Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
11. Kesäkuuta 2018

Bittium esittelee uusia taktisia Bittium Tough SDR™ -radioita ja lanseeraa Bittium Tough VoIP Softphone™ -tuotteen Eurosatory-tapahtumassa

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 11.6.2018, kello 9.00

Bittium esittelee uusia taktisia Bittium Tough SDR™ -radioita ja lanseeraa Bittium Tough VoIP Softphone™ -tuotteen Eurosatory-tapahtumassa

Oulussa, 11.6.2018 – Bittium esittelee uusia taktisia Bittium Tough SDR -radioita ja lanseeraa Bittium Tough VoIP Softphone -ohjelmistotuotteen puolustusalan Eurosatory -tapahtumassa Pariisissa, Ranskassa 11.–15. kesäkuuta 2018. Lisäksi esittelyssä ovat Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmä (TAC WIN) langattoman laajakaistaverkon muodostamiseen, Bittium Tough Comnode™ -päätelaite ja Bittium Tough VoIP™ -tuotteet monipuoliseen IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon ja VoIP-puheluihin, sekä tietoturvallinen ja lujatekoinen Bittium Tough Mobile™ -4G LTE -älypuhelin ja siihen liittyvät korkean tietoturvan ohjelmistotuotteet.

Taktisten Bittium Tough SDR -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisen sotilaan käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Radioissa voidaan käyttää joustavasti tarkoituksenmukaisinta, tilanteeseen ja tehtävään sopivaa aaltomuotoa, kuten Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuoto, ESSOR HDRWF -aaltomuoto ja Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuoto. Ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Radiot laajentavat Bittiumin tuotevalikoiman nykyisestä laajakaistaisesta, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavasta Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän laitteista nyt myös yksittäisen taistelijan ja ajoneuvotason radioihin. Tämä mahdollistaa laajakaistaisen tiedonsiirron ja puheen koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka.

Tapahtumassa lanseerattava Bittium Tough VoIP Softphone™ on erityisesti taktiseen käyttöön tarkoitettu VoIP-ohjelmisto (Voice over Internet Protocol), jolla voi soittaa VoIP-puheluita, lähettää viestejä, pitää puhelinneuvotteluja ja jakaa työpöytäkuvaa taktisessa Bittium Tough VoIP Service™ -puhepalveluverkossa joko tietokoneella tai älypuhelimella. Taktisessa käytössä erittäin hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös puhepainike (Push-To-Talk, PTT) ja käytössä olevien kolmansien osapuolien kenttäradioiden (Combat Net Radio, CNR) etäohjaus ja niihin viestien lähettäminen Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkon ja Bittium Tough Comnode -päätelaitteen tai Bittium TAC WIN -järjestelmän reitittimen kautta (Radio over IP, RoIP). Lue lisää uudesta tuotteesta .

Esiteltävät tuotteet:

  • Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.
  • Bittium Tough SDR -tuoteperhe koostuu yksittäisen sotilaan käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata) organisaation kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavamman yhteyden avulla. Radioissa voidaan käyttää aina joustavasti tarkoituksenmukaisinta, tilanteeseen ja tehtävään sopivaa aaltomuotoa, kuten Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuoto, ESSOR HDRWF -aaltomuoto ja Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuoto. Ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.
  • Bittium Tough Comnode -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -päätelaite tarjoaa taktisen puheverkon SIP-palvelintoiminnot (Session Initiation Protocol) myös kaupallisille VoIP-päätelaitteille sekä mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).
  • Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin. Uusin tuote tuoteperheessä on Bittium Tough VoIP SoftphoneTM -VoIP-ohjelmisto. Softphone mahdollistaa VoIP-puhelut, viestit, puhelinneuvottelut ja työpöytäkuvajaon taktisessa Bittium Tough VoIP ServiceTM -puhepalveluverkossa joko tietokoneella tai älypuhelimella. Lisäksi Softphone mahdollistaa käytössä olevien kolmansien osapuolien kenttäradioiden (Combat Net Radio, CNR) etäohjauksen ja kenttäradioviestien lähettämisen Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkon kautta.
  • Bittium Tough Mobile on tietoturvallinen ja lujatekoinen Android-pohjainen 4G LTE -älypuhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tietoturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknologiat. Älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta, joka mahdollistaa sekä asiakkaiden omien että kolmansien osapuolien tietoturvasovellusten integroimisen puhelimeen. Bittium Tough Mobile sekä siihen liittyvä Bittium Secure Suite™ -taustajärjestelmä ovat saaneet ensimmäisenä älypuhelinratkaisuna maailmassa Luottamuksellinen-suojaustason (Confidential) virallisen salaustuotehyväksynnän.
  • Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.
  • Bittium SafeMove® Analytics on verkkoyhteyksien seuranta- ja raportointimoduuli, jonka avulla organisaatiot voivat kerätä tietoja langattomien verkkoyhteyksien toimivuudesta luotettavien yhteyksien turvaamiseksi ja parantamiseksi. Analytics-työkalu kerää jatkuvaa tietoa verkkoyhteyksistä, kuten yhteyden tilasta, yhteyden vahvuudesta, yhteysnopeudesta, yhteystyypistä ja Wi-Fi-verkoista. Lisäksi ohjelmiston uudet tietoturvaominaisuudet osaavat välittömästi raportoida mahdollisista tietoturvapoikkeamista käyttäjien mobiililaitteissa. Tämä mahdollistaa kyberuhkiin reagoimisen ilman viiveitä, esimerkiksi sulkemalla poikkeamasta raportoinut laite viranomaisverkosta tilanteen selvityksen ajaksi.

Tuotteet ovat yhteensopivia kaikkien Bittiumin taktisen kommunikaation tuotteiden ja ratkaisujen kanssa, niissä yhdistyvät viimeisimmät ohjelmisto- ja laiteteknologiat ja ne mahdollistavat koko taistelukentän kattavan laajakaistaisen tiedonsiirron ja VoIP-puhelut. Tuotteet tarjoavat monipuoliset liityntämahdollisuudet myös kolmannen osapuolen laitteisiin ja järjestelmiin.

Bittiumin tuotteisiin voi tutustua messuosastolla 6 K 301.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com