Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
12. Heinäkuuta 2018

Bittium laajentaa lääketieteen teknologiapalveluntarjontaansa Sveitsiin investoimalla sveitsiläiseen etädiagnostiikkapalveluita tarjoavaan yritykseen

Lehdistötiedote      

Vapaa julkaistavaksi 12.7.2018, kello 14.00

Bittium laajentaa lääketieteen teknologiapalveluntarjontaansa Sveitsiin investoimalla sveitsiläiseen lääketieteen etädiagnostiikkapalveluita tarjoavaan yritykseen

Investoinnin myötä Bittium käynnistää etälausuntopalvelu-liiketoiminnan Sveitsissä ja ottaa käyttöön langattomaan tiedonsiirtoon perustuvan joustavan monitorointimallin

Oulu, 12.7.2018 – Bittium laajentaa lääketieteen etädiagnostiikkapalvelutarjontaansa Sveitsiin investoimalla sveitsiläiseen lääketieteen etädiagnostiikkapalveluita tarjoavaan evismo AG -nimiseen yritykseen. Bittium ja evismo tulevat yhdessä tarjoamaan asiakkaille etädiagnostiikan kokonaispalvelua, joka tässä vaiheessa sisältää etälausuntopalvelualustan, sydämen sähköisen toiminnan monitoroinnin, langattoman mittaustietojen siirron sekä mittaustulosten analysoinnin ja diagnostiikan.

Investointi toteutetaan merkitsemällä uusia evismo AG:n osakkeita ja merkintä toteutetaan enintään kahdessa vaiheessa. Heinäkuun 11. päivänä toteutetun osakemerkinnän jälkeen Bittiumin omistusosuus evismosta on 17,4 prosenttia, ja tiettyjen kaupallisten ehtojen täyttyessä 31.3.2019 mennessä Bittiumin omistus tulisi olemaan suuruudeltaan 25 prosenttia.

Investointi ei muuta Bittiumin 22.2.2018 tilinpäätöstiedotteessaan julkistamaa vuoden 2018 taloudellista ohjausta.

Bittiumin palvelukokonaisuuteen tarjoama ratkaisu sisältää biosignaalien mittalaitteet ja analysointiohjelmistot sekä mahdollistaa potilaan mittaustiedon ja lääkärin lausuntotietojen siirtämisen verkon yli helpottaen ja nopeuttaen potilaan hoitoa. Tässä palvelukokonaisuudessa sydämen sähköisen toiminnan mittaamiseen tullaan käyttämään Bittium Faros™ -EKG-mittalaitteita. Bittium Faros on monipuolinen sydämen sähköistä toimintaa mittaava laite, jonka teknologisten ominaisuuksien ansiosta kokonaispalvelukonseptissa asiakkaille voidaan tarjota joustavasti niin lyhyt- kuin pitkäaikaistallennuksia. Vuorokautisen mittaustiedon langattomaan siirtoon tullaan käyttämään Bittium Tough Mobile™ -puhelimia. Bittium Tough Mobile on tietoturvallinen ja lujatekoinen Android-pohjainen LTE -älypuhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tietoturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknologiat. EKG-tallennusten analysoinnissa tullaan käyttämään Bittium Cardiac Navigator™ -analyysiohjelmistoa. Bittium Cardiac Navigator on täysin uudenlainen ohjelmistoratkaisu kliiniseen Holter-EKG -tallennusten tehokkaaseen analysointiin. Bittium tulee tarjoamaan myös palvelukonseptissa käytettävän etälausuntopalvelualustan.

Evismon perustajilla on pitkä kokemus erityisesti lääketieteellisten sydämen toimintaa mittaavien tuotteiden ja järjestelmien kehittämisestä, teknologiahallinnasta, myynnistä, markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Evismo tarjoaa etädiagnostiikkapalveluita yleislääkäreille, kardiologeille, klinikoille, sairaaloille ja muille terveydenhuollon toimijoille.

“Olemme innoissamme ensimmäisen sijoituskierroksen toteutumisesta Bittiumin kanssa. Rahoituksen avulla evismo pystymme nopeuttamaan palvelun lanseerausta ja toiminnan kasvua rakentamalla oikeanlaisen tiimin ja infrastruktuurin. Valitsimme Bittiumin EKG-mittalaitteiden ja -ohjelmistojen toimittajaksi, koska Bittium on yhteistyökumppani, joka ymmärtää mitä etämonitorointiin tarvitaan ja mitä asiakastiedon tietoturva vaatii. Voimme työskennellä tiiviisti koko Bittium -tiimin kanssa lähtien kehitystarpeistamme ja he jakavat näkemyksemme käyttäjäystävällisestä ja digitaalisesta seurannasta. Yhdessä voimme lisätä potilaan mukavuutta ja turvallisuutta vähentäen terveydenhuollon kustannuksia”, sanoo Willemien van den Toorn, evismo AG:n toinen perustaja ja johtaja.

”Nyt solmittu yhteistyö evismon kanssa mahdollistaa Bittiumille pääsyn lääkäri- ja asiantuntijaverkoston Sveitsissä lääketieteen etädiagnostiikan teknologian kehittämisen tueksi. Yhteistyö avaa Bittiumille myös markkinaa lääketieteen palveluliiketoiminnalle koko Keski-Euroopassa. Evismon henkilöstön pitkäaikainen kokemus lääketieteen etädiagnostiikasta lisättynä Bittiumin yli 30 vuoden kokemukseen radio- ja biosignaalien mittauksesta mahdollistaa innovatiivisen ja kokonaisvaltaisen järjestelmän nopean luomisen ja käyttöönoton. Yhteistyön avulla uskomme voivamme parantaa terveydenhuollon palveluita kehittämällä entistä edistyksellisempiä ja kustannustehokkaampia järjestelmiä ja laitteita”, toteaa Arto Pietilä, Bittiumin Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja.

Kauppa laajentaa tarjontaamme Medical Technologies -tuote- ja palvelualueella ja tukee Bittiumin strategista tavoitetta kasvaa biosignaalimittausten ratkaisutoimittajana.


Lisätietoja:


Arto Pietilä
Medical-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 5466

Lisätietoja Bittiumin tarjonnasta: https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/medical   

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa asiakkailleen terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.www.bittium.com

evismo

evismo tarjoaa elintoimintojen etämonitorointia Sveitsissä – kustannustehokkaasti ja potilaslähtöisesti. evismo esittelee uusia liitettävyysteknologioita nykypäivän terveydenhuoltoon tarkoituksenaan optimoida potilaan hoito ennaltaehkäisyn, diagnoosin sekä hoidon osalta. Seuraamme potilaita etänä heidän kodeistaan.
evismon ensimmäinen palvelu CardioFlex tarjoaa laajennetun EKG-etämonitoroinnin yleislääkärien, kardiologien, klinikoiden, sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. CardioFlex tarjoaa maksimaalisen diagnoositiedon minimoidulla mittausajalla, koska mittaustieto tarkistetaan päivittäin oleellisten rytmihäiriöiden osalta. www.evismo.com