Arvot

  • Hyvä yrityskansalainen;
  • Luottamukseen perustuvat asiakassuhteet;
  • Rehellisyys ja keskinäinen kunnioitus;
  • Teknologian ja osaamisen kärjessä;
  • Pitkäjänteisyys