Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 11.2.2021

 

7-12/2020

6 kk

1-6/2020

6 kk

7-12/2019

6 kk

1-6/2019  

6 kk

Liikevaihto, MEUR

35,8  42,5 42,2 33,1 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-0,8  2,9 4,7 1,7 

    - % osuus liikevaihdosta

  6,7 % 11,0 % 5,0 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-0,4  2,5 6,1 1,5 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

114,2  114,9 112,3 106,2 

Taseen loppusumma, MEUR

158,0  162,3 154,2 150,3 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

6,6  0,3 10.8 -1.2

Henkilöstömäärä kauden lopussa

684  680 655 680 

Korolliset nettovelat, MEUR

-2,1  -4,0 -12,6 -10,7 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-1,9 %  -3,5 % -11,2 % -10,1 % 

Omavaraisuusaste, %

73,1 %  71,8 % 73,4 % 71,7 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,01  0,071 0,172 0,042

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,01  0,071 0,172 0,042