Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, viestintä- ja markkinointijohtaja, myyntijohtaja, tuote- ja palvelualueiden johtajat sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti operatiivisen toiminnan, liiketoimintaportfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuksen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

 
Hannu Huttunen 
Toimitusjohtaja

 
Pekka Kunnari
Talousjohtaja

  
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja

 
Karoliina Fyrstén
Viestintä- ja markkinointijohtaja

 
Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja

 
Klaus Mäntysaari
Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtaja, Teknologiajohtaja

  
Arto Pietilä
Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja

 
Jari-Pekka Innanen
Engineering-toiminnoista vastaava johtaja

 

Sammy Loitto
Myyntijohtaja

     

Bittium Oyj toimitusjohtaja

 

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja, 2015–.
s. 1966, KTM

Luottamustoimet:

 • Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen, 2017-.

Työhistoria:

 • Elektrobit Technologies Oy, johtaja, Wireless- liiketoimintasegmentti 2010-2015.
 • Tekniseri Oy, hallituksen jäsen 2012–2016.
 • EXFO Inc. (aiemmin NetHawk Oyj), Wireless Divisioonan johtaja 2010.
 • NetHawk Oyj, toimitusjohtaja 2003–2010, varatoimitusjohtaja 2002–2003.
 • Nokia Mobile Phones Oy, IP Konvergenssi -yksikkö, johtaja 2002, 
  Special Products -liiketoimintayksikkö, johtaja 1998–2002, 
  NMT450 -liiketoimintayksikkö, johtaja 1995–1998.

Omistus:

Hannu Huttusen omistukset

Talousjohtaja

 

Pekka Kunnari

Talousjohtaja, 2015–.
s. 1967, KTM, OTM

Työhistoria:

 • Elektrobit Technologies Oy, talousjohtaja, 2011–2015.
 • Elektrobit Oyj, talousjohtaja, 2005–2011.
 • Elektrobit Inc, konsernikontrolleri, 2004–2005.
 • Elektrobit Group Oyj, konsernikontrolleri, 2003-2004.
 • Elektrobit Oy, liiketoiminnan kontrolleri, 2001-2003.
 • RPC Rapid Prototyping Center Oy, talouspäällikkö, 2000-2001.
 • Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, tilintarkastaja, 1998-2000.
 • Tuottotieto Oy, liiketoiminnankonsultti, 1994-1998.

Omistus:

Pekka Kunnarin omistukset

Lakiasiainjohtaja

 

Kari Jokela

Lakiasiainjohtaja, 2014–
s. 1969, VT, OTK, LL.M. (Saarbrücken)

Työhistoria:

 • Elektrobit Technologies Oy, lakimies, 2012-2014.
 • Elektrobit Oyj, lakimies, 2010-2012.
 • Elektrobit Automotive GmbH, lakimies, 2008-2010.
 • Elektrobit Oyj, lakimies, 2008.
 • Polar Electro Oy, konsernilakimies, 2000-2007.
 • Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young Oy, Attorneys at Law Helsinki, asianajaja, 1998-2000.

Omistus:

Kari Jokelan omistukset

Viestintä- ja markkinointijohtaja

 

Karoliina Fyrstén

Viestintä- ja markkinointijohtaja, 2015–.
s. 1977, FM, kansainvälinen yritysviestintä

Työhistoria:

 • Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2015.
 • Elektrobit Automotive GmbH, konsernin viestintäpäällikkö, 2013-2015.
 • Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2009-2013.
 • Elektrobit Oyj, sisäinen viestintä, 2006-2008.
 • Elektrobit Group Oyj, viestintä, 2002-2006.
 • JOT Automation Group Plc, sijoittajasuhteet ja viestintä, 2001-2002.

Omistus:

Karoliina Fyrsténin omistukset

Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja

 

Jari Sankala

Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja, 2016–.
s. 1966, DI (sähkötekniikka, digitaalinen tiedonsiirto)

Työhistoria:

 • Bittium Oyj, Myyntijohtaja, 2015-2016.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Myynti- ja markkinointijohtaja, Wireless -liiketoimintasegmentti, 2014-2015.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Defense ja Security -liiketoiminnasta vastaava johtaja, 2011-2014.
 • NetHawk Group, Myynti- ja markkinointijohtaja, 2005-2011.
 • NetHawk Germany, Toimitusjohtaja, 2001-2005.
 • Siemens AG, Myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa, Mobile Networks, Saksa, 1996-2001.

Omistus:

Jari Sankalan omistukset

Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtaja, teknologiajohtaja

 

Klaus Mäntysaari

Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtaja, teknologiajohtaja, 2016–.
s. 1966, DI 

Luottamustoimet: 

 • Health Innovation Academy Oy, hallituksen varajäsen, 2014-.


Työhistoria:

 • Bittium Wireless Oy, Telecom-tuote- ja palvelualueen johtaja, 2015-2016.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Telecom-liiketoiminnasta vastaava johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2014-2015.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Services-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, Wireless -liiketoimintasegmentti, 2011-2014.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, myynti- ja markkinoinnin kehitysjohtaja, Wireless Solutions -liiketoimintayksikkö, 2008-2011.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, johtaja, myynti-, asiakkuus- ja markkointijohtaja, Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö, 2008.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö, 2007-2008.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, asiakkuusjohtaja, Contract R&D -liiketoimintayksikkö, 2006-2007. 
 • Elektrobit Oy, Nokian avainasiakkuudesta vastaava johtaja, Contract R&D -liiketoimintayksikkö, 2005-2006. 
 • Elektrobit Oy, avainasiakaspäällikkö, Nokia Terminals, Contract R&D -liiketoimintayksikkö, 2004-2005. 
 • Nokia, Senior Manager, Vodafone Account, Nokia Multimedia, IP Convergence Business Program, 2004.
 • Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Multimedia, IP Convergence Business Program, 2002-2004.
 • Nokia, johtaja, Nokia Mobile Phones, Special Products, 2000-2002.
 • Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Mobile Phones, Special Products, 1998-2000.

Omistus:

Klaus Mäntysaaren omistukset

Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja

 

Arto Pietilä

Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja, 2016–.
s. 1958, DI (sähköteollisuus)

Työhistoria:

 • Bittium Wireless Oy, Operations-toiminnoista vastaava johtaja, 2015-2016.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Operations-toimintojen johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2010-2015. 
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Wireless Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, 2008-2010. 
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, 2006-2008.
 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Contract R&D -liiketoimintayksikön johtaja, 2004-2006. 
 • Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja, 2004-2006. 
 • Elektrobit Oy, toimitusjohtaja, 2002-2004. 
 • Elektrobit Oy, Contract R&D -yksikön johtaja, 2001-2002. 
 • Polar Electro Oy, toimitusjohtaja, 1999-2001.
 • Polar Electro Oy, varatoimitusjohtaja, 1996-1999. 
 • Polar Electro Oy, teknillinen johtaja, 1992-1996.
 • Polar Electro Oy, tuotekehityspäällikkö, 1986-1992.
 • Polar Electro Ky/Oy, SW/HW Design Engineer, 1980-1986.

Omistus:

Arto Pietilän omistukset

Engineering-toiminnoista vastaava johtaja

 

Jari-Pekka Innanen

Engineering-toiminnoista vastaava johtaja, 2015–.
s. 1968, DI (mekaniikka)

Työhistoria:

 • Elektrobit Wireless Communications Oy, Engineering-toiminnoista vastaava johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 2011-2015.
 • Elektrobit, Wireless-liiketoiminnan globaalista resursoinnista vastaava johtaja, 2007-2010. 
 • Elektrobit, päällikkö, Head of Global HW, 2006-2007. 
 • Elektrobit, päällikkö, Mobile Terminal Solutions, Head of HW Competence areas, 2006-2006.
 • Elektrobit, päällikkö, Mekaniikan osaamisyksikkö, 2003-2005. 
 • Elektrobit, projektipäällikkö, 1999-2003. 
 • Elektrobit, mekaniikkasuunnittelija, 1998-1999. 
 • Outokumpu Stainless Steel, Cold Rolling Mills, esimies, 1994-1997.

Omistus:

Jari-Pekka Innasen omistukset

Myyntijohtaja

 

Sammy Loitto

Myyntijohtaja, 2018–.
s. 1980, MBA, tuotantotalouden insinööri (ylempi AMK)

Työhistoria:

 • Bittium Oyj, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, 2017-2018.
 • Jolla Oy, myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, 2016-2017.
 • Gryphon Secure Oy, myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, 2015-2016.
 • Airbus DS Finland Oy, myyntijohtaja, 2015.
 • Airbus DS Finland Oy, erilaisista ratkaisuista ja tuotteista vastaava johtaja, 2019-2015.
 • Telia Finland Oyj, tuotekehityspäällikkö, 2004-2009.

Omistukset

Sammy Loitton omistukset