Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2019

Print Print this release
21. Helmikuuta 2019

Bittium esittelee neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan 3rd International Brain Stimulation Conference -tapahtumassa

Lehdistötiedote     

Vapaa julkaistavaksi 21.2.2019, kello 13.00

Bittium esittelee neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan 3rd International Brain Stimulation Conference -tapahtumassa

Oulu, 21.2.2019 – Bittium esittelee innovatiivisia neurotieteen ja neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan 3rd International Brain Stimulation Conference -tapahtumassa, joka järjestetään Vancouverissa, Kanadassa, 24.-27. helmikuuta 2019. Tapahtuma kokoaa kognitiiviset neurotieteilijät, neurokirurgit, aivojen mallinnusfyysikot, sekä aivojen stimulaatioon erikoistuneet yritykset keskustelemaan ja jakamaan tietoa edistyksistä aivojen stimuloinnin alalla.

Tapahtumassa Bittium esittelee aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettua Bittium NeurOne™ EEG/ERP -laitteistoa, sekä reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan (EEG) monitorointiin tarkoitettua langatonta Bittium BrainStatus™ -EEG-vahvistinta ja elektrodipantaa sekä uutta BrainStatus -ohjelmistoa. Lisäksi tapahtumassa esitellään vesitiivistä Bittium Faros™ -EKG-mittalaitetta ja vesitiivistä Bittium FastFix™ -tarraelektrodia sydämen sähköisen toiminnan pitkäkestoiseen mittaamiseen.

Bittium NeurOne -järjestelmää käytetään useissa johtavissa tutkimuslaitoksissa yhtäaikaiseen EEG-mittaukseen transkraniaalisen magneettistimulaation kanssa (TMS-EEG). NeurOne järjestelmän reaaliaikainen DigiOut-toiminto mahdollistaa TMS-pulssien antamisen tiettyyn EEG-aaltomuotoon sidotusti, esim. stimulaation 10 Hz alfataajuuden vaiheen mukaan (oksipitaalialueen alfa- tai motorisen alueen myy-rytmi). Sovelluksesta riippuen käytetään termejä Brain State dependent stimulation tai Closed Loop TMS- stimulation. NeurOne Tesla vahvistimen suurin dynaaminen alue (±430 mV) tekee Tesla-vahvistimesta erityisen sopivan vaativiin stimulaation aikaisiin EEG-mittauksiin.

Bittium esittelee myös Cerenion Oy:n kanssa yhteistyöhankkeessa kehitettävää kokonaisvaltaista ratkaisua tehohoitopotilaiden aivotoiminnan mittaukseen. Siinä aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuun langattomaan Bittium BrainStatus™ - EEG-laitteeseen yhdistetään Cerenionin innovatiivinen C-Trend™ -analyysi, joka auttaa arvioimaan tehopotilaan aivotoimintaa yhden helposti seurattavan C-Trend indeksin avulla. Ratkaisun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä teho-osastolla.

Tapahtumassa esiteltäviä tuotteita ja ratkaisuja ovat:

  • Bittium NeurOne on maailman tarkimpia ja nopeimpia EEG -mittalaitteita kliiniseen ja tutkimuskäyttöön. Bittium NeurOne-järjestelmä mahdollistaa synkronoitujen ryhmämittausten toteuttamisen esimerkiksi erilaisissa psykologisissa tutkimuksissa jopa 30 henkilölle samanaikaisesti. Järjestelmä soveltuu käyttöön yhdessä transkraniaalisten magneettistimulaattoreiden kanssa (TMS-EEG) ja sen käyttö magneettikuvauksien aikana on mahdollista (fMRI-EEG).
  • Bittium BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG-vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan Bittium BrainStatus -elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsiakohtauksien (status epilepticus) ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. Bittium BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalan sisällä ja mahdollistaa näin potilaan hoitoprosessin nopeuttamisen. Bittium BrainStatus -laitetta voidaan käyttää langattomaan reaaliaikaiseen EEG -etämonitorointiin tai tietoja voidaan tallentaa laitteen muistiin.
  • Bittium BrainStatus ja Cerenion C-Trend yhdessä ovat maailman ensimmäinen käytännöllinen menetelmä tehohoidon potilaiden aivotoiminnan mittaamiseen. C-Trend -teknologialla pyritään selvittämään aivojen tila yksinkertaisena ja helposti tulkittavana lukuarvona. Bittium BrainStatus mittaa ja monitoroi aivojen EEG-signaalin ja C-Trend tulkitsee signaalin yksinkertaiseksi lukuarvoksi hyödyntämällä kehittyneitä koneoppimisen algoritmeja ja tekoälyä.
  • Bittium Faros on monipuolinen, vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt ja se mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG -mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin.
    Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros -laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Bittiumin tuotteisiin voi tutustua messuosastolla 417.

Lisätietoja tarjonnasta: https://www.bittium.com/products_services/medical


Lisätietoja:


Arto Pietilä
Medical Technologies-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Terveydenhuollon teknologian alalla Bittium tarjoaa ratkaisuja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin kardiologian, neurofysiologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com