Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 9.2.2024

 

7-12/2023

6 kk

1-6/2023

6 kk

7-12/2022

6 kk

1-6/2022

6 kk

Liikevaihto, MEUR

39,6  35,6 41,4 41,0

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-1,1  -3,2 0,6 -0,2

    - % osuus liikevaihdosta

-2,7 %  -9,1  %  1,4 %  -0,6 %

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-1,8  -3,6 0,9 -0,6

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

107,6  110,0 115,8 115,1

Taseen loppusumma, MEUR

157,7  161,2 169,7 165,3

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

5,8  -4,6 2,0 6,0

Henkilöstömäärä kauden lopussa

526 616 625 649

Korolliset nettovelat, MEUR

14,2  16,1 3,4 0,3

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

13,2 %  14,6  %  3,0 % 0,3 %

Omavaraisuusaste, %

69,6 %  69,5 %  69,7 % 70,9 %

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,051 -0,102 0,025 -0,018

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,051  -0,102 0,025 -0,018

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 26.4.2024

 

1-3/2024

3kk

10-12/2023

3 kk

7-9/2023

3 kk

4-6/2023

3 kk

LIIKEVAIHTO

18,2 25,7 13,9 20,7

Liikevaihdon muutos-%

21,5 % -7,0 % 0,8 %  -8,8 %

KÄYTTÖKATE

3,2 3,3 0,3 2,6

Käyttökate % liikevaihdosta

17,6 % 12,8 % 2,0 %  12,7%

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

1,0 1,0 -2,1 0,3

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

5,7 % 3,9 % -14,9 %  1,4 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

0,7 0,6 -0,066 0,1
         

TUOTEKEHITYSKULUT

4,0 5,1 3,9 5,6

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

21,9 % 19,8 %  27,9 %  27,1 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

1,9 1,4 1,4 2,3
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

5,2 0,6 5,2 -5,7

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,1 -1,4 -1,4 -2,3

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,3 -0,4 -0,9 -2,5

KASSAVAROJEN MUUTOS

2,8 -1,3 -2,9 -10,6

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

11,2 8,3 9,7 6,8
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

10,5 % 13,2 % 12,2 %  14,6 %

OMAVARAISUUSASTE (%)

70,9 % 69,6 % 71,0 %  69,5 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

513 526 604 616