Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2021

 

1-6/2021

6 kk

7-12/2020

6 kk

1-6/2020

6 kk

7-12/2019 

6 kk

Liikevaihto, MEUR

39,7  35,8 42,5 42,2 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-0,7  -0,8 2,9 4,7 

    - % osuus liikevaihdosta

-1,8 %  -2,2 %  6,7 % 11,0 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-1,0  -0,4 2,5 6,1 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

112,3  114,2 114,9 112,3 

Taseen loppusumma, MEUR

161,3  158,0 162,3 154,2 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

1,2  6,6 0,3 10,8

Henkilöstömäärä kauden lopussa

664  684 680 655 

Korolliset nettovelat, MEUR

3,6  -2,1 -4,0 -12,6 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

3,2 %  -1,9% -3,5 % -11,2 % 

Omavaraisuusaste, %

71,3 %  73,1 % 71,8 % 73,4 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,029  0,01 0,071 0,172

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,029  0,01 0,071 0,172 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 22.10.2021

 

7-9/2021

3 kk

4-6/2021

3 kk

1-3/2021

3 kk


10-12/2020

3 kk 

 

LIIKEVAIHTO

17,1 22,6 17,0 21,8

Liikevaihdon muutos-%

22,2 % -10,4 % -1,5 % -19,1 % 

KÄYTTÖKATE

2,9 3,2 1,0 3,2

Käyttökate % liikevaihdosta

16,8 % 14,3 % 5,8 % 14,8 % 

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

0,2 0,7 -1,5 0,3

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

1,4 % 3,3 % -8,6 % 1,2 % 

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

0,1 0,5 1-,6 0,7
         

TUOTEKEHITYSKULUT

3,8 5,4 5,6 5,9

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

22,4 %  23,9 % 32,7 % 27,0 % 

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

1,2 2,1 2,5 3,5
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

2,9  -2,6 -1,4 5,1

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-1,6 -2,3 -2,9 -4,1

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,3 -1,5 -0,3 -0,4

KASSAVAROJEN MUUTOS

1,0 -1,1 -4,6 -0,6

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

19,8 18,9 20,0 24,7
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

2,2 % 3,2 % 2,2 % -1,9 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

73,2 % 71,3 % 72,7 % 73,1 % 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

660 664 673 684