Ympäristötekijät

Bittiumin oma liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, toimituksiin ja ylläpitoon sekä markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön valmistuttamien omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä, koska tuotteiden valmistus ei ole ollut massatuotantoa.

Bittium Oyj:llä on vuodesta 2002 lähtien ollut Elektrobit-ajalta ISO 14001 -sertifioidut ympäristön johtamisjärjestelmät. Bittium soveltaa ISO 14001.2004 -standardia, jonka viimeisin uudelleensertifiointi toteutui 2013.

Bittium seuraa maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Bittium on huomioinut ja soveltanut suunnittelussa mm. ROHS- (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE- (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien. Vuodesta 2009 lähtien Bittium toiminnassa sovellettavia ympäristöstandardeja ja säännöksiä on huomioitu ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset on ulotettu myös Bittium merkittäviin toimittajiin. Lista sisältää myös ROHS2 ja REACH-standardien ja direktiivien ohella eri markkina-alueille sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisessa listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. Vuonna 2014 Bittium on päivittänyt ympäristösisältölistan vaatimuksia puolivuosittain ja soveltanut asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteissa tai ratkaisuissa, joissa omaa osittaista tai kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa.