittäin hyödyllisiä vaativassa viranomaiskäytössä. Bittium Tough Mobile HybridX -taktinen ratkaisu yhdistää tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -älypuhelimen ja toiminnallisen HybridX-lisälaitteen. HybridX-lisälaite integroidaan Bittium Tough Mobileen ja kokonaisuus liitetään viranomaiskäytössä olevaan PMR-erillisverkon (Private Mobile Radio) radioon, kuten TETRA tai P25.

28.3. Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Medanalytics Oy ja RemoteA Oy allekirjoittivat sopimuksen liiketoimintakaupasta, jonka mukaan Bittium Medanalytics Oy osti RemoteA:n lääketieteen etälausuntopalvelualustan ja siihen liitettyjen lääketieteellisten mittalaitteiden ja liityntöjen tuoteoikeudet. Kaupan myötä Bittiumin tarjonta laajeni sydämen ja aivojen sähköisen toiminnan mittaamisesta ja monitoroinnista uniapnean mittaamiseen ja monitorointiin. Lisäksi palvelualustaan on liitetty kolmannen osapuolen verenpainemittari ja järjestelmään on mahdollista liittää myös muita mittalaitteita. Etälausuntopalvelualustan kautta potilaista kerättyjä biosignaalitietoja voidaan siirtää verkon yli ja se toimii alustana potilaiden mittausdatalle ja asiantuntijoiden lausunnoille. Liiketoimintakaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittium Oyj:n vuoden 2018 taloudelliseen ohjaukseen. Osapuolet olivat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

13.4. Bittium kertoi saaneensa tilauksen Suomen Puolustusvoimilta koskien taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Tilaus oli arvoltaan 14,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilaus ei muuttanut vuoden 2018 taloudellista ohjausta. Tilaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien 9.8.2017 allekirjoittamaan puitesopimukseen, jonka mukaan Puolustusvoimat tilaa Bittiumilta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita vuosina 2018-2020. Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Nyt tilatut tuotteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2018 aikana. Puitesopimuksen kokonaisarvo on täysimääräisesti toteutuessaan kokonaisarvoltaan 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Bittium tiedotti puitesopimuksen allekirjoittamisesta 9.8.2017.

23.-27.4. Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile™ -älypuhelin oli mukana NATOn kyberosaamiskeskuksen (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE) järjestämässä Locked Shields 2018 -kyberpuolustusharjoituksessa, joka järjestettiin Tallinnassa, Virossa. Kyseessä oli maailman suurin ja monimutkaisin realistista skenaariota hyödyntävä kansainvälinen kyberpuolustusharjoitus, johon osallistui yhteensä yli 1000 asiantuntijaa 30 maasta. Vuosittainen harjoitus on ainutlaatuinen mahdollisuus kansallisille kyberpuolustuksen edustajille harjoitella kansallisten informaatiotekniikan järjestelmien ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista todenmukaisen kyberhyökkäyksen paineen alla.

15.-17.5. Bittium esitteli tietoturvallista Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelinta ja muita kriittisen viestintään tarkoitettuja tuotteita ja ratkaisuja Critical Communications World -tapahtumassa Berliinissä, Saksassa.

16.-18.5. Bittium esitteli innovatiivisia kardiologian ja neurotieteiden tuotteitaan ja ratkaisujaan European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2018 -tapahtumassa, joka järjestettiin Göteborgissa, Ruotsissa.

14-17.5. Bittium esitteli innovatiivisia IoT (Internet of Things) -suunnittelupalveluitaan ja ThingSpace LTE CAT-M1 IoT -referenssialustaa IoT World 2018 -tapahtumassa, joka järjestettiin Santa Clarassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Bittiumin IoT-suunnittelupalvelutarjonta vaihtelee teknologiakonsultoinnista kaupallisiin langattomiin laitteisiin. Bittium esitteli myös Verizonin kanssa yhteistyössä kehitettyä ThingSpace LTE CAT-M1 IoT -referenssialustaa. Alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) voivat käyttää referenssialustaa osana IoT-tuotteiden ja sovellusten kehittämiseen Verizonen ThingSpace Ready -ympäristössä. Bittium tarjoaa avoimen lähdekoodin laitesuunnitteludokumentit sekä tuottaa suunnittelupalveluja Verizonin ThingSpace -kehityskumppaneille.

15.5. Bittium kertoi saaneensa Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja niihin liittyvien tuotteiden ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Tilaus koskee Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevia Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmää ja taktisiin IP-puheluihin ja tiedonsiirtoon tarkoitettua Bittium Tough VoIP™ -järjestelmää ja niihin kuuluvia tuotteita. Tilaus koskee vuotta 2018 ja sisältää järjestelmien ja laitteiden teknisen tuen, ohjelmistotuen, järjestelmätukivalmiuden ylläpidon, järjestelmätuen hallinnan ja uusien toiminnallisuuksien kehittämisen. Tilaus oli arvoltaan 2,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilaus ei muuttanut Bittiumin vuoden 2018 taloudellista ohjausta.

22.-23.5. Bittium esitteli tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä Bittium SafeMove® -etäkäyttöratkaisujaan vesi- ja voimalaitoksille suunnatuilla Utility Week Live -messuilla Englannissa, Birminghamissa.

23.-24.5. Bittium esitteli tietoturvallista Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelinta ja siihen liittyviä Bittium Secure Suite™ - ja Bittium SafeMove® Analytics -tietoturvaratkaisuja Infosecurity Mexico -tapahtumassa Mexico Cityssä, Meksikossa.

29.-30.5. Bittium esitteli innovatiivisia IoT (Internet of Things) -tuotekehityspalveluitaan ja tietoturvallisia Bittium SafeMove® -etäkäyttöratkaisujaan Advanced Engineering -tapahtumassa, Messukeskuksessa, Helsingissä.

30.5. Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy ja Cerenion Oy käynnistivät yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on tuoda kehittynyt aivotoiminnan mittaus osaksi teho-osaston potilasmonitorointia. Hankkeen tavoitteena on tarjota tehopotilaiden aivotoiminnan mittaukseen kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuun langattomaan Bittium BrainStatus™ - EEG-laitteeseen yhdistetään Cerenionin innovatiivinen C Trend™ -indeksi, joka tulkitsee aivosähkökäyrää yhdeksi helpoksi lukuarvoksi hoitohenkilökunnan työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Äskettäin eurooppalaisen CE-lääkelaitehyväksynnän saanut langaton Bittium BrainStatus™ -EEG-vahvistin ja -elektrodipanta mahdollistavat korkealaatuisen EEG-signaalin nopean mittaamisen. Cerenion C-Trend™ -teknologian avulla signaali muunnetaan yhdeksi helpoksi lukuarvoksi, joka antaa tietoa potilaan aivojen tilasta suoraan sängyn vierellä ilman, että potilasta täytyy siirtää tai hänen hoitoaan muuttaa. Ensimmäisiä C-Trend-ominaisuudella varustettuja Bittium BrainStatus -tuotteita odotetaan tulevan markkinoille vuonna 2019.

12.-15.6. Bittium esitteli innovatiivisia neurotieteiden ja kardiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan 8th Mismatch Negativity conference (MMN) 2018 -tapahtumassa Helsingissä.

11.-15.6. Bittium esitteli uusia taktisia Bittium Tough SDR -radioita ja lanseerasi Bittium Tough VoIP Softphone -ohjelmistotuotteen puolustusalan Eurosatory -tapahtumassa Pariisissa, Ranskassa.

Bittium Tough VoIP Softphone™ on erityisesti taktiseen käyttöön tarkoitettu VoIP-ohjelmisto (Voice over Internet Protocol), jolla voi soittaa VoIP-puheluita, lähettää viestejä, pitää puhelinneuvotteluja ja jakaa työpöytäkuvaa taktisessa Bittium Tough VoIP Service™ -puhepalveluverkossa joko tietokoneella tai älypuhelimella. Taktisessa käytössä erittäin hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös puhepainike (Push-To-Talk, PTT) ja käytössä olevien kolmansien osapuolien kenttäradioiden (Combat Net Radio, CNR) etäohjaus ja niihin viestien lähettäminen Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkon ja Bittium Tough Comnode -päätelaitteen tai Bittium TAC WIN -järjestelmän reitittimen kautta (Radio over IP, RoIP).

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

13.2. Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy ja johtava yhdysvaltalainen etämonitorointipalveluita tarjoava yritys tekivät kolme vuotta kattavan toimitussopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa sydämen mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja Bittium Faros™ 360 ja räätälöityjä Bittium Faros™ 360 EKG-mittalaitteita. Lisäksi Bittium toimittaa Bittium Faros-mittalaitteiden kiinnittämiseen käytettäviä -kertakäyttöisiä tarraelektrodeja. Toteutuessaan täysimääräisenä sopimuksen kokonaisarvo on 21 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 17,1 miljoonaa euroa helmikuun 12, 2018 valuuttakurssin mukaan). Bittiumin liikevaihto kertyy toimitusten etenemisen mukaan vuosien 2018, 2019, 2020 ja 2021 aikana tuotetoimitusten etenemisestä riippuen, ja niiden arvioidaan painottuvan vuoteen 2019 ja 2020. Tämä sopimus ei muuttanut yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia näkymiä (julkaistu 9.8.2017 yhtiön puolivuosikatsauksessa tammi-kesäkuu 2017).

13.4. Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy sai tilauksen Suomen Puolustusvoimilta koskien taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Tilaus on arvoltaan 14,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilaus ei muuttanut Bittiumin 22.2.2018 tilinpäätöstiedotteessaan julkistamaa vuoden 2018 taloudellista ohjausta. Tilaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien 9.8.2017 allekirjoittamaan puitesopimukseen, jonka mukaan Puolustusvoimat tilaa Bittiumilta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita vuosina 2018-2020. Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Nyt tilatut tuotteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2018 aikana. Puitesopimuksen kokonaisarvo on täysimääräisesti toteutuessaan kokonaisarvoltaan 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Bittium tiedotti puitesopimuksen allekirjoittamisesta 9.8.2017.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Vuoden 2018 näkymät

Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen luovat kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittiumilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Bittium investoi merkittävästi omien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja tavoitteena on kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa.

Bittium täsmentää odotuksiaan kokovuoden liiketuloksen kehityksestä ja arvioi koko vuoden liiketuloksen olevan positiivinen. Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuoden 2018 liikevoiton tasoon tulee vaikuttamaan edelleen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi vuonna 2017 aloitetut panostukset. Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Aiemmin julkaistut näkymät: Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (-6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuoden 2018 liikevoiton tasoon tulee vaikuttamaan edelleen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi vuonna 2017 aloitetut panostukset.

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvalliselle tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana vankan pohjan luo myös Bittiumin kolmenkymmenen vuoden kokemus ja laaja-alainen osaaminen biosignaalien mittaamisessa.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2018 ja siitä eteenpäin:

 • Langattomassa tietoliikenteessä investoinnit 5G-teknologian kehittämiseksi kasvavat, mikä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. Tälle teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.

 • Digitalisaation yleistyessä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. Myös erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla on tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitteillä on erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoäly-teknologioita.

 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiilissa tietoturvamarkkinassa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista lisääntyy ja kiinnostuneisuus tietoturvallisista matkaviestimistä on kasvanut. Myös kiinnostuneisuus maanpäällis- ja satelliittiyhteyksiä käyttäviä laitteita eli LTE-SAT-hybridipäätelaitteita kohtaan on kasvanut viranomaisten kriittisten viestintäyhteyksien toimivuuden edelleen parantamiseksi. LTE-pohjaisten laitteiden käyttöönotto Public Safety markkinassa on ollut oletettua hitaampaa johtuen viranomaisten tarvitsemien toiminnallisuuksien viivästymisestä sekä markkinalle tyypillisestä hitaudesta. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2018 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.

 • Sydänongelmat ja aivohalvaus ovat yleisimpiä kuolemaan johtavia tapahtumia ja niiden oireiden tunnistaminen mittaustiedon pohjalta varhaisessa vaiheessa mahdollistaa vaikuttavien hoitotoimenpiteiden aloittamisen nopeasti. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan yhä enemmän. Terveydenhuollon teknologian markkinoilla on tapahtumassa merkittävä muutos potilaiden hoidossa niin sairaaloiden sisällä kuin ulkopuolellakin. Potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä varhaisemmassa vaiheessa, mikä voi tuoda terveydenhuoltoon merkittävää kustannustehokkuutta. Eräs kasvava IoT:n sovellusalue onkin terveydenhuollon teknologia, joka osaltaan mahdollistaa näiden muutosten toteuttamisen. Varhaisemman kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Tähän tarpeeseen vastaa mm. sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros-tuoteperhe ja aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kasvava poliittinen kansainvälinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä sekä puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä puolivuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten, että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Näistä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetuista luottolimiittisopimuksista 10,0 miljoonaa euroa on voimassa 31.12.2018 saakka ja 10,0 miljoonaa euroa 31.12.2019 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Tase ja rahoitus

30.6.2018 taseen lukuja on verrattu 31.12.2017 taseeseen (miljoonaa euroa).
30.6.2018 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat 57,3 46,7
Lyhytaikaiset varat 69,4 91,6
Varat yhteensä 126,7 138,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 92,3 103,7
Oma pääoma yhteensä 105,2 116,7
Pitkäaikaiset velat 1,5 1,5
Lyhytaikaiset velat 20,0 20,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 126,7 138,4
Rahavirrat katsauskaudella: 1-6/2018 1-12/2017
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 1,5 -2,4
+/- käyttöpääoman muutos -12,0 2,0
- korot, verot ja saadut osingot -0,0 0,3
= liiketoiminnan rahavirta -10,5 -0,0
- investointien rahavirta -10,7 -18,5
- rahoituksen rahavirta -11,2 -13,4
= kassavarojen muutos -32,4 -32,0

Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2017 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 2,2 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa 31.12.2017). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 84,4 prosenttia (85,6 prosenttia 31.12.2017).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 30,5 miljoonaa euroa (62,9 miljoonaa euroa 31.12.2017). Katsauskauden nettokassavirta oli -32,4 miljoonaa euroa. Nettokassavirran negatiivisuuteen vaikutti vaihto-omaisuusvaraston ja myyntisaamisten kasvu, jotka nostivat nettokäyttöpääoman määrää 9,3 miljoonalla eurolla. Nettokassavirta sisältää lisäksi 7,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-21,5 miljoonaa euroa, 1H 2017, sisältäen 10,7 miljoonan euron osingonmaksun sekä investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).

Bittiumilla on sitovat luottolimiittisopimukset määrältään yhteensä 20,0 miljoonan euroa. Luottolimiittisopimuksista 10,0 miljoonaa euroa on voimassa 31.12.2018 saakka ja 10,0 miljoonaa euroa 31.12.2019 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2018 tammi-kesäkuussa keskimäärin 654 henkilöä. Kesäkuun 2018 lopussa henkilöstön määrä oli 683 (619 henkilöä vuoden 2017 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Ilmoitukset johdon liiketoimista

Yhtiöllä ei ollut raportoitavia johdon liiketoimia katsauskaudella.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2018 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2018 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli perjantai 20.4.2018.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Tero Ojanperä ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Riitta Tiuraniemi ja Petri Toljamo valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2018 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,61 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys

Bittium on julkaisut 21.3.2018 vuosikertomuksen, vastuullisuusraportin, selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017.

Julkaisut ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com sekä suomen- että englanninkielisinä. Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti löytyvät osoitteesta https://vuosikertomus.bittium.com .

Oulussa, 8.8.2018

Bittium Oyj Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen Toimitusjohtaja Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari Talousjohtaja Puh. 040 344 2229

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium Oyj puolivuosikatsaus ja liitetiedot tammi-kesäkuu 2018

(Tilintarkastamaton)

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) Jatkuvat toiminnot 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017
12 kk
LIIKEVAIHTO 28,3 27,1 51,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,0 2,1
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,7
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,7 -2,2 -5,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16,5 -18,0 -33,0
Poistot -2,2 -1,9 -3,9
Liiketoiminnan muut kulut -7,5 -9,0 -17,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,8 -2,8 -6,2
Rahoituskulut (netto) 0,0 0,3 0,4
TULOS ENNEN VEROJA -0,8 -2,4 -5,8
Tuloverot 0,0 0,0 1,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -0,8 -2,4 -4,8
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,3 1,7
KAUDEN TULOS -0,8 -1,1 -3,1
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,0 -0,0 -0,1
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,0 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,8 -1,2 -3,2
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,8 -1,1 -3,1
Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,8 -1,2 -3,2
Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
Laimentamaton -0,022 -0,067 -0,133
Laimennettu -0,022 -0,067 -0,133
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
Laimentamaton 0,035 0,046
Laimennettu 0,035 0,046
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
Laimentamaton -0,022 -0,032 -0,087
Laimennettu -0,022 -0,032 -0,087
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 693 35 693 35 693

 

KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23,4 17,9 21,9
Liikearvo 5,8 6,3 5,8
Muut aineettomat hyödykkeet 22,5 11,1 15,0
Muut rahoitusvarat 1,4 1,4 1,4
Pitkäaikaiset saamiset 1,7 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 2,5 1,5 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 57,3 38,5 46,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 13,7 5,9 10,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 25,2 20,9 18,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 24,6 67,2 56,4
Rahavarat 6,0 6,2 6,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 69,4 100,2 91,6
VARAT YHTEENSÄ 126,7 138,7 138,4
OMAT PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0 26,0
Muuntoerot 1,1 1,1 1,0
Kertyneet voittovarat 65,3 78,7 76,7
Oma pääoma yhteensä 105,2 118,7 116,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,3 0,4 0,4
Varaukset 0,0
Korolliset velat 0,5 0,6 0,5
Muut velat 0,5 0,9 0,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,5 2,0 1,5
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 17,8 16,0 18,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,1
Varaukset 1,4 1,2 1,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 0,9 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 20,0 18,0 20,2
Velat yhteensä 21,5 20,0 21,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 126,7 138,7 138,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,8 -2,4 -4,8
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,3 1,7
Suoriteperusteisten erien oikaisu 2,3 -0,1 0,7
Käyttöpääoman muutokset -12,0 1,5 2,0
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,2 0,0 -0,5
Saadut korot liiketoiminnasta 1,2 0,2 0,8
Maksetut välittömät verot -0,0 -0,1 -0,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -10,5 0,4 -0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,7 -6,2 -11,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -8,0 -2,4 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin/osakkuusyhtiöihin 0,0 -0,7 -0,7
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -10,7 -9,0 -18,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 0,1
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -1,7 -1,7
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,5 -0,5 -1,0
Maksetut osingot -10,7 -10,7 -10,7
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -11,2 -12,9 -13,4
RAHAVAROJEN MUUTOS -32,4 -21,5 -32,0
Rahavarat tilikauden alussa 62,9 94,9 94,9
Rahavarat tilikauden lopussa 30,5 73,4 62,9

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

 

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2017 12,9 26,0 1,2 90,6 130,6
Laaja tulos
Kauden tulos -1,1 -1,1
Muuntoerot -0,0 -0,0
Kauden laaja tulos yhteensä -0,0 -1,1 -1,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -10,7 -10,7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10,7 -10,7
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.06.2017 12,9 26,0 1,1 78,7 118,7

 

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2018 12,9 26,0 1,0 76,7 116,7
Laaja tulos
Kauden tulos -0,8 -0,8
Muuntoerot 0,0 0,0
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 -0,8 -0,8
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -10,7 -10,7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10,7 -10,7
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.06.2018 12,9 26,0 1,1 65,3 105,2

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2018 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja.

IFRS 15 MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA – STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO

IFRS 15 –standardi on tullut voimaan 1.1.2018 alkaen. Standardi luo viitekehyksen myyntituottojen tulouttamiseen ja se korvasi aikaisemmat IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit. Bittium otti standardin käyttöön mukautetun takautuvan metodin mukaisesti. Standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta konsernin avaavaan taseeseen 1.1.2018.

Yhtiö on tarkentanut tuloutusperiaatteita liittyen osatuloutettavien pitkäaikaishankkeiden kestoon ja suuruuteen. Uusien tarkempien tuloutusperiaatteiden vaikutus tulee näkymään lähinnä tuottojen tasaisempana jakautumisena tilikauden aikana ja mahdollisesti myös tilinpäätöspäivänä.

IFRS 9 RAHOITUSINSTRUMENTIT - STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO

IFRS 9 –standardi, Rahoitusinstrumentit, on tullut voimaan 1.1.2018 alkaen korvaten aikaisemman standardin IAS 39, Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen. Standardi käsittelee rahoitusvarojen ja –velkojen luokittelua ja arvostamista, tuo uuden arvonalentumismallin sekä uuden suojauslaskentamallin. Uuden standardin käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin rahoitusvarojen luokitteluun, arvostamiseen eikä valuuttariskien hallinnan toimintatapoihin. Arvonalentumismalli on johtanut arvonalentumisen kirjaamiseen aikaisemmin kuin edellisellä tilikaudella, mutta sen tulos- ja tasevaikutus ei ole ollut merkittävä. Uusi standardi laajentaa rahoitusinstrumenteista annettavia tilinpäätöksen liitetietoja.

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET - STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTOON VALMISTAUTUMINEN

Vuonna 2019 voimaan tulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset Bittiumin taseeseen analysoidaan vuoden 2018 aikana. Standardin mukaan lähtökohtaisesti kaikki konsernin vuokrasopimukset tullaan esittämään taseen omaisuus- tai velkaerissä. Standardi tulee hieman nostamaan taseessa esitettävien varojen ja velkojen määrää. Bittium tulee soveltamaan siirtymäsäännöstä, jonka mukaan vertailukausia ei oikaista standardin käyttöönottohetkellä.

Muilla kuluvan vuoden aikana tai voimaantulevilla IFRS-standardeilla tai –tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen esittämiseen.

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

IFRS-tunnuslukujen lisäksi Bittium saattaa käyttää raporteissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Näistä keskeisimpien laskentakaavat on listattu alla.

Käyttökate =                                                      Liikevoitto + poistot

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =               Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma osaketta kohti =                                       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                                            Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
Liikevaihto
Eurooppa 24,8 22,4 44,4
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,0 4,5 5,9
Aasia 0,5 0,3 1,3
Liikevaihto yhteensä 28,3 27,1 51,6

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 0,6 0,6 1,2

 

TULOSLASKELMA PUOLIVUOSILUVUT (MEUR) Jatkuvat toiminnot 1-6/2018
6 kk
7-12/2017 6 kk 1-6/2017
6 kk
7-12/2016 6 kk
LIIKEVAIHTO 28,3 24,5 27,1 33,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,1 1,0 1,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,5 0,1 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,7 -3,7 -2,2 -2,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16,5 -15,1 -18,0 -17,8
Poistot -2,2 -2,0 -1,9 -1,9
Liiketoiminnan muut kulut -7,4 -8,8 -9,0 -10,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,8 -3,4 -2,8 1,9
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,0 0,0 0,3 0,4
TULOS ENNEN VEROJA -0,8 -3,4 -2,4 2,2
Tuloverot 0,0 1,0 0,0 0,4
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -0,8 -2,4 -2,4 2,6
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,4 1,3
KAUDEN TULOS -0,8 -2,0 -1,1 2,6
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,0 -0,1 -0,0 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,8 -2,1 -1,2 2,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,8 -2,0 -1,1 2,6
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,8 -2,1 -1,2 2,6
  Määräysvallattomille omistajille

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA PUOLIVUOSILUVUT 1-6/2018 6 kk 7-12/2017
6 kk
1-6/2017
6 kk
7-12/2016 6 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta -10,5 -0,5 0,4 -1,8
Investointien nettorahavirta -10,7 -9,5 -9,0 -10,5
Rahoituksen nettorahavirta -11,2 -0,5 -12,9 -0,5
Rahavarojen muutos -32,4 -10,5 -21,5 -12,8

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 28,3 27,1 51,6
Liikevoitto (-tappio) -0,8 -2,8 -6,2
Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -2,9 -10,2 -12,0
Kauden tulos ennen veroja -0,8 -2,4 -5,8
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,9 -9,0 -11,3
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -0,8 -2,4 -4,8
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -29,4 -72,0 -61,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -27,9 -60,6 -52,9
Omavaraisuusaste, % 84,4 87,8 85,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 11,2 10,3 20,1
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 654 605 614
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 683 619 619

 

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
Kauden lopussa 35 693 35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana 35 693 35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 693 35 693 35 693

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-6/2018
6 kk
1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
Laimentamaton -0,022 -0,067 -0,133
Laimennettu -0,022 -0,067 -0,133
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
Laimentamaton 0,035 0,046
Laimennettu 0,035 0,046
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
Laimentamaton -0,022 -0,032 -0,087
Laimennettu -0,022 -0,032 -0,087
Oma pääoma *) / osake 2,95 3,33 3,27
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2018 6 kk 1-6/2017
6 kk
1-12/2017 12 kk
Ylin kurssi 6,30 7,88 7,88
Alin kurssi 4,93 5,67 5,55
Keskikurssi 5,65 6,59 6,55
Päätöskurssi 4,97 7,28 5,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 177,4 259,8 201,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 32,9 37,4 83,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 5 818 5 666 12 684
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 16,3 15,9 35,5

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 1,0 2,9 1,0
Takaukset 10,2 5,4 10,2
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 0,5 1,3 0,5
Myöhemmin erääntyvät 0,8 0,2 1,0
Sopimusvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 2,4 1,8 1,9
Myöhemmin erääntyvät 2,6 0,0 1,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 0,2 1,2 1,2
Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset 7,0 8,9 9,9

 

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
Termiinit
Käypä arvo -0,1 0,1
Kohde-etuuden arvo 2,0 5,0

 

Tiedostot
Bittium Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 (wkr0006.pdf)