Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 9.2.2024

 

7-12/2023

1-6/2023

7-12/2022

1-6/2022

Likvidit rahavarat, MEUR

8,3 6,8 19,0 22,0

Korolliset velat, MEUR

22,6 22,8 22,4 22,4

Korollinen nettovelka, MEUR

14,2 16,1 3,4  0,3

Omavaraisuusaste, %

69,6 % 69,5 % 69,7 % 70,9 % 

Nettovelkaantumisaste, %

13,2 % 14,6 % 3,0 % 0,3 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

5,8 -4,6 2,0 6,0

Investointien rahavirta, MEUR

-3,0 -4,7 -4,3 -3,7