Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2019

Print Print this release
28. Tammikuuta 2019

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen koskien Bittium TAC WIN - ja Bittium Tough VoIP -järjestelmien ylläpitoa ja jatkokehittämisestä vuosina 2019–2020

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 28.1.2019, kello 10.00

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen koskien Bittium TAC WIN - ja Bittium Tough VoIP -järjestelmien ylläpitoa ja jatkokehittämisestä vuosina 2019–2020

Oulussa, 28.1.2019 – Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja niihin liittyvien tuotteiden ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Tilaus koskee Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevia Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmää ja taktisiin IP-puheluihin ja tiedonsiirtoon tarkoitettua Bittium Tough VoIP™ -järjestelmää ja niihin kuuluvia tuotteita. Bittiumin taktisen tiedonsiirron ja IP-puhelut tarjoavat järjestelmät tukevat Puolustusvoimien uudistettua taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa.

Saatu tilaus koskee vuosia 2019–2020 ja sisältää järjestelmien ja laitteiden teknisen tuen, ohjelmistotuen, järjestelmätukivalmiuden ylläpidon, järjestelmätuen hallinnan ja uusien toiminnallisuuksien kehittämistä. Osana kokonaisuutta on Bittium TAC WIN -järjestelmän aaltomuodon kehitystyö, jolla jatkuvasti parannetaan Bittium TAC WIN -järjestelmän suorituskykyä, tiedonsiirtokapasiteettia ja taistelunkestävyyttä. Osana kokonaisuutta on Bittium TAC WIN -järjestelmän aaltomuodon kehitystyö. Tällä pitkäjänteisellä kehitystyöllä jatketaan TAC WIN -järjestelmän tiedonsiirtokapasiteetin ja taistelunkestävyyden parantamista edelleen, jotta kokonaisjärjestelmän suorituskyky on maailman huipputasoa.

Tilaus on arvoltaan 3,4 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ole vaikutusta Bittiumin vuoden 2018 taloudellisiin näkymiin (julkaistu 8.8.2018 yhtiön puolivuosikatsauksessa tammi-kesäkuu 2018). Bittium julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöksen 21.2.2019, missä yhteydessä yhtiö julkaisee taloudelliset näkymät vuodelle 2019.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista: https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperhe

Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin. Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuotteen avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon, mikä parantaa merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa

Lisätietoja Bittium Tough VoIP -tuotteista: https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tough_voip

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2017 liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com