Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2019

Print Print this release
20. Maaliskuuta 2019

Bittium Oyj:n vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 20.3.2019 klo 13:15

Bittium Oyj:n vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018

Bittium Oyj on julkaissut tänään vuoden 2018 vuosikertomuksen osoitteessa https://vuosikertomus.bittium.com . Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin, selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018. Vuosikertomus on julkaistu sekä suomen- että englanninkielisenä, ja se on saatavilla vain sähköisessä muodossa edellä mainituilla internetsivuilla.

Bittium on julkaissut myös palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018, joka on ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteesta https://www.bittium.com sekä suomen- että englanninkielisinä.

Vuosikertomus sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 ovat liitteinä tässä pörssitiedotteessa.

Oulu, 20.3.2019

Bittium Oyj

Hannu Huttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Karoliina Fyrstén
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 2789

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)
Bittium Oyj palkka- ja palkkioselvitys 2018 (BittiumOyj_palkkajapalkkioselvitys_2018.pdf)
Bittium Oyj vuosikertomus 2018 (BittiumOyj_vuosikertomus_2018.pdf)