Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme tunnistaneet seuraavat vastuullisuuden osa-alueet liiketoimintamme kannalta olennaisiksi ja määritelleet ne vastuullisuuden painopistealueiksemme.

Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme tunnistaneet seuraavat vastuullisuuden osa-alueet liiketoimintamme kannalta olennaisiksi ja määritelleet ne vastuullisuuden painopistealueiksemme. Seuraamme kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein ja kehitämme toimintaamme ja suorituskykyämme jatkuvasti.

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

  • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta
  • Panostamme osaamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen
  • Edistämme avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista työkulttuuria

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

  • Vastaamme asiakkaidemme toimialaan ja teknologiaan liittyviin erityisvaatimuksiin (laatu ja turvallisuus)
  • Panostamme innovatiiviseen ja ketterään tuotekehitykseen
  • Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

  • Käymme avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa toimimme
  • Noudatamme vastuullista liiketoimintatapaa
  • Luomme lisäarvoa sidosryhmille kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kautta

Edellä mainittujen painopistealueiden lisäksi taloudellinen ja ympäristövastuu on tärkeä osa vastuullista ja kestävää liiketoimintaamme. Olemme kuvanneet yhtiömme taloudellista vaikuttavuutta tarkemmin osiossa ´Liiketoiminta ja toimintaympäristö´.

Olemme myös peilanneet painopistealueiden teemoja YK:n kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin (SDG) ja tunnistaneet yhtiömme toiminnalle olennaisimmat tavoitteet:

3    Terveyttä ja hyvinvointia
9    Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
13  Ilmastotekoja
17  Yhteistyö ja kumppanuus


Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Hyvinvoivat ja innovatiiviset osaajat ovat avain menestykseemme. Henkilöstömme hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen, osaamisen kehittäminen sekä tulevaisuuden osaajien rekrytointi ovat tärkeitä painopistealueitamme.

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Luottamus on yksi arvoistamme ja liiketoimintamme edellytys. Se liittyy niin asiakassuhteisiimme, tuotteisiimme, palveluihimme kuin toimintatapoihimmekin. Toimintamme jatkuva parantaminen, innovatiivinen ja ketterä tuotekehitys, asiakastoiveisiin ja -odotuksiin vastaaminen sekä asiakkaiden kanssa yhteistyössä tapahtuva kehittäminen ovat kestävän liiketoiminnan perusta ja kilpailuetumme.

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Toimimme vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Olemme luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, toimimme yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luomme lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja etsimme kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.