Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 10.2.2022

 

7-12/2021

1-6/2021

7-12/2020

1-6/2020

Likvidit rahavarat, MEUR

22,0 18,9 24,7  26,3

Korolliset velat, MEUR

21,1 21,3 21,4  21,2

Korollinen nettovelka, MEUR

0,2 3,6 -2,1  -4,0

Omavaraisuusaste, %

72,4 % 71,3 % 73,1 % 71,8 % 

Nettovelkaantumisaste, %

0,2 % 3,2 % -1,9 % -3,5 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

7,1 1,2 6,6  0,3

Investointien rahavirta, MEUR

-3,2 -5,2 -7,5 -8,4