Osakkeen perustiedot

Osakkeet ja osakepääoma

Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty EuroClear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto (1.1.-31.12.2016)

Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) osakkeen päätöskurssi oli 5,67 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 7,40 euroa ja alin 5,15 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 126,4 miljoonaa euroa ja 20,9 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 58,6 prosenttia keskimääräisestä osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2016 oli 202,4 miljoonaa euroa.