Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2019

Print Print this release
03. Syyskuuta 2019

Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavista Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioista ja Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 3.9.2019, kello 10.30

Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavista Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioista ja Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista

Oulussa, 3.9.2019 – Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavista Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioista ja Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Sotilas- ja ajoneuvokäyttöön tarkoitetuilla Bittium Tough SDR -radioilla ja Bittium TAC WIN -tuotteilla täydennetään Viron puolustusvoimille jo aiemmin toimitettua taktista tiedonsiirtojärjestelmää.

Tilaus jatkaa Viron maavoimien IP-tiedonsiirron (Internet Protocol) kehittämiseen ja saatavuuden parantamiseen tähtäävää uudistusta, johon Bittiumilta on jo aiemmin tilattu Bittium TAC WIN -järjestelmään perustuva taktinen tiedonsiirtojärjestelmä osaksi suurempaa järjestelmäkokonaisuutta. Tiedonsiirtojärjestelmää täydennetään nyt uuden sukupolven Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioilla, jotka ovat yhteensopivia laajakaistaisen, liikkuvan Bittium TAC WIN -järjestelmän kanssa. Bittiumin taktisella tiedonsiirtojärjestelmällä modernisoidaan Viron maavoimien IP-tiedonsiirtoa, parannetaan verkon suorituskykyä ja monipuolistetaan Viron puolustusvoimien kokonaisjärjestelmän langatonta sekä langallista liitettävyyttä. Bittium TAC WIN -järjestelmän ja Bittium Tough SDR -radioiden muodostama kokonaisuus mahdollistaa laajakaistaisen tiedonsiirron ja puheen koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka.

Bittium Tough SDR -radioiden mukana toimitetaan lisäksi aaltomuotoja, mukaan lukien laajakaistainen Bittium TAC WIN Waveform™-aaltomuoto ja sekä kapeakaistainen Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuoto, sekä lisävarusteita. Usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa radioiden yhteensopivuutta eri verkkoihin ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Tuotetoimitukset alkavat vuoden 2019 aikana. Tilauksen arvoa ei kerrota julkisuuteen. Tilaus ei muuta Bittiumin 8.8.2019 puolivuosikatsauksessaan julkistamaa vuotta 2019 koskevaa taloudellista näkymää.

Bittium Tough SDR™ -tuoteperhe

Taktisten Bittium Tough SDR -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Bittium Tough SDR -tuotteiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata) organisaation kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavamman yhteyden avulla. Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Yhdessä laajakaistaisen, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavan Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmän (TAC WIN) kanssa mahdollistuu laajakaistainen tiedonsiirto ja puhe koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka.

Lisätietoja Bittium Tough SDR -radioista:
https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-sdr-handheld ja
https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-sdr-vehicular

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa, ja erinomainen tiedonsiirtoratkaisu esimerkiksi asejärjestelmiin ja miehittämättömiin ajoneuvoalustoihin verkon liikkuvuuden, alhaisen tiedonsiirtoviiveen ja korkean kaistanleveyden johdosta. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista:
https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com