Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2020

 

1-6/2020

6 kk

7-12/2019

6 kk

1-6/2019  

6 kk

7-12/2018

6 kk

Liikevaihto, MEUR

42,5 42,2 33,1  34,5 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

2,9 4,7 1,7  3,7

    - % osuus liikevaihdosta

6,7 % 11,0 % 5,0 %  10,6 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

2,5 6,1 1,5  4,8 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

114,9 112,3 106,2  110 

Taseen loppusumma, MEUR

162,3 154,2 150,3  132.4 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

0,3 10.8 -1.2 10 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

680 655 680  674 

Korolliset nettovelat, MEUR

-4,0 -12,6 -10,7  -29,4 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-3,5 % -11,2 % -10,1 %  -26,7 % 

Omavaraisuusaste, %

71,8 % 73,4 % 71,7 %  84,7 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,071 0,214 0,042 0,135 

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,071 0,214 0,042  0,135 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 30.10.2020

 

7-9/2020

3 kk

7-9/2019

3 kk


4-6/2020

3 kk 

 

4-6/2019

3 kk 

LIIKEVAIHTO

14,0 15,2 25,3  23,6 

Liikevaihdon muutos-%

-7,8 % 11,2 % 6,8 %  28,2 % 

KÄYTTÖKATE

1,8 2,7 5,6  6,8

Käyttökate % liikevaihdosta

13,2 % 18,0 % 22,3 %  29,0 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-1,0 0,6 2,7  5,2

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

-7,4 % 3,8 % 10,7 %  22,0 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-1,0 0,6 2,7  5,0

TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR)

-0,029 0,016 0,076  0,141
         

TUOTEKEHITYSKULUT

4,9 5,7 5,9  6,7

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

34,7 % 37,5 % 23,5 %  28,3 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

2,8 3,2 3,6  4,4
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

1,5 1,1 -0,8  4,5

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-3,4 -4,1 -3,9  -5,6

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,4 -0,3 -0,4  14,3

KASSAVAROJEN MUUTOS

-2,3 -3,3 -5,1  13,2

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

24,1 30,1 26,3  33,4
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

-1,4 % -7,1 % -3,5 %  -10,1 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

74,8 % 73,4 % 71,8 %  71,7 % 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

677 650 680  680